Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund ? ? V&O BMS Tillit TILLIT kommunikation Ett samverkansprojekt mellan kommunen, landstinget och det privata näringslivet i Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund ? ? V&O BMS Tillit TILLIT kommunikation Ett samverkansprojekt mellan kommunen, landstinget och det privata näringslivet i Umeå."— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund ?

3 ?

4 V&O BMS Tillit

5 TILLIT kommunikation Ett samverkansprojekt mellan kommunen, landstinget och det privata näringslivet i Umeå

6 Mål Ökad trygghet för människor med insatser från både kommun och landsting

7 Obruten vårdkedja

8 Samordnad vårdplanering via videokonferens videokonferens

9 Information i TILLIT-databasen Inskrivningsmeddelande Utskrivningsmeddelande Permissionsmeddelande Behandlingsmeddelande Medicinlista Delegeringslista Samordnad vårdplanering

10 Systemöversikt

11 Scenario 1 Martin är psykiskt funktionshindrad och bor i eget boende med stöd från boende- handledare och distriktssköterskan på vårdcentralen

12 Det händer att Martin i perioder mår sämre och söker vård på den psykiatriska kliniken

13 Om Martin läggs in på kliniken skickas, med hans medgivande, ett mail till berörda parter. Mailet talar endast om att ny information finns i TILLIT-databasen.

14 Boendepersonalen, distriktssköterskan och Martins närstående kan då gå in i TILLIT-databasen och läsa den nya informationen

15 Innan Martin skrivs ut samlas alla parter i en videokonferens för att upprätta en samordnad vårdplan

16 När det är dags för Martin att skrivas ut kommuniceras detta enligt samma princip som vid inskrivningen

17 Scenario 2 Vanja har av en kronisk hjärtsjukdom. Genom en Telemedicinsk utrustning i hemmet kan hon lämna mätdata till sin hjärt- sköterska/ doktor utan att behöva åka till sjukhuset.

18 Via internet kan de diskutera Vanjas värden. Hjärtsköterskan/doktorn kan direkt avgöra om Vanja i lugn och ro kan stanna hemma eller om hon behöver komma till sjukhuset för en nog- grannare undersökning.

19 Trygghet och livskvalitet för den enskilde genom tydliga roller och bra kommunikation

20 EU mål 1 TILLIT kommunikation stöds av:

21 Var? Vem? Vad? Hur? När? Vision

22 Bredband/LAN/ Internet/Telefonnät Centrala databaser (Trigger II, WM Omsorg, BMS Cross..) - Larmjournal - Aktivitetsregistrering- Vårdplaner - Patientjournaler- Åtgärdslistor - Medicinlistor - Delegationer Larmcentral - Larmhantering - Statistik/Rapporter Grupplokal / Enhetschef - Utskrivningskonferens - Gemensam vårdplan - Delegeringar - Medicinlista Kommun Sjukhus -Utskrivningskonferens -Konsultationer -Medicinlistor -Gemensam vårdplan Landsting Video Care -Utskrivningskonf. -Information -Konsultation -Tele Home Care Det egna hemmet Trygghetstelefon -Larm -Närvaromarkering -Aktivitetsregistrering -Larmhantering -Delegeringar -Information -Medicinlista -Gemensam vårdplan Vård- och omsorgspersonal

23


Ladda ner ppt "Bakgrund ? ? V&O BMS Tillit TILLIT kommunikation Ett samverkansprojekt mellan kommunen, landstinget och det privata näringslivet i Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser