Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp Daniel Nylén. Dagens innehåll Presentation och registrering Förväntade studieresultat (FSR) Examinationer Kursutvärderingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp Daniel Nylén. Dagens innehåll Presentation och registrering Förväntade studieresultat (FSR) Examinationer Kursutvärderingar."— Presentationens avskrift:

1 Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp Daniel Nylén

2 Dagens innehåll Presentation och registrering Förväntade studieresultat (FSR) Examinationer Kursutvärderingar och utveckling Kurslitteratur Gästföreläsare Schema Introduktion till Systemdesign

3 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten kunna: urskilja teoretiskt grundade ansatser för att strukturera problem, data och program, och relatera dessa till administrativa och organisatoriska problem, förklara systemdesignens metodologi och förutsättningar med tillämpning på informationssystem i organisationer, urskilja betydelsen av tillgång till information och informationssystem för organisationer samt identifiera grundläggande problem i samband med förändrings-arbete i IT-beroende organisationer, kritiskt värdera olika teoretiska modellers betydelse för förändringsarbete i IT-beroende organisationer, förklara formella metoder och deras tillämpning och tillämpbarhet samt kritiskt värdera formaliseringens möjligheter och begränsningar, förklara de problem som är förknippade med systemintegration samt förstå de möjligheter tjänstebaserade arkitekturer medger för realiserandet av nya och flexiblare affärsprocesser, realisera SOAP- och REST-baserade webbtjänster och motsvarande klienter, samt aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten.

4 Momentets examinationer Momentet har två examinerande delar: 1. 4 st skriftliga inlämningsuppgifter (individuell examination) - möjliga betyg: U/G/VG 2. 2 st seminarium (individuell examination) - möjliga betyg: U/G För att få godkänt på kursmomentet ska samtliga examinationer vara godkända. För betyget väl godkänt krävs dessutom att tre av de fyra individuella skriftliga examinationerna erhåller betyget väl godkänt.

5 Kursutvärderingar & utveckling Kritik mot splittrad och åldrad kurslitteratur Stoltermans avhandling från 1991 har tagits bort Gamla artiklar har bytts ut mot dagsaktuella forskningspublikationer

6 Kurslitteratur -Böcker Avison, D. E. & Fitzgerald, G. (2008). Information Systems Development. (Fjärde upplagan.) London: McGraw-Hill.

7 Kurslitteratur - artiklar Artiklar & Bokkapitel Fitzgerald, B. (1997). The use of systems development methodologies in practice: a field study. Information Systems Journal, Vol. 7, pp. 201-212. Päivärinta, T., Sein, M.K. and Peltola, T. (2010). From ideals towards practice: paradigmatic mismatches and drifts in method deployment. Information Systems Journal Volume 20, Issue 5, pages 481–516, September 2010. Pries-Heje, J., Baskerville, R., Ramesh, B. and Levine, L. (2008). "Advances in Information Systems Development: From Discipline and Predictability to Agility and Improvisation". IFIP International Federation for Information Processing, Volume 274; Advances in InformationSystems Research, Education and Practice; pp. 53–75. Jonsson, K., Holmström, J. and Lyytinen, K. (2009). Turn to the material. Information and Organization.Volume 19, Issue 4, October 2009, Pages 233- 252. Holmström, J. and Sawyer, S. (2010). Requirements engineering blinders: exploring information systems developers’ black-boxing of the emergent character of requirements. European Journal of Information Systems. Advance online publication 2 November 2010. Truex, D., Baskerville, R. and Travis, J. (2000). Amethodical systems development: the deferred meaning of systems development methods. Accounting, Management and Information Technologies. Volume 10, Issue 1, January 2000, Pages 53-79. Orlikowski, Wanda J. and Scott, Susan V. (2008). Sociomateriality: challenging the separation of technology, work and organization. The academy of management annals, 2 (1). pp. 433-474. Orlikowski, Wanda J. (1992). The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations. Leonardi, P.M. (2010). Digital materiality? How artifacts without matter, matter. First Monday, Volume 15, Number 6 - 7 June 2010 Markus, L.M., and Robey, D. (1988) Information technology and organizational change: Causal structure in theory and research. Management Science; May88, Vol. 34 Issue 5, p583-598.

8 Gästföreläsare Jonny Holmström (Professor, Informatik) Katrin Jonsson (Lektor, Informatik) Nils-Petter Augustsson (Konsult, Logica & doktorand på industriforskarskolan)

9 Viktiga datum Fredag 11/2: Individuella examinationsuppgifter läggs upp på kurswebben Fredag 18/2: Individuella examinationsuppgifter lämnas in Tisdag 8/3: De rättade individuella examinationsuppgifterna lämnas ut Torsdag 10/3: Genomgång av individuella examinationsuppgifter Torsdag 24/3: Andra inlämningstillfälle individuella examinationsuppgifter, samt deadline för komplettering av missade seminarier.

10 Schema Se utdelat schema I pappersformat Håll er uppdaterade om eventuella ändringar via kurswebben

11 Frågor Frågor?


Ladda ner ppt "Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp Daniel Nylén. Dagens innehåll Presentation och registrering Förväntade studieresultat (FSR) Examinationer Kursutvärderingar."

Liknande presentationer


Google-annonser