Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Consensio- Kompetensutveckling i samspel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Consensio- Kompetensutveckling i samspel."— Presentationens avskrift:

1 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Consensio- Kompetensutveckling i samspel

2 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Consensio Consensio är ett projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder som omfattar hela Stockholms län Målgruppen består av cirka 6 800 medarbetare från olika delar av välfärdssektorn Försäkringskassan är projektägare Samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, kommuner, Handisam, Habilitering & Hälsa, Handikappförbunden, sociala företag och skolan Pågår från februari 2012 till juli 2014 www.projektconsensio.se

3 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Varför Consensio? Personer med funktionsnedsättning vill ha utökat stöd och förbättrat samarbete mellan offentliga instanser Medarbetare efterfrågar fortbildning inom funktionshinderområdet www.projektconsensio.se

4 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län ESF- Europeiska socialfonden ESF är EU:s viktigaste instrument för att främja den sociala och ekonomiska sammanhållningen i medlemsländerna ESF:s investeringar uppgår till 10% av EU:s årliga budget www.projektconsensio.se

5 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Projektmål Att anställda hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län får: Ökad kunskap om funktionsnedsättningar Mer ingående kunskap om varandras områden och bättre förutsättningar för samarbete mellan myndigheter och kommuner Ökad kompetens i att stödja personer med funktionsnedsättning till arbete, studier eller sysselsättning www.projektconsensio.se

6 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Vision Anställda inom välfärdssektorn som arbetar med personer med funktionsnedsättning är kunniga och trygga i sin yrkesroll. De har goda kunskaper inom området och utvecklas fortlöpande i takt med forskning och förändrade yrkeskrav Myndigheter och kommuner arbetar effektivt i nära samarbete med varandra inom funktionshinderområdet och har ett stort förtroende i samhället Personer med funktionsnedsättning känner sig trygga med att de får sina rättigheter tillgodosedda och de har ett stort förtroende för de välfärdsaktörer som påverkar deras liv Personer med funktionsnedsättning upplever att deras resurser tas tillvara fullt ut www.projektconsensio.se

7 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Utbildningsportalen På utbildningsportalen anmäler man sig till kurserna Här kan man även gå webbutbildningar från andra myndigheter och instanser På portalen hämtar man även kurssintyg för genomförda kurser www.projektconsensio.se

8 I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Projektchef Kristian Lindström Direkt: 010-1161814 Tel: 073-9141525 Kristian.lindstrom@forsakringskassan.se Projektledare Karin Jansson Direkt: 010-1164614 Tel:070-8611220 Karin.jansson@forsakri ngskassan.se Projektledare Petra Tammert Seidefors Direkt:010-1161515 Tel:072-7247363 Petra.tammert.seidefors @forsakringskassan.se Administrativ assistent Ida Melin Direkt: 010-1161085 Tel: 076-5441276 Ida.melin@forsakringsk assan.se Informatör Mattias Z Mazzini Direkt: 010-1161517 Tel:076-5441325 Mattias.zigiotti.mazzini @forsakringskassan.se Kontakta oss! www.projektconsensio.se


Ladda ner ppt "I samarbete med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län Consensio- Kompetensutveckling i samspel."

Liknande presentationer


Google-annonser