Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 Fortbildning för Allmänläkare i Kronobergs län 2007-2008 Resultat från SFAM-Kronobergs Fortbildningsenkät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 Fortbildning för Allmänläkare i Kronobergs län 2007-2008 Resultat från SFAM-Kronobergs Fortbildningsenkät."— Presentationens avskrift:

1 Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 Fortbildning för Allmänläkare i Kronobergs län 2007-2008 Resultat från SFAM-Kronobergs Fortbildningsenkät Hösten 2008 Helene Ekström, Mattias Rööst, Sara Holmberg

2 Bakgrund Införandet av Vårdval Kronoberg mars 2009 – Aktuell beskrivning före Vårdval samt möjliggöra framtida jämförelse Fortbildningsenkät i Kronoberg 1996 - Följa upp vad som skett sedan dess Läkarförbundets fortbildningsenkät 2007 – Når vi upp till rekommendationerna Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009

3 Aktuella rekommendationer SFAM rekommenderar att 15% av arbetstiden avsätts till fortbildning Läkarförbundet rekommenderar minst 10 dagar för extern fortbildning/år samt minst en halv dag per vecka för intern fortbildning och eget lärande Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009

4 Metod Enkät till samtliga fast anställda specialister i allmänmedicin i Kronobergs län – okt 2008 Hur har fortbildningen sett ut de senaste 2 åren? Fortbildningen kategoriserades som: 1. Intern (gemensam fortbildning anordnad av arbetsgivaren) 2. Kontinuerlig (löpande fortbildningsaktiviteter på den egna arbetsplatsen samt eget lärande) 3. Extern fortbildning (kurser, konferenser mm anordnad av annan än arbetsgivaren ) Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009

5 61% svarade (64/105) Av de svarade var: 40% kvinnor och 60% män 62% 50 år eller äldre Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 Antal

6 Intern fortbildning Antal Antal interna fortbildningsaktiviteter Läkemedelskommittén: 94% SFAM: 94 % FQ/Balint: 60% Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009

7 Fortbildning på arbetsplatsen

8 Tid för eget lärande på fritid/arbetstid På arbetstid:Vanligast 0.5 tim/vecka. Majoriteten (88%) använder mellan 0 – 1.5 tim/vecka av sin arbetstid för eget lärande. På fritiden:I medeltal används 2.4 tim/v. Variationen är stor och alltifrån ingen tid alls till 7 tim/vecka används till egen läsning hemma.

9 Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 Extern fortbildning

10 Rimlig del av arbetstiden till intern/egen utbildning Antal Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 78% anser att de inte får tillräcklig med fortbildning Andel av arbetstiden

11 Extern fortbildning Antal externa fortbildnings- dagar man haft Antal externa fortbildnings- dagar som önskas 11Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009

12 Sammanfattning Mindre fortbildning än man önskar Avstår i första hand för att man inte tycker man kan vara borta och i andra hand för att verksamhetschefen nekat Läkare på mindre vc får mindre fortbildning men det är ingen skillnad relaterat till kön eller ålder God uppslutning till den lokalt anordnade interna fortbildningen Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009

13 Måluppfyllelse och framtiden Vi når inte upp till läkarförbundets mål Väsentligen oförändrad situation jmf med fortbildningsenkäten i Kronoberg1996 I underlag och kravspecifikation för Vårdval Kronoberg finns ej fortbildningens omfattning eller mål preciserad Fortsatt vaksamhet och uppföljning av fortbildningsmöjligheterna i vårt landsting krävs Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009


Ladda ner ppt "Nationell Kvalitetsdag för primärvården 2009 Fortbildning för Allmänläkare i Kronobergs län 2007-2008 Resultat från SFAM-Kronobergs Fortbildningsenkät."

Liknande presentationer


Google-annonser