Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Consensio- Kompetensutveckling i samspel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Consensio- Kompetensutveckling i samspel"— Presentationens avskrift:

1 Consensio- Kompetensutveckling i samspel
Consensio- Kompetensutveckling i samspel

2 Consensio Consensio är ett projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder som omfattar hela Stockholms län Målgruppen består av cirka medarbetare från olika delar av välfärdssektorn Försäkringskassan är projektägare Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, kommuner, Handisam, Habilitering & Hälsa, Handikappförbunden, sociala företag och skolan Pågår från februari 2012 till juli 2014

3 Varför Consensio? Personer med funktionsnedsättning vill ha utökat stöd och förbättrat samarbete mellan offentliga instanser Medarbetare efterfrågar ökad kompetens inom funktionshinderområdet

4 ESF- Europeiska socialfonden
ESF är EU:s viktigaste instrument för att främja den sociala och ekonomiska sammanhållningen i medlemsländerna ESF:s investeringar uppgår till 10% av EU:s årliga budget

5 Projektmål Att anställda hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län får: Ökad kunskap om funktionsnedsättningar Mer ingående kunskap om varandras områden och bättre förutsättningar för samarbete mellan myndigheter och kommuner Ökad kompetens i att stödja personer med funktionsnedsättning till arbete, studier eller sysselsättning

6 Övergripande mål Anställda inom välfärdssektorn som arbetar med personer med funktionsnedsättning är kunniga och trygga i sin yrkesroll. De har goda kunskaper inom området och utvecklas fortlöpande i takt med forskning och förändrade yrkeskrav Myndigheter och kommuner arbetar effektivt i nära samarbete med varandra inom funktionshinderområdet och har ett stort förtroende i samhället Personer med funktionsnedsättning känner sig trygga med att de får sina rättigheter tillgodosedda och de har ett stort förtroende för de välfärdsaktörer som påverkar deras liv Personer med funktionsnedsättning upplever att deras resurser tas tillvara fullt ut

7 Utbildningsportalen Utbildningsportalen är Consensios verktyg för vidare kompetensutveckling Alla Consensios utbildningar är kostnadsfria för Consensios deltagare Alla anmälningar till våra kurser sker genom Utbildningsportalen Portalen kommer att innehålla allt från webbutbildningar till seminarier

8 Petra Tammert Seidefors Administrativ assistent
Kontakta oss! Projektchef Kristian Lindström Direkt: Tel: Projektledare Karin Jansson Direkt: Tel: Petra Tammert Seidefors Direkt: Tel: Administrativ assistent Ida Melin Direkt: Tel: Informatör Mattias Z Mazzini Direkt: Tel:


Ladda ner ppt "Consensio- Kompetensutveckling i samspel"

Liknande presentationer


Google-annonser