Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik (FontD )  Forskarskolan riktar sig till verksamma lärare från förskola till och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik (FontD )  Forskarskolan riktar sig till verksamma lärare från förskola till och."— Presentationens avskrift:

1 Nationella forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik (FontD )  Forskarskolan riktar sig till verksamma lärare från förskola till och med gymnasium  NV didaktik- biologi, kemi och fysik  Teknikens didaktik

2 FontDs licforskarskola finansieras http://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidra gsbeslut/forskarskolor/forskarskolorutbildnin gsvetenskap.4.227c330c123c73dc5868000 15572.html

3 FontD Linköpings universitet http://www.liu.se/liu- nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.521041?l=sv

4 Tidigare information på HiG http://intranet.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Ak ademier/Akademin-for-teknik-och- miljo/Forskning/Forskarskola-FontD.html

5 Vad behövs i skolan? Uppmuntra lärare att skriva ansökningar inom de områden där behov finns. Intyg från skolhuvudman styr områden som beforskas.

6 Finansiering  Enligt VRs hemsida (och i enlighet med forskningspropositionens förslag) så ingår gång finansiering av licentiandernas löner. Dvs - det är skolhuvudmännen som får betala lärarens lön, 50% under 4 år.  Medel har sökts att driva forskarskolan och dess organisation, administration, kurser, möten, kvalitetsarbete, m.m.

7 Lic-FontD  Syftet är att utbilda 25 verksamma lärare till licentiatexamen fram till och med 2017  Forskarskolan som är ett samarbete mellan 11 lärosäten från Umeå i norr till Malmö i söder  Forskarskolan är en fortsättning av de lic- forskarskolor som beviljades 2007 och 2011

8 Bakgrund – Naturvetenskap och teknik  Ett sjunkande intresset för naturvetenskaplig och teknisk utbildning bland unga i Sverige, och elevprestationer i naturvetenskap vid internationella jämförelser.  Utvecklingen är oroande, inte minst då naturvetenskaplig allmänbildning gör oss sämre rustade att diskutera och göra avvägda val i frågor om ny teknik och hälsa

9 Komplex bild Trots minskat intresse för utbildning visar forskning att elever faktiskt ÄR intresserade av naturvetenskapliga och tekniska frågor: Det internationella projektet Relevance of Science Education (ROSE), med ett 40-tal länder, visar att svenska 15-åriga elever har ett stort intresse kring områden i fronten av utveckling och forskning, såsom astrofysik, nanoteknik, bioteknik, och hälsa.

10 Dålig matchning Intressena stämmer dock inte med hur skolan presenterar naturvetenskap och teknik. Dessutom passar åldersprofilen för intresset ofta dåligt med kurs- och läroplaner. Barn i förskolan och de tidigare skolåren är mest nyfikna på att förklara och förstå sin fysiska omvärld. De äldre eleverna är mer intresserade av komplexa frågor som överskrider områden..

11 En ökad ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens  Mer forskning behövs för att förstå mekanismer och prova nya idéer  Intresse och timing av innehåll  Strategier för undervisning och nya verktyg, som till exempel utnyttjar IT-teknik

12 En nära koppling mellan forskning och skola kan förhoppningsvis vända trenden med minskat intresse för NV och teknik genom att finna nya vägar för undervisningen.


Ladda ner ppt "Nationella forskarskolan i Naturvetenskapernas och Teknikens didaktik (FontD )  Forskarskolan riktar sig till verksamma lärare från förskola till och."

Liknande presentationer


Google-annonser