Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHAPTER 46 The Mammalian Nervous System: Structure and Higher Functions.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHAPTER 46 The Mammalian Nervous System: Structure and Higher Functions."— Presentationens avskrift:

1 CHAPTER 46 The Mammalian Nervous System: Structure and Higher Functions

2

3 Hjärnans embryonalutveckling Neuraltuben  CNS (hjärna och ryggmärg)Neuraltuben  CNS (hjärna och ryggmärg) Huvudändan  framhjärna, mitthjärna och bakhjärnaHuvudändan  framhjärna, mitthjärna och bakhjärna Bakhjärnan utvecklas till lilla hjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgenBakhjärnan utvecklas till lilla hjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen Mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen tillsammans kallas hjärnstammenMitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen tillsammans kallas hjärnstammen Framhjärnan blir stora hjärnanFramhjärnan blir stora hjärnan

4

5 Lite latin Stora hjärnan = cerebrum, består avStora hjärnan = cerebrum, består av  Mellanhjärnan = diencephalon  Ändhjärnan = telencephalon (begreppsförvirring: ibland menas med stora hjärnan, cerebrum, endast telencephalon och diencephalon räknas till hjärnstammen) Lilla hjärnan = cerebellumLilla hjärnan = cerebellum Förlängda märgen = medulla oblongataFörlängda märgen = medulla oblongata Hjärnbryggan = ponsHjärnbryggan = pons

6 Telencephalon Vänster och höger hjärnhalva Det limbiska systemetDet limbiska systemet HjärnbarkenHjärnbarken  Indelas i lober

7 Det limbiska systemet Runt hjärnstammenRunt hjärnstammen Finns också hos lägre vertebraterFinns också hos lägre vertebrater Styr instinkter och känslorStyr instinkter och känslor  T.ex. Välbehag, ilska och smärta  Amygdala:  rädsla  Hippocampus:  lagrar information i långtidsminnet

8 Minne och inlärning Sinnesminne (sekunder)Sinnesminne (sekunder) Korttidsminne (arbetsminne; minuter)Korttidsminne (arbetsminne; minuter) Långtidsminne: (dagar –år, kräver bestående förändringar i synapser)Långtidsminne: (dagar –år, kräver bestående förändringar i synapser) Mycket ännu oupptäcktMycket ännu oupptäckt Långtidspotentiering (LTP): vissa nervbanor i hippocampus som stimuleras ofta får lägre tröskel för utlösning av aktionspotentialerLångtidspotentiering (LTP): vissa nervbanor i hippocampus som stimuleras ofta får lägre tröskel för utlösning av aktionspotentialer Långtids”sänkning” (LTD): tröskeln blir högre då nervbanan blir kontinuerligt svagt stimuleradLångtids”sänkning” (LTD): tröskeln blir högre då nervbanan blir kontinuerligt svagt stimulerad Minnena lagras inte i hippocampus, men hippocampus behövs för att lagringen ska skeMinnena lagras inte i hippocampus, men hippocampus behövs för att lagringen ska ske

9 Hjärnbarkens lober  Tinningloben (temporalloben)  Pannloben (frontalloben)  Hjässloben (parietalloben)  Nackloben (occipitalloben)

10 Tinningloben Mottagning av ljudinformationMottagning av ljudinformation vänstra hjärnhalvan analyserar och tolkar språkljud högra hjärnhalvan analyserar och tolkar musikljud Igenkänning av form och färg, namngivning av föremål och ansiktenIgenkänning av form och färg, namngivning av föremål och ansikten Skador i tinningloben kan förorsaka t.ex.:Skador i tinningloben kan förorsaka t.ex.: Agnosi = oförmåga att namnge saker Vissa former av afasi = oförmåga att förstå och/eller producera språk

11 Pannloben PersonlighetenPersonligheten Högre tankefunktionerHögre tankefunktioner KoncentrationsförmågaKoncentrationsförmåga Socialt beteendeSocialt beteende Motoriska barken strax framför centralfåran kontrollerar medvetna muskelrörelserMotoriska barken strax framför centralfåran kontrollerar medvetna muskelrörelser

12 Hjässloben Primära känselbarken strax bakom centralfåran får information från känselsinnet (beröring, tryck)Primära känselbarken strax bakom centralfåran får information från känselsinnet (beröring, tryck) I hjässloben samordnas sinnesintryck och hjärnan skapar en "inre bild" av omvärlden och den egna kroppens läge och rörelser i denna omvärldI hjässloben samordnas sinnesintryck och hjärnan skapar en "inre bild" av omvärlden och den egna kroppens läge och rörelser i denna omvärld  Vänster parietallob - högra omvärlds- och kroppshalvan  Höger parietallob -vänstra omvärlds- och kroppshalvan

13 Nackloben Behandlar visuell information (form, position, rörelse, färg)Behandlar visuell information (form, position, rörelse, färg) Information från ett receptivt fält på näthinnan integreras till en signalInformation från ett receptivt fält på näthinnan integreras till en signal Signalen går längs ögonmärgen till talamus och vidare till synbarken i nacklobenSignalen går längs ögonmärgen till talamus och vidare till synbarken i nackloben Bildens olika delkomponenter, linjer och rörelse aktiverar specifika cellgrupperBildens olika delkomponenter, linjer och rörelse aktiverar specifika cellgrupper  S.k. enkla celler stimuleras av stavformade ljusfält i en specifik vinkel  S.k. Komplexa celler samlar information från flera enkla celler och kan uppfatta ljusfält i rörelse

14 Djupseende Nervbanorna från ögonen omfördelas i det optiska kiasmat, så att information från höger synfält (från båda ögonen) går till vänster hjärnhalva och vice versaNervbanorna från ögonen omfördelas i det optiska kiasmat, så att information från höger synfält (från båda ögonen) går till vänster hjärnhalva och vice versa Ju närmare ögonen ett objekt är, desto mer skiljer sig de två bilderna från varandraJu närmare ögonen ett objekt är, desto mer skiljer sig de två bilderna från varandra Binokulärceller reagerar på förhållandet mellan de två bilderna (vissa celler reagerar på ett visst förhållande)Binokulärceller reagerar på förhållandet mellan de två bilderna (vissa celler reagerar på ett visst förhållande)

15 Hjärnbarkens lober samarbetar T.ex. Tolkning av synintryck:T.ex. Tolkning av synintryck:  Nackloben: tolkning av nervsignaler så hjärnan kan bygga upp en bild  Tinningloben: bildanalys, minnen  Hjässloben: rumsuppfattning  Koppling till information från andra sinnen T.ex. språkT.ex. språk

16 Mellanhjärnan TalamusTalamus  Organiserar information från sinnesorganen HypotalamusHypotalamus  Reglerar fysiologiska funktioner ss

17 Lilla hjärnan Finjusterar rörelser på basen avFinjusterar rörelser på basen av  Vilka kommandon som skickas från stora hjärnan till musklerna (vad ska göras?)  feedback från musklerna (vad händer i praktiken?)

18 Hjärnstammen Kontrollerar autonoma kroppsfunktioner: andning, blodcirkulation, sväljning o.s.v.Kontrollerar autonoma kroppsfunktioner: andning, blodcirkulation, sväljning o.s.v. RAS (det retikulära aktiveringssystemet) alarmerar stora hjärnan när något händer i kroppenRAS (det retikulära aktiveringssystemet) alarmerar stora hjärnan när något händer i kroppen  Många olika typer av neuroner i ett komplext nätverk  Reglerar hjärnans aktivitet och sömncykeln

19 Ryggmärgen Förmedlar signaler till och från hjärnanFörmedlar signaler till och från hjärnan Integrerar information från PNSIntegrerar information från PNS Skickar reflex-signaler till musklerSkickar reflex-signaler till muskler Inkommande signaler via dorsalroten och utgående signaler via ventralrotenInkommande signaler via dorsalroten och utgående signaler via ventralroten

20 Det autonoma nervsystemet Det sympatiska nervsystemet vs det parasympatiska nervsystemet Förmedlar signaler ut i kroppen  reglerar fysiologiska funktionerFörmedlar signaler ut i kroppen  reglerar fysiologiska funktioner motverkar varandramotverkar varandra Preganglionära nervcellerPreganglionära nervceller  acetylkolin som neurotransmittor  Cellkropp i ryggmärgen eller hjärnstammen  Synapser till postganglionära nervceller Postganglionära nervcellerPostganglionära nervceller  Cellkropp i nervknuta  Synapser till målorgan

21 Det sympatiska nervsystemet Preganglioniska neuroner finns i ryggmärgens bröst- och ländregionPreganglioniska neuroner finns i ryggmärgens bröst- och ländregion Nervknutorna finns strax utanför ryggradenNervknutorna finns strax utanför ryggraden De postganglionära neuronernas transmittor är nodradrenalinDe postganglionära neuronernas transmittor är nodradrenalin

22 Det parasympatiska nervsystemet Preganglioniska neuroner finns i hjärnstammen samt ryggmärgens korssegment (sakralregionen)Preganglioniska neuroner finns i hjärnstammen samt ryggmärgens korssegment (sakralregionen) Nervknutorna finns nära målorganenNervknutorna finns nära målorganen De postganglionära neuronernas transmittor är acetylkolinDe postganglionära neuronernas transmittor är acetylkolin


Ladda ner ppt "CHAPTER 46 The Mammalian Nervous System: Structure and Higher Functions."

Liknande presentationer


Google-annonser