Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursplaner vid KV Institutionen för Kulturvetenskaper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursplaner vid KV Institutionen för Kulturvetenskaper."— Presentationens avskrift:

1 Kursplaner vid KV Institutionen för Kulturvetenskaper

2 KonstVetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Arkeologi Biblioteks- och informationsvetenskap Bild/bildpedagogik Drama Filosofi Geografi Historia Konst- och bildvetenskap Kulturgeografi Musik Musikvetenskap Religionsvetenskap

3 Kursplaner Kunskap om formulerandet av mål och innehåll är generellt god

4 Kursplaner Kunskap om nivå, fördjupning och förkunskapskrav behöver generellt förbättras

5 Kurs/ kurstillfälle, Manual, 2012-01-04 (justerad 120113) Kursplaner Kurstillfälle – låsta fält

6 1 Kunskap 2 Förståelse/tolkning 3 Tillämpning 4 Analys 5 Syntes 6 Värdering Blooms taxonomi 70% av Tentamina Mäter nivå 1-3 Behövs modeller för beskrivning av progression (aktiva verb med tydlig förändring jämfört med tidigare kurs i progressionen)

7 Analys Nivå 1-6, Blooms taxonomi Nivå 1 Kunskap Ange, beskriva, definiera, presentera, redogöra för, referera, räkna upp Nivå 2 Förståelse Bevisa, förklara, motivera, tolka, översätta Nivå 3 Tillämpning Använda, avläsa, göra, mäta, observera, registrera, utföra, utnyttja Nivå 4 Analys Bryta ner, gruppera, härleda, identifiera, jämföra, klassificera, undersöka, uppdela, urskilja Nivå 5 Syntes Dra slutsatser, formulera regler, föreslå, organisera, producera, se samband Nivå 6 Värdering Avge omdöme, bedöma, fatta beslut, granska, kritisera

8 Tydligare koppling mellan studieresultat – innehåll – undervisningsform – examination Förståelse över kursplanens betydelse i lärandet och myndighetsutövningen behöver förstärkas och fördjupas

9 Kursplaner

10


Ladda ner ppt "Kursplaner vid KV Institutionen för Kulturvetenskaper."

Liknande presentationer


Google-annonser