Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mörbylånga kommun Styrkort 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mörbylånga kommun Styrkort 2015"— Presentationens avskrift:

1 Mörbylånga kommun Styrkort 2015
Torslunda Skola Förskoleklass – årskurs 6

2 Förbättrade studieresultat i skolan
Mål: Vi ger alla elever stöd och utmaningar enligt aktuell forskning omkring arbetsminne och koncentration. Aktiviteter Alla elever får 30 minuters pulshöjande träning vid flera tillfällen/vecka. Idrott & Hälsa fördelas på fler tillfällen under skolveckan. Alla elever i klass 4 genomför arbetsminnesträning med hjälp av Robomemo under vårterminen. Alla elever i klass 4-6 genomför arbetsminnesträning under höstterminen. Vi arbetar för att klass 1-3 ska få en klassuppsättning med datorer för att kunna göra arbetsminnesträning under läsåret. Utvärdering Analys av kunskapsresultat på diagnoser, nationella prov samt betyg. Elevenkät

3 Öka elevers motivation till lärande
Mål: Synliggöra teknikämnet på skolan och därmed öka intresset för ämnet. Aktiviteter Eleverna ska bli medvetna om den teknik som omger oss Alla elever ska göra en teknisk konstruktion Utställning med elevers uppfinningar Införskaffa mer material till undervisningen Utveckla kompetensen och undervisningen i teknik Utvärdering Enkät före och efter utvecklingsarbetet. Analys av elevers kunskapsresultat.

4 Säkerställa rutiner kring samverkan näringsliv och skola
Mål: Öka samverkan med det lokala näringslivet för att främja entreprenöriellt lärande Aktiviteter Skapa kontakt med kommunens företagslots Oscar Lind. Bjuda in företagare från närområdet. Göra studiebesök hos lokala näringsidkare och företag. Skapa kontakt med Ung företagsamhet. Anordna ”Snilleblixt-dag” och stimulera intresset för modern teknik. Utvärdering Enkät För- och efterdiagnos för att följa upp elevers lärande om kommunens företag och vad deras arbete innebär.


Ladda ner ppt "Mörbylånga kommun Styrkort 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser