Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009."— Presentationens avskrift:

1 Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009

2 Sakliga grunder - löneprinciper
Arbetets svårighetsgrad högre krav – högre lön Individens skicklighet större skicklighet – bättre resultat – högre lön Omvärlden värdering av motsvarande arbete på andra arbetsplatser

3 Rätt lön Vad är rätt lön? Rätt lön är en av de viktigaste faktorerna för en attraktiv arbetsplats. Lika lön för lika och/eller likvärdigt arbete. Löneskillnaderna ska vara sakligt motiverade.

4 Bygga lön ”Bygga lön” är ett system för arbetsvärdering och ska tjäna som underlag för den lokala lönebildningen och lönekartläggningen. Vad som ska värderas framgår av faktorplan (faktorer & delfaktorer). Faktorplan är framtagen utifrån verksamhetens mål och inriktning (kongressen 2008). Det är arbetets krav (arbetets svårighetsgrad) och inte individens förmåga som ska värderas i vad-delen.

5 Bygga lön Inom respektive faktor finns det flera svårighetsnivåer.
Det är de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utgöra grund för nivåplaceringen. Individ och chef ska helst bli överens om vilken nivå utfört arbete befinner sig på. Vid oenighet ska de olika uppfattningarna redovisas.

6 Utveckling av arbetsvärderings-systemet
Utgångspunkter Verksamhetsinriktning (utifrån kongressbeslut och diskussion med presidiet) Förenkling/kvalitetshöjning (utifrån chefers och medarbetares synpunkter och lönegruppens erfarenheter). Ramavtalet mellan ST och STP(löneprinciper, lönerevisioner, förhandlingsordning)

7 Lönegruppens arbete under hösten
När lönegruppen träffade FS´s presidium framkom: Att det finns stort stöd för kansliets lokala lönebildning med bland annat arbetsvärderingsarbete och lönekartläggning. Att huvudverksamheten för kansliet i stort är densamma i verksamhetsinriktningen , jämfört med tidigare kongressperiod, men med en viss tyngdpunktsförskjutning. Att det i lönebildningen tydliggörs vikten av medlemsrekryteringsarbetet och behovet av underhåll av kunskap som exempelvis omvärldsbevakning när det gäller nyanställningar, i både vad-delen och hur-delen.

8 Lönegruppens arbete under hösten
Utifrån utgångspunkterna förändra faktorplanen för en bättre arbetsvärdering Gjort redaktionella ändringar. Prövat modeller med nya faktorer, sammanläggning av faktorer, nya nivåer, tydligare och mer omfattande nivåbeskrivningar, fler exempel. Arbetet har resulterat i försök till förenklingar och tydligare nivåbeskrivningar samt viss förändring i innebörd och nya nivåer. Stöd via enhetsvisa genomgångar inför lönesamtalen. Systemet och faktorplan kommer att utvecklas kontinuerligt.

9 Lönegruppens arbete under våren
Lönesamtal chef-medarbetare (vad/hur-del). Lönegruppen gör en helhetsbedömning. Resultatet kvalitetssäkras och läggs in i systemet. Indelning i svårighetsgrupper. Lönekartläggning. Identifiering av behov av löneförändringar. Löneförhandling och avtal. Nya individuella löner retroaktivt fr o m Fortlöpande information på intranätet.

10 Faktorplan Viktning Kunskapsfaktorer ca 60% Ansvarsfaktorer ca 35%
KUN 1 Utbildning KUN 2 Yrkeserfarenhet KUN 3 Underhåll av kunskap KUN 4 Tillämpning av kunskap KUN 5 Kommunikativa färdigheter Ansvarsfaktorer ca 35% ANS 1 Påverkan på verksamheten ANS 2 Sekretess och konfidentiell information ANS 3 Ansvar för arbetsledning ANS 4 Ansvar för ekonomi, materiella resurser och informationssystem Övriga faktorer ca 5% FKA 1 Fysisk ansträngning FKA 2 Känslomässig ansträngning AM 1 Psykiska arbetsmiljön

11 Arbetsvärdering - resultat
Resultatet matas in i systemet där viktning sker. Alla individuella arbeten får en totalpoäng. För att kunna jämföra och lönesätta likvärdiga arbeten har 17 svårighetsgrupper använts. Gruppindelningen görs i första hand efter antal poäng, men vid behov efter andra naturliga skärningspunkter. Alla i samma svårighetsgrupp har samma vad-del (lägstalön). Individuell hur-del och marknadsdel kan tillkomma.

12

13 Svårighets- Antal arbeten Poäng Lönespridning Grupp 2006 2007 2008 Grupp 1 1 481 480 512 45000- Grupp 2 2 42000- Grupp 3 4 6 430 39000- Grupp 4 5 3 36000- Grupp 5 7 33500- Grupp 6 16 26 32000- Grupp 7 10 Grupp 8 12 333 29500- Grupp 9 11 28500- Grupp 10 8 27000- Grupp 11 26000- Grupp 12 25000- Grupp 13 23000- Grupp 14 22000- Grupp 15 21000- Grupp 16 94-118 20000- Grupp 17 19500- Summa 101 115 116 94-481 94-480


Ladda ner ppt "Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser