Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/2011-03-29/GIT2011, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/2011-03-29/GIT2011, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg,"— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg, Malmö, Sthlm Användarerfarenheter från Geodataprojektets samverkansavtal för datadelning ----- GIT2011/Kartdagarna, Jönköping 29 mars 2011 Mats Öberg

2 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg, Malmö, Sthlm  Typiskt dataunderlag som SGI använder  Uttag av fysiska data – funkar det bra?  Användar- och tekniska synpunkter på Lantmäteriet visningstjänster  Nytta av övrig infrastruktur på geodata.se

3 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping Typiskt dataunderlag som SGI använder i stabilitets- och sårbarhetsutredningar

4 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping Uttag av fysiska data – funkar det bra?

5 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping LM visningstjänster: allmänna kartor, topografisk webbkarta och ortofoton

6 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping Användar- och tekniska synpunkter på Lantmäteriet visningstjänster  Aktuellt, enkelt att koppla in (WMS och lösenord) och enkelt att hantera  Ortofoton!  Sämre prestanda än t ex SWECO och METRIA WMS  Synpunkter på kartografi (finns det alltid…)  Går ej skapa A1 pdf plot i ArcMap (för exvis fältbruk)  (Ej Google/SphericalMercator SRS 900913 så man kan blanda i webbapp med GoogleMaps, Virtual Earth, OpenStreetMaps) LM SWECO

7 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping Nytta av övrig infrastruktur på geodata.se  SGI, SGU, Trafikverket, Lantmäteriet och SKL har fått finansiering från MSB att genomföra en förstudie för en ”Nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar”  En delmängd i förstudien är en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden. Denna prototyp kommer att exponeras (WMS) i en “Geoteknisk sektorsportal“ på geodata.se.  Här kommer flera tillämpliga lager såsom SGU ’s jordartskarta, brunnsarkiv, lagerföljder mm, planeringsunderlag från andra myndigheter och kommuner (t ex översiktsplaner) etc kunna samredovisas.

8 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2011-03-29/GIT2011, Jönköping


Ladda ner ppt "/2011-03-29/GIT2011, Jönköping SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Linköping, Göteborg,"

Liknande presentationer


Google-annonser