Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009. Sakliga grunder - löneprinciper –Arbetets svårighetsgrad högre krav – högre lön –Individens skicklighet större skicklighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009. Sakliga grunder - löneprinciper –Arbetets svårighetsgrad högre krav – högre lön –Individens skicklighet större skicklighet."— Presentationens avskrift:

1 Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009

2 Sakliga grunder - löneprinciper –Arbetets svårighetsgrad högre krav – högre lön –Individens skicklighet större skicklighet – bättre resultat – högre lön –Omvärlden värdering av motsvarande arbete på andra arbetsplatser

3 Rätt lön Vad är rätt lön? –Rätt lön är en av de viktigaste faktorerna för en attraktiv arbetsplats. –Lika lön för lika och/eller likvärdigt arbete. –Löneskillnaderna ska vara sakligt motiverade.

4 Bygga lön ”Bygga lön” är ett system för arbetsvärdering och ska tjäna som underlag för den lokala lönebildningen och lönekartläggningen. Vad som ska värderas framgår av faktorplan (faktorer & delfaktorer). Faktorplan är framtagen utifrån verksamhetens mål och inriktning (kongressen 2008). Det är arbetets krav (arbetets svårighetsgrad) och inte individens förmåga som ska värderas i vad-delen.

5 Bygga lön –Inom respektive faktor finns det flera svårighetsnivåer. –Det är de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska utgöra grund för nivåplaceringen. –Individ och chef ska helst bli överens om vilken nivå utfört arbete befinner sig på. –Vid oenighet ska de olika uppfattningarna redovisas.

6 Utveckling av arbetsvärderings- systemet Utgångspunkter Verksamhetsinriktning 2009-2012 (utifrån kongressbeslut och diskussion med presidiet) Förenkling/kvalitetshöjning (utifrån chefers och medarbetares synpunkter och lönegruppens erfarenheter). Ramavtalet 2007-2010 mellan ST och STP (löneprinciper, lönerevisioner, förhandlingsordning)

7 Lönegruppens arbete under hösten När lönegruppen träffade FS´s presidium framkom: Att det finns stort stöd för kansliets lokala lönebildning med bland annat arbetsvärderingsarbete och lönekartläggning. Att huvudverksamheten för kansliet i stort är densamma i verksamhetsinriktningen 2009-2012, jämfört med tidigare kongressperiod, men med en viss tyngdpunktsförskjutning. Att det i lönebildningen tydliggörs vikten av medlemsrekryteringsarbetet och behovet av underhåll av kunskap som exempelvis omvärldsbevakning när det gäller nyanställningar, i både vad-delen och hur-delen.

8 Lönegruppens arbete under hösten Utifrån utgångspunkterna förändra faktorplanen för en bättre arbetsvärdering Gjort redaktionella ändringar. Prövat modeller med nya faktorer, sammanläggning av faktorer, nya nivåer, tydligare och mer omfattande nivåbeskrivningar, fler exempel. Arbetet har resulterat i försök till förenklingar och tydligare nivåbeskrivningar samt viss förändring i innebörd och nya nivåer. Stöd via enhetsvisa genomgångar inför lönesamtalen. Systemet och faktorplan kommer att utvecklas kontinuerligt.

9 Lönegruppens arbete under våren Lönesamtal chef-medarbetare (vad/hur-del). Lönegruppen gör en helhetsbedömning. Resultatet kvalitetssäkras och läggs in i systemet. Indelning i svårighetsgrupper. Lönekartläggning. Identifiering av behov av löneförändringar. Löneförhandling och avtal. Nya individuella löner retroaktivt fr o m 2009-01-01 Fortlöpande information på intranätet.

10 Faktorplan Kunskapsfaktorerca 60% KUN 1Utbildning KUN 2Yrkeserfarenhet KUN 3Underhåll av kunskap KUN 4Tillämpning av kunskap KUN 5Kommunikativa färdigheter Ansvarsfaktorerca 35% ANS 1Påverkan på verksamheten ANS 2Sekretess och konfidentiell information ANS 3Ansvar för arbetsledning ANS 4Ansvar för ekonomi, materiella resurser och informationssystem Övriga faktorerca 5% FKA 1Fysisk ansträngning FKA 2Känslomässig ansträngning AM 1Psykiska arbetsmiljön Viktning

11 Arbetsvärdering - resultat –Resultatet matas in i systemet där viktning sker. –Alla individuella arbeten får en totalpoäng. –För att kunna jämföra och lönesätta likvärdiga arbeten har 17 svårighetsgrupper använts. –Gruppindelningen görs i första hand efter antal poäng, men vid behov efter andra naturliga skärningspunkter. –Alla i samma svårighetsgrupp har samma vad-del (lägstalön). –Individuell hur-del och marknadsdel kan tillkomma.

12

13 Svårigh ets- Antal arbetenPoäng Lönespridni ng Grupp200620072008 2006-10 - 01 2007-12- 31 2008-12- 312006-10-012007-12-312008-12-31 Grupp 111148148051238500-5400044000-6200045000- Grupp 2222455-457454-456488-49136500-4900041000-5500042000- Grupp 3146430425-436456-46634500-4600038000-5000039000- Grupp 4533404-415404-409425-44932000-4300035000-4700036000- Grupp 5675382-400381-398404-41530000-3900033000-4300033500- Grupp 61626 371-378361-378391-40229000-3650031500-4000032000- Grupp 7106 350-368337-357373-38428000-3500029500-3700030 500- Grupp 8212 333311-329343-36327000-3300028500-3500029500- Grupp 911610309-324283-302328-33926000-3200027500-3400028500- Grupp 108108272-303252-277296-31925000-3100026000-3200027000- Grupp 11665246-263215-239261-28724000-3000025000-3100026000- Grupp 12434228-237190-211235-25823000-2800024000-2900025000- Grupp 13753179-224160-179206-20722000-26500 23000- Grupp 14888139-168142-159184-19920000-2400021000-2500022000- Grupp 15885121-135122-139167-17919000-2300020000-2400021000- Grupp 1668494-118 143-15518000-2150019000-2300020000- Grupp 174116-13419500- Summa10111511694-48194-480116-512


Ladda ner ppt "Bygga lön ST:s Kansli 18 juni 2009. Sakliga grunder - löneprinciper –Arbetets svårighetsgrad högre krav – högre lön –Individens skicklighet större skicklighet."

Liknande presentationer


Google-annonser