Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi har bestämt oss! Vi vill förnya anläggningsbranschen WSP NCC ELU Peab Skanska Lemcon Kvalitets- asfalt Sandahls Oden Anläggn SVEAB Nynäs SwePro Carl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi har bestämt oss! Vi vill förnya anläggningsbranschen WSP NCC ELU Peab Skanska Lemcon Kvalitets- asfalt Sandahls Oden Anläggn SVEAB Nynäs SwePro Carl."— Presentationens avskrift:

1

2 Vi har bestämt oss! Vi vill förnya anläggningsbranschen WSP NCC ELU Peab Skanska Lemcon Kvalitets- asfalt Sandahls Oden Anläggn SVEAB Nynäs SwePro Carl Bro Borlänge kommun Widmark & Platzer Statens Geotekn Institut Tyréns Hifab Göteborgs kommun Veidekke Geo- sigma Bygg analys IVL Ramböll BergabASFAB ÅF- Infrastruktur AB SWECO VBB AB

3 Med fokus på anläggningar i ett helhetsperspektiv Vårt gemensamma ansvar!

4 Vision 2010 ”Anläggningssektorn är, och upplevs som, en viktig och respekterad samhällsbyggare, vilken i en gemensam, innovativ och lärande process, på ett kostnadseffektivt sätt utvecklar väg- och baninfrastrukturen för att tillfredställa samhälls- och (slut)kundbehoven. Anläggningsbranschen har jämfört med dagens situation uppnått dels markant höjd effektivitet, dels kraftigt minskad felfrekvens.”

5

6 Industriellt tänkande inkl aktiv design Funktionskrav Ökad kunskap och erfarenhet Systematisk kravhantering Förbättrat samspel Ökad konkurrens Affärsmässighet och god etik Implementering och tillämpning Ledarskap och engagerat med- arbetarskap Rätta till och förbättra

7 SÄNKTA KOSTNADER MED1/3 TILLSTÅNDSPROCESSEN10-20 % - Krav - Kravhantering -Planeringsprocessen PROJEKTERING och PRODUKTION10-20 % - Produktivitet - Inköp - Spill -Hälsa och säkerhet FELKOSTNADER10-15 % - Synliga fel - Dolda fel - Kontroller och besiktningar - Stölder och skadegörelser

8 FIA:s arbetsmetodik

9 Kritiska framgångsfaktorer i FIA:s arbetsmetodik 2. Att skapa öppna forum för att formulera problem och hitta lösningar. 3. Att få alla aktörer att implementera lösningen i sin organisation. 4. Att mäta och beskriva effekten. 1. Att identifiera ”rätt” områden och prioritera problemen.

10 FIA:s organisation

11 Rekommendationer Program för effektiv asfaltbeläggningsverksamhet Program för effektivt byggande av väg- och järnvägstunnlar i berg Överprövningar av upphandlingar Tillhandahållande av ballast Tillhandahållande bitumen Produktrevisioner Erfarenhetsöverföring – bilderböcker för drift, beläggning och vägbyggande Samverkan

12 Ansökningar om överprövningar – rekommenderat förhållningssätt Fel och brister i förfrågningsunderlag eller i andra upphandlingsdokument ska meddelas till upphandlande enhet så snart de upptäcks och normalt inte anföras som motiv för ansökan om överprövning av tilldelningsbeslut Ansökan om överprövning bör ske om anbudsgivare, anbudssökande eller anbud inte behandlas lika eller om affärsmässigheten i övrigt åsidosätts Utvärderingskriterier utöver pris såsom kompetens, innovativt tänkande och nya lösningar bör användas för att stimulera anläggningsbranschens utveckling Vid avbruten upphandling och tilldelning till egen enhet skall samma grad av transparens råda som i det fall en upphandling fullföljs i dess helhet

13 Samverkan Beställarens instrument för effektiva projekt

14 Asfaltbeläggningsverksamheten – åtgärderna beräknas få följande effekter: Ökad konkurrens Effektivare resursutnyttjande/bättre produktivitetsutveckling Fortsatt produktutveckling Tryggad (slut)kundnytta Tryggare arbetsmiljö

15 Tillhandahållande av bitumen – risker som förts fram Tillgodogörande av rabatter på marknaden Bitumen utgör en komponent i en kemisk process Varje asfaltverk betjänar fler kunder Alternativa utföranden enbart baserade på tillhandahållen bitumen

16 Systematisk kravhantering Funktionskrav generellt Funktionskrav för underhållsbeläggningar Industriellt tänkande inklusive aktiv design Konsultuppdragsformer Kompetensförsörjning FIA-priset 2006 FIA Dagen 2007 Funktionsentreprenad Upphandling Norrortsleden Konfliktlösning Riskhantering Erfarenhetsöverföring bilderbok bergbyggande Pågående projekt


Ladda ner ppt "Vi har bestämt oss! Vi vill förnya anläggningsbranschen WSP NCC ELU Peab Skanska Lemcon Kvalitets- asfalt Sandahls Oden Anläggn SVEAB Nynäs SwePro Carl."

Liknande presentationer


Google-annonser