Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA-perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA-perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA-perspektiv
Christer Norman Allmänläkare

2 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin
Källa:

3 Antibiotika i 26 EU-länder
Det gula översta fältet är en mix av flera antibiotikagrupper där metenamin (Hiprex) är en stor del för Sverige H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87

4 God korrelation mellan användning av penicillin och förekomst av pneumokocker med nedsatt känslighet
H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87

5 Sales of Antibiotics in the Nordic Countries 1978-2004
DDD/1000 inhabitants/day

6

7 25 % av befolkning har använt antibiotika under ett år
Ålder Antal behandlade patienter Antal antibiotika-kurer per år 0-6 1,80 7-64 1,58 65- 2,01 Totalt 1,70 Källa: Läkemedelsregistret

8 Socialstyrelsens Läkemedelsregister 2005

9 Infektionspanoramat i primärvården Stramas Diagnos Recept Studier

10 Rationell antibiotikaanvändning -Evidensbaserade riktlinjer

11

12

13 Effekt av PcV vid 1 centorkriterie och ingen odling
Efter 7 dagar är 80 % bra oavsett behandling. Little, P et al. BMJ 1997;314:722 Copyright ©1997 BMJ Publishing Group Ltd.

14 Effekt av PcV vid 3 centorkriterier och pos odling hos 80%
Efter 7 dagar är 60 % bra i placebogruppen och 85 % i penicillingruppen. Zwart, S. et al. BMJ 2000;320: Copyright ©2000 BMJ Publishing Group Ltd.

15 Antibiotika har måttliga effekter vid öroninflammation
Meta-analyser talar för att öronvärken är något mindre uttalad 2-7 dagar efter symtomdebuten hos barn som fått antibiotika, dvs 1 av 8-17 behandlade barn får mindre värk. Vissa studier har även påvisat en liten skillnad i durationen av övriga symtom till fördel för antibiotikabehandling. Diarré, illamående, kräkning och hudutslag förekommer nästan dubbelt så ofta hos antibiotikabehandlade barn. Konsensus

16 Effekt av antibiotika vid purulent otit på öronvärk och sekretion
Svensk studie från barn 2-15 år gamla. ÖNH-mottagning i Halmstad. Inklusionskriterie var purulent otit diagnostiserat med öronmikroskop. Ingen skillnad mellan PcV och placebo det första dygnet. Liten fördel med PcV dag 2-5. Thalin A, Densert 0, Larsson A, Lyden E, Ripa T. Is penicillin necessary in the treatment of acute otitismedia?. Proceedings of the International Conference on Acute and Secretory OtitisMedia, Jerusalem.Amsterdam: Kugler Publications, 1985:

17 Mastoidit är mycket ovanligt

18 Antibiotikaförsäljning i Sverige , recipe per 1000 barn, och antalet mastoiditfall i slutenvårdsregistret (Källa:EpC) Inga tecken till ökad förekomst av mastoiditer trots minskad antibiotikaförsäljning.

19 Val av antibiotika vid diagnosen öroninflammation hos barn i åldern 2-16 år under 2005

20 Val av antibiotika bland de 50 läkare som under 2005 förskrivit flest recept till barn i åldern 2-16 år med diagnosen öroninflammation.

21 Riktlinjer fungerar inte om de inte implementeras !
Implementering fungerar inte om det inte finns lokalt förankrad fortbildning!

22 Strama/Läksak Stockholm

23 Lokalt Strama/LK-arbete i sydvästra Stockholm
24 VC

24 Salems VC

25

26 Resistens E Coli

27 Salems VC Terapiområde J01M ANTIBAKTERIELLA KINOLONDERIVAT 2003-01 tom 2006-09
(Recept/mån) LEpC norfloxacin ciprofloxacin

28 Salems VC J01XE Nitrofurantoin
tom Rec/mån (LEpC)

29 För att bevara effekten av antibiotika krävs:
Övervakning av antibiotikaresistens Övervakning av antibiotikaanvändning Övervakning av ev. underbehandling Evidensbaserade riktlinjer Lokal implementering Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA-perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser