Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital portfölj i lärarutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital portfölj i lärarutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Digital portfölj i lärarutbildningen
Lisbeth Danelius, samordnare

2 Bakgrund Lärarutbildningsnämnden tog 2009 ett beslut om att successivt införa digital VFU-portfölj för alla studenter i lärarutbildningen Den digitala VFU-portföljen är ett verktyg för att stödja den nya bedömningsmodellen för VFU / Lisbeth Danelius, samordnare för digital VFU-portfölj

3 VFU-portföljen syfte Portföljen syftar till att beskriva, tydliggöra och ge ett utvecklingsperspektiv på vad och hur studenten lär sig, hur de förväntade studieresultaten uppnås, vilket stöd som behövs samt hur studenten tänker kring sitt eget lärande och sin utveckling. I den digitala portföljen ges studenten möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen. Ett sådant arbetssätt syftar till att stödja studenten i att utveckla sin förmåga till självbedömning, att synliggöra sin sitt lärande och kunskapsbildning och att sätta den i relation till kursens förväntade studieresultat.

4 Den digitala portföljen ska bl.a. innehålla
Presentation av studenten Förväntningar och individuella mål inför VFU (kopplade till kursens förväntade studieresultat och professionsutvecklingsmatrisen). Handlingsplan för VFU (efter överenskommelse med handledaren). Självvärdering (inför trepartssamtalet). Inför nästa VFU (avslutande reflektioner. Vid VFU utan trepartssamtal läggs självvärderingen här) / Lisbeth Danelius, samordnare för digital VFU-portfölj

5 Portföljen används för att
synliggöra studentens läroprocess för att kunna utveckla förmågan att reflektera över sitt eget lärande samt att utvärdera sina egna prestationer öka handledarens och universitetslärarens förståelse för studentens läroprocesser och utveckling öka informationen mellan parterna förbättra möjligheterna för uppföljning av studentens VFU utveckla VFU och kurser i lärarutbildningen / Lisbeth Danelius, samordnare för digital VFU-portfölj

6 Vad behöver handledaren göra?
Skaffa ett gästkonto till Mondo Fylla i VFU-rapporten digitalt (rapporten finns i portföljen) a. ladda upp den i portföljen (i den lila kolumnen) b. skriva ut den och skriva under den c. skicka in den till kursansvarig lärare För teknisk support- kontakta Helpdesk eller mejla ange ”Mondo VFU-portfölj” som ärende. För manualer och lathundar vad gäller digital VFU-portfölj, se / Lisbeth Danelius, samordnare för digital VFU-portfölj


Ladda ner ppt "Digital portfölj i lärarutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser