Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksintresseprojektet 2012-2013 Övergripande syfte Förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturhistoriska värden i enlighet med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksintresseprojektet 2012-2013 Övergripande syfte Förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturhistoriska värden i enlighet med."— Presentationens avskrift:

1 Riksintresseprojektet 2012-2013 Övergripande syfte Förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturhistoriska värden i enlighet med MB och ELC Göra riksintressena mer kända, angelägna och begripliga Skapa en samsyn mellan olika aktörer Mål Sammanställa och sprida en vägledning Insatser för fortbildning och information till yrkesverksamma inom samhällsplaneringen Målgrupp Länsstyrelser, kommuner, museer, konsultföretag

2 Utmaningar – områdena i sig Utgångläge Riksintressena: är dåligt förankrade och värdebeskrivningarna är otydliga uppfattas som ”för stora”, svårigheter att arbeta utifrån ett landskaps/miljö-perspektiv urvalet ifrågasätts ses inte som en tillgång (av kommunerna) utan uppfattas mer som ett hinder för utveckling

3 Utmaningar - tillämpningen Arbetsprocessen analyser fokuseras mer på vad riksintressena ”tål” än vad de kan bidra med dialog aktualiseras oftast inför ett ”hot”, diskussioner i t.ex. ÖP om riksintressena som resurs behöver utvecklas möjligheter att delta i tidiga skeden svårigheter att tolka kulturmiljöns betydelse för en hållbar utveckling begreppet påtaglig skada behöver förtydligas

4 Omfattning och avgränsning - insatser 2012 Kunskapssammanställning Sammanställning tidigare/pågående arbeten, rättsfall, intressanta exempel Webplats utvecklas Goda exempel – riksintressen som resurs Metodutveckling Värdebeskrivningar Konsekvensbedömingar, analyser påtaglig skada Komplettering/revidering av urvalet Arbetssätt – dialog, samverkan, konflikthantering Seminarier Workshops Utkast till handbok/vägledning 2013 Planering utbildningar Utbildningsmaterial Utbildningar Handbok/vägledning

5 Organisation Styrgrupp Ledningsgruppen Samhällsavdelningen Riksintresseprojektet Karin Schibbye Ulf Lindberg Referenspersoner Länsgrupp Mitt Länsgrupp Norr, Väst och Syd (1 repr/grupp) Resurspersoner Arbetslag Samhällsavdelningen Bebyggelseregistret Värdering och urval Samverkan/referens SKL Boverket Naturvårdsverket Etc.


Ladda ner ppt "Riksintresseprojektet 2012-2013 Övergripande syfte Förbättra förutsättningarna för en utveckling av landskapets kulturhistoriska värden i enlighet med."

Liknande presentationer


Google-annonser