Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 IBC Euroforum SoftDev 2.0 utvecklarkonferens 2005-04-26/27 SoftDev_2006-04-26_v1.ppt Sven-Håkan Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 IBC Euroforum SoftDev 2.0 utvecklarkonferens 2005-04-26/27 SoftDev_2006-04-26_v1.ppt Sven-Håkan Olsson."— Presentationens avskrift:

1 1 IBC Euroforum SoftDev 2.0 utvecklarkonferens 2005-04-26/27 SoftDev_2006-04-26_v1.ppt Sven-Håkan Olsson

2 2 Teknik- eller verksamhetsorientering? BÅDADERA! Det ska inte behöva finnas en motsättning här Båda delarna är nödvändiga villkor för att verkligen lyckas med IT-lösningar

3 3 Vad är i ropet just nu? Principen SOA. Utfört med Web Services. Vi börjar förstå vad Web Services klarar och inte klarar (  JBI, Indigo, nya WS- * -standarder etc... ) Applikationsintegration ökar starkt (EAI/ESB) Programmeringstrender –Agile/XP –Aspects –Persistenstekniker –mm mm

4 4 Vilka behov på hög nivå löser SOA och EAI/ESB? Kostnadseffektiv IT–återanvändning (tjänster återanvändbara, interoperabilitet) Flexibilitet, ledtid vi affärsförändringar (snabbt plocka ihop applikation från smörgåsbord, interoperabilitet) Hantera organisatoriska gränser optimalt (tydligt black-box-tänkande, interoperabilitet)

5 5 ”Balansplattan” för måloptimering för säkerhetsklassning Medborgarnytta Risk/skade- konsekvenser Verksamhetsnytta Lag/regel- krav Kostnad/ resurser Se även Sambruk (www.sambruk.se) för säkerhetsklassningsrapporten...

6 6 Processer och expertis-system Process B Ny hängränne- process B2B-process C (extern part även) Tjänst X1Tjänst X2 Process A Gamla stuprörs- processen till X Expertis- system X Tjänst Y1 Stordator Ö Expertis- system Y Användar- gränssn. o logik – stöd t processer Smörgåsbord av tjänster

7 7 Framtida behov... flexibilitet, återanvändning Tjänst Expertis- systemen Smörgåsbord av tjänster Tjänst Process

8 8 Svaret på frågan om SOA, EAI och Allting ”Ren datakom” Syntax- definition Semantik- definition Process- definition Välj integrations- teknik EAI, ESB WS Grov mappning 42 SOA EAI = Enterprise Application Integration, ESB = Enterprise Service Bus, WS = Web Services

9 9 Java-spåret intro Effektivitet i ”programmeringsverkstan” Flexibilitet Framtidssäkring Användarvänlighet

10 10 Tekniken sticker fram... Verksamhet Teknik När saker inte GÅR att göra obrytbart eller exakt samtidigt Verksamhetsmässigt orsakade långa verksamhetstransaktioner Tekniskt orsakade långa verksamhetstransaktioner Kräver Funktionalitet i verksamhetsstödet (kompensation etc) Kräver

11 11 Processdefinitions-lagret detaljerat ”Ren datakom” HW Syntax- definition Semantik- definition Välj integrations- teknik Överenskommelser Kontrakt Workflow, orchestration, business process automation, choreography, arbetsflöden, ärendehantering etc – behandlas här som ungefär samma begrepp Business workflow - - - - - - - - - Ta om hand verksamhetsmässigt orsakade långa verksamhetstransaktioner Business workflow - - - - - - - - - Technical workflow Technical workflow Ta om hand tekniskt orsakade långa verksamhetstransaktioner

12 12 Övervakning, versionering, underhåll Snabbhet, återanvändning och dynamik är mycket bra, men risk att WS resp SOA ger inter-application spaghetti! WS innehåller i sig inget för driftövervakning, det måste tillföras Använd t ex: –Anropad-utav (oblig. sidoparameter) –Applikations-ansvarig hos anropande (oblig. sidoparameter) –SOA-ping (för test, för driftövervakning, kan ge svar på versioner) –Skapa SOA-nav? Integration Broker? (Dock single-point-of-failure.) –Ha noga uttänkt strategi för versionering (både anrop och meddelanden – XML är faktiskt råddigt härvidlag) –mm mm

13 13 Java-spåret slutkommentarer Java går en aning mer mot ”glad- programmering”, RAD, nu, typ VB6, t ex genom konfiguration inne i klasserna, annan annotation, SQL direkt etc – står mot storskalighet, elegant skiktstruktur och deployment-kapabiliteter... ?! Testbarhet seglar upp som en av de viktigaste egenskaperna

14 14 Java-spåret slutkommentarer Knappt ingen organisation har endast en teknikmiljö – interoperabilitet med andra applikationer viktigt –Contract first ofta bäst, kontraktet kan bestå av Kommaseparerat i batchfil XML i batchfil XML i Web Services Delad relationsdatabasmodell etc –I andra fall kan vi generera istället, utgående ifrån Java-kod – code-first

15 15 Sven-Håkan Olsson, CTO 0708 – 84 01 34 Även kursledare 3-dagars DF-kurs SOA, WS, EAI Säkerhet Enkelhet Sänkta kostnader Enklare, säkrare och billigare inloggning baserat på telefoni Minskar kostnader för utskrift och porto Transacsations ledord Kom ihåg seminarie- utvärderingen!


Ladda ner ppt "1 IBC Euroforum SoftDev 2.0 utvecklarkonferens 2005-04-26/27 SoftDev_2006-04-26_v1.ppt Sven-Håkan Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser