Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

2 ÖNH-kliniken Sörmland
I Sverige kunde journalen tidigare se ut så här med handskriven text, kortfattat och ganska oläsligt. Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

3 ÖNH-kliniken Sörmland
till dagens möjligheter med olika typer av bilddokumentation. Det här är samma trumhinna som på bilden innan men informationen är något mer riklig. Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

4 Bedömer vi det vi ser likadant?
Färg Alla 4 överens 57 % Position Alla 4 överens 41 % Rörlighet Alla 4 överens 43 % Utseende Alla 4 överens 52 % Otomikroskopi 4 läkare bedömde samma trumhinnor med öronmikroskopi 50 barn, 4 – 15 år gamla Samstämmighet?? till dagens möjligheter med olika typer av bilddokumentation. Det här är samma trumhinna som på bilden innan men informationen är något mer riklig. Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

5 Möjligheter med bilddokumentation inom ÖNH
Pedagogiskt verktyg – patient Motivera behandlingar Öka kunskap om sjukdomsförlopp Motivera egenbehandling Pedagogiskt verktyg - utbildning (all personal) Förbättrat remissvar till PV Viktigt verktyg för klinikens internutbildning Öka kunskapen om kliniska förlopp Kvalitetssäkring Kunna visa behandlingseffekt Förbättrat remissunderlag till t.ex. region Att dokumentera avsaknad av patologi Kontrollfall Vårdplanering Hur tänkte vi, hur såg det ut, vad ska vi göra? Förutsättning för telemedicin Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

6 ÖNH-kliniken Sörmland
Vad behövs? Stillbildskamera Ringblixt Adapter för endoskop Adapter för dermatoskop Videoendoskop Stel Flexibel System för lagring Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

7 ÖNH-kliniken Sörmland
2001: Digital kamera! Vi har använt digitalkamera med optik kopplad till extern ljuskälla för exv foto av trh eller i näsan, kamera kopplad till fiberskop eller endast kameran. Videofilmning med fiberskop och videofiberlaryngoskop har också använts Hur kan man då använd det här med fotodokumentation Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

8 2001: Endoskopi (stroboskop) Videolagring på DVCAM
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

9 Overview Systeam Cross (Information system PACS web Picsara
Endoscopy system/ Digital camera Systeam Cross (Information system and journal) PACS web (View) Picsara (Collect and Store) CBR DICOM service PACS Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

10 ÖNH-kliniken Sörmland
Mål: Skapa den -modernaste -bästa -effektivaste ÖNH-mottagningen i Sverige Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

11 ÖNH-kliniken Sörmland
Krav System för att fånga och distribuera bild Tillgänglighet till utrustning Arbetsmiljö Rutiner När ska bild tas? Hur ska bilder tas? Kunskap Fotograferingsteknik Utrustning Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

12 Fotograferingsteknik
Ska utföras vid undersökningen. Ska utföras av professionella medicinare! Får inte ta tid! Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

13 ÖNH-kliniken Sörmland
Patientfotografering olika exempel Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

14 Ex: patientfotografering Hud
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

15 Översiktsbild med måttskalor Närbild med måttskala
Ex: patientfotografering Hudförändringar Översiktsbild med måttskalor Närbild med måttskala Be gärna patienten att ta av sig ex störande smycken eller klädesplagg som skymmer området! Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

16 Ex: patientfotografering Bensår
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

17 Bildteknik/utrustning
Hur ska man och hur kan man använda utrustningen? Vad är bra? Vad är möjligt? Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

18 Fiberendoskop/HD-kamera
Bildupplösning (Larynx) Fiberendoskop/HD-kamera Stel optik stillbildskamera Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

19 Stillbildkamera stel optik (6 Mpixel)
Bildupplösning (Trumhinna) Stillbildkamera stel optik (6 Mpixel) HD-kamera stel optik (2 Mpixel) Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

20 Stillbildskamera med ringblixt
Bildupplösning/ljussättning (Svalg) Flexibelt videoendoskop (VQ) Stillbildskamera med ringblixt Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

21 Stillbildskamera (macro) med ringblixt
Bildupplösning/ljussättning (Tunga) Stillbildskamera (macro) med ringblixt Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

22 Lite larynxbilder med videoendoskop
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

23 ÖNH-kliniken Sörmland
VQ NBI VQ Hur kan NBI användas kliniskt? Vilken bildkvalitet krävs för ”god” diagnostik? (sensitivitet och specificitet) ENF V Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

24 Hur man får allt att fungera!
Tillgänglighet Utrustning på varje rum (11 st kostnad ca 15 Mkr) Lätt, enkelt och snabbt att använda Arbetssätt/rutiner Standardiserade undersökningar Definierad metod Arbetsmiljö ”Bekvämt” Standardiserat Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

25 Overview picture and video storage
Memory Card CF, xD, SM, SD, etc DVD-player Out Card-reader Camera Resolution 3-10 Mpixel Picture size 1-3 MB (JPEG) USB USB In PC SDI FW Memory Card (Olympus, xD) SDI All formats (e.g. Mpeg-4) Out FW DICOM (Mpeg-2, picture) Analogue MediCapture Video and picture (USB-memory stick) Endoscopy Resolution HDTV: 1080p (1920x1080, 2 Mpixel) SDTV: 576i (720x576, 0.5 Mpixel) Picture size < 1MB (JPEG) Video transmission HDTV: 3 Gbit/s, SDTV: 270 Mbit/s DVD Video (picture) (DVD-disc) PACS Picsara Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

26 Endoscopy Live-video. Storage to case in Picsara PC Database PC-remote
Push button PC SDI, FW, Analogue Endoscopy Database Key board Pedal Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

27 ÖNH-kliniken Sörmland
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

28 ÖNH-kliniken Sörmland
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

29

30 Nästa steg: Processtyrning och uppföljning
Hur ska en undersökning genomföras? Vad undersöks? När ska bild tas? När ska video användas? Hur mäter vi resultat och effekt? Skapa vårdprogram Processtyrning integrerat med ”journalsystem” (implementering av vårdprogram) Det är ett ledningsansvar att bedriva evidensbaserad sjukvård! Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland

31 Nu blir det video i några år! Tack!
Kjell-Erik Israelsson ÖNH-kliniken Sörmland


Ladda ner ppt "Klinisk bildhantering inom ÖNH-kliniken Landstinget Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser