Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minnesanteckningar: Informations- och planeringsmöte med studenter Möte med programråd Pol Kand 2012-04-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minnesanteckningar: Informations- och planeringsmöte med studenter Möte med programråd Pol Kand 2012-04-25."— Presentationens avskrift:

1 Minnesanteckningar: Informations- och planeringsmöte med studenter Möte med programråd Pol Kand 2012-04-25

2 Utbildningen genom åren Pol mag-examen (Linje 7C; 3,5 år) 1978 vårSamhällsplanerarlinjen Linjen för offentlig förvaltning (3,5 år) 1980SPLOF 1983Förvaltningslinjen 1993Ekonomisk-politiskt program, EPP? 1994Pol Mag-programmet (4 år) 2007Pol Kand-programmet (3 år)

3 Kvalitetsarbete 2011-2012 Ändrad ordning på termin 4, Marknad och politik samläses FLiNS-resa, schemasamordning Statsvetenskap och nationalekonomi har utvärderats av HSV Nationalekonomi kandidat och magister: HÖG KVALITE! NEK har startat master, stats utvecklar ny master (statsvetenskap ist f policyanalys). Rekrytering av två nekprofessorer. Utvärderingskonferens och avstamp för fortsättningen feb-12 Infobroschyr Nyhetsbrev till registrerade alumner + utskick till alla tidigare studenter Uppföljningsenkät till gamla studenter (Malin)

4 Kvalitetsarbete 2010-2011 Ny åk 2, Marknad o Pol ny kurs, statistik på helfart Avvecklat parallelläsning av statistik-juridik Satsning på examensarbetena Muntliga utvärderingsmöten har införts KoK del 2 nytt upplägg Ny examination praktik Synk av statsvetenskap-juridik, schema under nolle-p Förbättring av information o kurshemsidor Inget projekt i makro Hemsidorna Poängbedömning av gruppmedlemmar

5 Att arbeta med under 2012 Stärkt samordning polkand-masterprogram Mentorsprogram åk 3 startas Gästföreläsare till kurserna … fakulteten bidrag på 50000 kr. Långsiktig vision: till varje kurs. Flytta Utredningskunskap II till T3 så alla läser den analys av sök- och antagning. ->minska platsantal? Tydligare beställning: helhetsgrepp skriftlig (+muntlig) kommunikation, gästföreläsare, återföring på examination, utlagd tid i sal. Gemensam budgetplanering med studenter för intern marknadsföring Fortsatt arbete med alumnikontakter Enkät till alla med examen från polkand (=2007-08, ca 55 st)

6 ATT GÖRA ENLIGT PROGRAMMÖTETHAR GJORTS/SKA GÖRAS Stärkt samordning polkand-masterprogram Slutförslag förankrat hos båda ämnena och stud sammanställ och skicka till fakulteten Mentorsprogram åk 3 startas 10 adepter och 11 mentorer. Programmet startas. Upptakt i sept Gästföreläsare till kurserna. Fakulteten bidrag på 50000 kr. Långsiktig vision: till varje kurs. Klart till PT1 Överenskommelse med FLiNS om att dela lika Skriv till fakulteten Flytta Utredningskunskap II till T3 så alla läser den Plan finns för att byta ordning på kurser Förankra i programråd och med statistik Ny utbildningsplan i sept analys av sök- och antagning. ->minska platsantal? Kallar 10 färre till andra antagningen (75 pers) analysera samband mellan antagna och studieresultat Tydligare beställning: helhetsgrepp skriftlig (+muntlig) kommunikation, gästföreläsare, återföring på examination, utlagd tid i sal. Juridik lägger ut ca 20% mer tid nästa läsår gör i samband med budget i höst Gemensam budgetplanering med studenter för intern marknadsföring GENOMFÖRT Fortsatt arbete med alumnikontakter Diskuterat med alumniansvariga på FLiNS Handlingsplan utformad Enkät till alla med examen från polkand Beslutat om frågor med Malin Malin genomför enkäten

7 Samverkan i en större kontext Pol kand NEK Master Stats MasterInt & Eur Rel Master NEK fristå- ende Stats fristå- ende Civ ek andra universitet

8 Förslag till samverkansområden kandidat-master 1.Samordning kurser/profiler 2.Marknadsföring 3.Programråd 4.Referensgrupp 5.Gästföreläsningar 6.Praktik 7.Utlandsstudier (ska Int&Eur Rel ingå i samverkan eller ha lösare koppling+ev samverkan med andra internationella masterprogram?)


Ladda ner ppt "Minnesanteckningar: Informations- och planeringsmöte med studenter Möte med programråd Pol Kand 2012-04-25."

Liknande presentationer


Google-annonser