Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Ny rektor Ny elevhälsa Ledigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Ny rektor Ny elevhälsa Ledigheter"— Presentationens avskrift:

1 Dagordning Ny rektor Ny elevhälsa Ledigheter
Besök i klassrummet / Mobiler Skolans skyldighet enligt socialtjänstelagen Föräldrars betydelse för skolresultat Språkbruk etc. Aktuellt

2 Ny elevhälsa Skolpsykolog Sävar och Bullmarks skola, Susanne Vapaavuori Skolsköterska Sävar F-6 och Bullmark skola, Maria Johansson Skolsköterska Sävar 7-9 och Täfteå, Minna Nordin Skolkurator Sävar F-9 och Bullmark skola, Lisa Boström Vi har regelbundna träffar med elevhälsan.

3 Ledigheter Alla barn har skolplikt, föräldrars ansvar att den följs. Undantag för förskoleklass Ledigheter mer än 10 dagar/läsår beviljas endast om synnerliga skäl föreligger Det görs alltid en samlad bedömning av elevens skolsituation vid ledighetsansökan Under tidpunkter för nationella prov är vi mycket restriktiva med ledighet. För åk3 är det v.11-v.20 (ca 15 prov i matematik och svenska) Viktigt att anmäla frånvaro varje dag

4 Besök i klassrummet / Mobiler
Vårdnadshavare är välkomna Skolan önskar att ni informerar undervisande läraren i tid Vi använder inga mobiler under lektionstid Vi ser helst att barnen inte ta med sig mobiler till skolan

5 Skolans skyldigheter enligt socialtjänstelagen
Enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen är skolans personal skyldig att anmäla till socialtjänsten om det finns oro kring ett barn. I de flesta fall informerar rektor vårdnadshavare när skolan har gjort en anmälan, finns det dock misstankar om misshandel eller övergrepp så informerar skolan inte vårdnadshavare

6 Föräldrars betydelse för skolresultat
Prata mycket med barnen Ställ tydliga krav och ha höga förväntningar Uppmuntra alla framsteg Ha en positiv attityd till skolan

7 Aktuellt Fortbildning för lärare i åk 1-6 i matematik genom matematiklyftet. Läsprojekt tillsammans med kyrkan för övriga lärare där utvecklas läs- och skrivundervisningen Ny lärplattform under läsåret som heter Lärum. Kommer ersätta Unikum mm. Mer information om detta kommer senare. Paviljonger beräknas kommer till skolan efter v.44 Öppettider för fritids är 6.30 – 17.30


Ladda ner ppt "Dagordning Ny rektor Ny elevhälsa Ledigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser