Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina. Dagens visdomsord ”Det kan kännas nog så motigt att plocka bort tegelsten efter tegelsten i en stor mur. Men.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina. Dagens visdomsord ”Det kan kännas nog så motigt att plocka bort tegelsten efter tegelsten i en stor mur. Men."— Presentationens avskrift:

1 FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina

2 Dagens visdomsord ”Det kan kännas nog så motigt att plocka bort tegelsten efter tegelsten i en stor mur. Men en dag rasar hela fängelset och du inser vad du har åstadkommit” - Deepak Chopra

3 Typer C#SQLInfo Char 8000 tecken StringVarChar1,073,741,824 tecken StringText2Gb text CharnCharUnicode Char, 8000 tecken StringnVarCharUnicode, 1,073,741,824 tecken

4 Typer C#SQLInfo StringnText2Gb text BooleanBit0,null,1 Byte[]Binary8000 bytes max Byte[]varBinary2Gb bytes max Byte[]Image2Gb bytes max ByteTintInt0-255 Int16Smallint-32,767 till 32,767

5 Typer C#SQLInfo Int32Int-2,147,483,648 till 2,147,483,647 Int64Bigint- 9,223,372,036,8 54,775,808 till 9,223,372,036,8 54,775,807 Decimal -10^38 +1 to 10^38 –1.

6 Typer C#SQLInfo Datetime Från 1753 till 9999 DatetimeDatetime2Från år 0 till 9999 DatetimeDateSparar datum bara DatetimeTimeSparar tid bara GuidUniqueIdentifierUnik värde http://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp

7 Indexering  Clustered Index  Fungerar som en telefonkatalog  Kan innehålla flera fält  Endast en per tabell får finnas  Fungerar bra på Tabeller med distinkta värden Tabeller som anropas via logiska sökningar Sökningar med stora mängder resultat Sökningar som görs på specifika ID

8 Indexering  Clustered index  Fungerar inte bra på Tabeller som förändras ofta  Se http://www.w3schools.com/sql/sql_create_index.asp http://www.w3schools.com/sql/sql_create_index.asp  Snabb vid läsning  Städar om hur datat sparats i disken (!)  Non clustered index  Lista på värden  Snabb vid inmatning / uppdatering

9 Labb  Quiz och lek lite mer med Hobbit-Joins

10 Läxa  Beginning T-SQL sida 23-29  Kolla runt på w3Schools  www.w3schools.com/sql/ www.w3schools.com/sql/  The Manga Guide to Databases  142 - 147

11 Go Ninja!


Ladda ner ppt "FRÅGEUTVECKLING INOM MSSQL Marcus Medina. Dagens visdomsord ”Det kan kännas nog så motigt att plocka bort tegelsten efter tegelsten i en stor mur. Men."

Liknande presentationer


Google-annonser