Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBS så här långt Föreställningskarta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBS så här långt Föreställningskarta"— Presentationens avskrift:

1 PBS så här långt Föreställningskarta
Nästan alla har arbetat med föreställningskartor i medarbetarsamtal-positivt Medarbetar samtal utifrån föreställningskarta-positivt Vi ha sett mönster i arbetslaget Vi har fått förståelse för uppdraget. Det gav många tankar för rektor bl.a hur kan personen gå vidare Vi har samtalat om hur man mår

2 PBS så här långt Samtal Samtalen har blivit mer pedagogiska
Fortsättning? Eventuellt gruppsamtal, att se arbetslaget Lärande samtal: Några har provat. Fördelen är att alla får chansen att ge av sin erfarenhet

3 PBS så här långt Fortbildning
Fortbildning av lärledare och förhållningssättet i PBS? PBS kontra annan fortbildning? Vi behöver bestämma fortbildningsdagarnas innehåll. PBS eller annat ”uppifrån”? Skall vi ha utbildade lärledare? Eller skall alla få ”kursen”?

4 PBS så här långt Var tar vi tiden? Skall vi ha en tidsplan? Ekonomi?
Hur når vi ut till alla? Vem utser lärledare? Skall vi arbeta ihop eller i rektorsområden? skolutvecklings grupp- Så att rektor ej blir ensam Hur styrda är vi från kommunen?

5 PBS så här långt Övriga tankar: Utvecklingsledarnas roll?
Embryo till egen organisation utifrån valda lärområden Svårigheter att hitta mönster Styrning?

6 Hur går vi vidare utifrån tankarna från HJO?
Utbilda lärledare Stöd ifrån våra utvecklingsledare-tydlig struktur-tidsaspekten-vad gör vi i år?-vision? Träffar med utvecklingsledarna angående PBS och skolutvecklingsgruppen skall vara med Få en röd tråd i detta Få med förskolan Få en ram av utvecklingsledarna inför sommaren- hur skall arbetet fortgå? Få mer struktur ifrån våra områdeschefer Varannan gång administrativt/pedagogiskt

7 Hur går vi vidare utifrån tankarna från Hjo?
Mer förankring i verkligheten Nyttan av PBS i den vardagliga verksamheten Vad är PBS?-form eller förhållningssätt Är det verktygen som styr? Tanken genomsyrar hela organisationen? Helheten-från förskolan till gymnasiet Uppifrånperspektiv- nerifrånperspektiv Skall kompetensutveckling komma underifrån? Vad är förvaltningsledningens roll? PBS och utvecklingshistorien

8 Hur går vi vidare utifrån tankarna från Hjo
Områdesträffarna varannan gång pedagogiska spörsmål/administration Det är konstigt att det bara är rektorer och ej någon från verksamheten. Större förankring i verkligheten- vardags nära vinster Avsaknad av områdeschefer samt förvaltningschef

9 Hur går vi vidare utifrån tankarna från Hjo
vad kommer från Karlstads perspektivet? 5 dagar/år Förvaltningen och PBS finns det en idé? Utvecklings historia och riktning ”Vi” skall göra visionen Dags att vända blad Riktning? Vart är vi på väg? Hur tänker förvaltningsledningen och politiker?


Ladda ner ppt "PBS så här långt Föreställningskarta"

Liknande presentationer


Google-annonser