Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland."— Presentationens avskrift:

1 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland

2 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland År 1950

3 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland År 2001

4 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Otomikroskopi 4 läkare bedömde samma trumhinnor med öronmikroskopi 50 barn, 4 – 15 år gamla Samstämmighet?? Färg  Alla 4 överens 57 % Position  Alla 4 överens 41 % Rörlighet  Alla 4 överens 43 % Utseende  Alla 4 överens 52 % Bedömer vi det vi ser likadant?

5 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Möjligheter med bilddokumentation inom ÖNH Pedagogiskt verktyg – patient  Motivera behandlingar  Öka kunskap om sjukdomsförlopp  Motivera egenbehandling Pedagogiskt verktyg - utbildning (all personal)  Förbättrat remissvar till PV  Viktigt verktyg för klinikens internutbildning  Öka kunskapen om kliniska förlopp Kvalitetssäkring  Kunna visa behandlingseffekt  Förbättrat remissunderlag till t.ex. region  Att dokumentera avsaknad av patologi  Kontrollfall Vårdplanering  Hur tänkte vi, hur såg det ut, vad ska vi göra? Förutsättning för telemedicin

6 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Vad behövs? Stillbildskamera  Ringblixt  Adapter för endoskop  Adapter för dermatoskop Videoendoskop  Stel  Flexibel System för lagring

7 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland 2001: Digital kamera!

8 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland 2001: Endoskopi (stroboskop) Videolagring på DVCAM

9 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Overview PACS Systeam Cross (Information system and journal) PACS web (View) DICOM service CBR Picsara (Collect and Store) Endoscopy system/ Digital camera

10 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Mål: Skapa den -modernaste -bästa -effektivaste ÖNH-mottagningen i Sverige

11 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Krav System för att fånga och distribuera bild Tillgänglighet till utrustning Arbetsmiljö Rutiner  När ska bild tas?  Hur ska bilder tas? Kunskap  Fotograferingsteknik  Utrustning  Rutiner

12 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Fotograferingsteknik Ska utföras vid undersökningen. Ska utföras av professionella medicinare! Får inte ta tid!

13 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Patientfotografering olika exempel

14 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Ex: patientfotografering Hud

15 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Översiktsbild med måttskalor Närbild med måttskala Ex: patientfotografering Hudförändringar Be gärna patienten att ta av sig ex störande smycken eller klädesplagg som skymmer området!

16 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Ex: patientfotografering Bensår

17 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Bildteknik/utrustning Hur ska man och hur kan man använda utrustningen? Vad är bra? Vad är möjligt?

18 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Fiberendoskop/ HD-kamera Stel optik stillbildskamera Bildupplösning (Larynx)

19 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Stillbildkamera stel optik (6 Mpixel) HD-kamera stel optik (2 Mpixel) Bildupplösning (Trumhinna)

20 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Stillbildskamera med ringblixt Bildupplösning/ljussättning (Svalg) Flexibelt videoendoskop (VQ)

21 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Bildupplösning/ljussättning (Tunga) Stillbildskamera (macro) med ringblixt

22 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Lite larynxbilder med videoendoskop

23 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland VQ NBIVQ ENF V Hur kan NBI användas kliniskt? Vilken bildkvalitet krävs för ”god” diagnostik? (sensitivitet och specificitet)

24 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Hur man får allt att fungera! Tillgänglighet  Utrustning på varje rum (11 st kostnad ca 15 Mkr)  Lätt, enkelt och snabbt att använda Arbetssätt/rutiner  Standardiserade undersökningar  Definierad metod Arbetsmiljö  ”Bekvämt”  Standardiserat

25 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Overview picture and video storage Endoscopy Resolution HDTV: 1080p (1920x1080, 2 Mpixel) SDTV: 576i (720x576, 0.5 Mpixel) Picture size < 1MB (JPEG) Video transmission HDTV: 3 Gbit/s, SDTV: 270 Mbit/s Camera Resolution 3-10 Mpixel Picture size 1-3 MB (JPEG) SDI FW PACS USB Memory Card CF, xD, SM, SD, etc MediCapture Video and picture (USB-memory stick) DVD Video (picture) (DVD-disc) PC Picsara Card-reader SDI FW Analogue Memory Card (Olympus, xD) Out In All formats (e.g. Mpeg-4) DICOM (Mpeg-2, picture) DVD-player

26 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Endoscopy PC Database Endoscopy Push button Key board PC-remote SDI, FW, Analogue Live-video. Storage to case in Picsara Pedal

27 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland

28 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland

29

30 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Nästa steg: Processtyrning och uppföljning Hur ska en undersökning genomföras?  Vad undersöks?  När ska bild tas?  När ska video användas?  Hur mäter vi resultat och effekt? Skapa vårdprogram Processtyrning integrerat med ”journalsystem” (implementering av vårdprogram) Det är ett ledningsansvar att bedriva evidensbaserad sjukvård!

31 Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Nu blir det video i några år! Tack!


Ladda ner ppt "Kjell-Erik IsraelssonÖNH-kliniken Sörmland Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland."

Liknande presentationer


Google-annonser