Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA- perspektiv Christer Norman Allmänläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA- perspektiv Christer Norman Allmänläkare."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA- perspektiv Christer Norman Allmänläkare

2 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin Källa: www.rivm.nl/earss

3 H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87 Antibiotika i 26 EU-länder

4 H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87

5 Sales of Antibiotics in the Nordic Countries 1978-2004 DDD/1000 inhabitants/day

6

7 25 % av befolkning har använt antibiotika under ett år ÅlderAntal behandlade patienter Antal antibiotika- kurer per år 0-6212 0721,80 7-641 464 5861,58 65-513 4362,01 Totalt2 190 4321,70 Källa: Läkemedelsregistret 050701-060630

8 Socialstyrelsens Läkemedelsregister 2005

9 Infektionspanoramat i primärvården Stramas Diagnos Recept Studier

10 Rationell antibiotikaanvändning - Evidensbaserade riktlinjer

11

12

13 Copyright ©1997 BMJ Publishing Group Ltd. Little, P et al. BMJ 1997;314:722 Effekt av PcV vid 1 centorkriterie och ingen odling

14 Copyright ©2000 BMJ Publishing Group Ltd. Zwart, S. et al. BMJ 2000;320:150-154 Effekt av PcV vid 3 centorkriterier och pos odling hos 80%

15 Antibiotika har måttliga effekter vid öroninflammation Meta-analyser talar för att öronvärken är något mindre uttalad 2-7 dagar efter symtomdebuten hos barn som fått antibiotika, dvs 1 av 8-17 behandlade barn får mindre värk. Vissa studier har även påvisat en liten skillnad i durationen av övriga symtom till fördel för antibiotikabehandling. Diarré, illamående, kräkning och hudutslag förekommer nästan dubbelt så ofta hos antibiotikabehandlade barn. Konsensus

16 Thalin A, Densert 0, Larsson A, Lyden E, Ripa T. Is penicillin necessary in the treatment of acute otitismedia?. Proceedings of the International Conference on Acute and Secretory OtitisMedia, Jerusalem.Amsterdam: Kugler Publications, 1985:441-46. Effekt av antibiotika vid purulent otit på öronvärk och sekretion

17 Mastoidit är mycket ovanligt

18 Antibiotikaförsäljning i Sverige 1987-2004, recipe per 1000 barn, och antalet mastoiditfall i slutenvårdsregistret (Källa:EpC)

19 Val av antibiotika vid diagnosen öroninflammation hos barn i åldern 2-16 år under 2005

20 Val av antibiotika bland de 50 läkare som under 2005 förskrivit flest recept till barn i åldern 2-16 år med diagnosen öroninflammation.

21 Riktlinjer fungerar inte om de inte implementeras ! Implementering fungerar inte om det inte finns lokalt förankrad fortbildning!

22 Strama/Läksak Stockholm

23 Lokalt Strama/LK-arbete i sydvästra Stockholm 24 VC

24 Salems VC

25

26 Resistens E Coli

27 Salems VC Terapiområde J01M ANTIBAKTERIELLA KINOLONDERIVAT 2003-01 tom 2006-09 (Recept/mån) LEpC norfloxacin ciprofloxacin

28 Salems VC J01XE Nitrofurantoin 2003-01 tom 2006-09 Rec/mån (LEpC)

29 För att bevara effekten av antibiotika krävs: Övervakning av antibiotikaresistens Övervakning av antibiotikaanvändning Övervakning av ev. underbehandling Evidensbaserade riktlinjer Lokal implementering Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA- perspektiv Christer Norman Allmänläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser