Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från IBD Care Jonas Halfvarson Hans Strid Olof Grip Henrik Hjortswang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från IBD Care Jonas Halfvarson Hans Strid Olof Grip Henrik Hjortswang."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från IBD Care Jonas Halfvarson Hans Strid Olof Grip Henrik Hjortswang

2 Agenda Medicinsk bakgrund – retrospektiva data Prospektiv uppföljning Inmatning i systemet Allmänna frågor

3 Medicinsk bakgrund Hur detaljerat och hur långt retrospektivt? – Diagnos och diagnosdatum på alla – Subgrupper av större intresse? – Detaljerat – hur långt retrospektivt? – Läkemedel? Underhållsbehandling? Aktuell? Immunmodulerare/biologisk behandling

4 Prospektiv uppföljning Skall alla kontakter registreras? – Subgrupper? – Endast läkar/ssk-besök på mott? Koncentrera sig på vissa data? – Sjukdomsaktivitet (PGA) – Patientformuläret – Intest/x-intest manifestationer – Kirurgi? – Läkemedel? Välja ut vissa lab-värden i väntan på integration? – Hb, CRP, F-calprotectin?

5 Inmatning i systemet Pappersformulär och sedan inmatning av speciell person Direktinmatning av vårdgivaren i samband med besök Patientformuläret fylls i av patient hemma eller i väntrummet Integration med IT lab-modul med direktöverföring av data till IBD Care

6 Allmänna frågor Ange att patienten ingår i SWIBREG/IBD Care under separat sökord i registret. Länk i datajournalen till SWIBREG/IBD Care om möjligt.

7 Allmänna frågor II Få med chefen, kollegor, ssk och övrig personal innan man startar Utse klinikadministratör Lokalt fungerande logistik Öppna jämförelser


Ladda ner ppt "Erfarenheter från IBD Care Jonas Halfvarson Hans Strid Olof Grip Henrik Hjortswang."

Liknande presentationer


Google-annonser