Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Struktur för att värdera strategiskt viktiga processer (enligt Cliff Norman, Texas, USA, API, Assositation in process Improvement) och uppdaterad och översatt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Struktur för att värdera strategiskt viktiga processer (enligt Cliff Norman, Texas, USA, API, Assositation in process Improvement) och uppdaterad och översatt."— Presentationens avskrift:

1 Struktur för att värdera strategiskt viktiga processer (enligt Cliff Norman, Texas, USA, API, Assositation in process Improvement) och uppdaterad och översatt uitfrån ny version HI 2013) Välutvecklad process Strategiskt viktig process 1 4 6 6 3 Qulturum 325 4 2 5 1

2 Processens påverkan på att nå uppsatta mål 1Ingen påverkan alls. 2Det finns en outtalad förståelse för processen bland några av medarbetarna. Det finns ingen erkänd eller formell rutinbeskrivning för processen. 3Processen förbättrar servicen för våra kunder, men andra processer är viktigare. 4Processen är mycket viktig för kundens resultat. 5Processen är nödvändig för att kunna leverera den service kunden behöver och har en direkt påverkan på resultatet. 6Processen är absolut avgörande för att nå resultat. Förbättringar i denna process har direkt och omedelbar påverkan på resultatet. Strategiskt viktig.. Qulturum Värdering av varje process 1 Processen är inte definierad. Det är en ny process som behöver designas och dokumenteras. 2Processen är känd av dem som arbetar i den. Ingen dokumentation eller standards finns. Inget förbättringsarbete har gjorts. 3Processen är definierad och förstås av medarbetare och kunder. Dokumentation finns som flödesdiagram, standards, policydokument, arbetsbeskrivningar, manualer och annat. 4Processen är väldefinierad. Mätningar är processresultat och kvalitetsutveckling görs för att följa processen. Grafiska diagram används för utvärdering. 5Processen har förbättrats. Mätningar pågår inkl kund feedback. Standards och annan dokumentation uppdateras regelbundet. 6Mätningar av processen och processresultat är stabila. Tjänsterna möter ständigt upp mot förväntningarna från kunderna. Välutvecklad process.

3 Qulturum Värdering av varje process 1.Processen är inte definierad. Det är en ny process som behöver designas och dokumenteras. 2.Processen är känd av dem som arbetar i den. Ingen dokumentation eller standards finns. Inget förbättringsarbete har gjorts. 3Processen är definierad och förstås av medarbetare och kunder. Dokumentation finns som flödesdiagram, standards, policydokument, arbetsbeskrivningar, manualer och annat. 4Processen är väldefinierad. Mätningar är processresultat och kvalitetsutveckling görs för att följa processen. Grafiska diagram används för utvärdering. 5Processen har förbättrats. Mätningar pågår inkl kund feedback. Standards och annan dokumentation uppdateras regelbundet. 6Mätningar av processen och processresultat är stabila. Tjänsterna möter ständigt upp mot förväntningarna från kunderna. Välutvecklad process.


Ladda ner ppt "Struktur för att värdera strategiskt viktiga processer (enligt Cliff Norman, Texas, USA, API, Assositation in process Improvement) och uppdaterad och översatt."

Liknande presentationer


Google-annonser