Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 C# I/O Streams C# använder “strömmar” för in- och utmatningsoperationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 C# I/O Streams C# använder “strömmar” för in- och utmatningsoperationer."— Presentationens avskrift:

1 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 C# I/O Streams C# använder “strömmar” för in- och utmatningsoperationer Inströmmar används för att “läsa” data Utströmmar används för att “skriva” data

2 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 22 C# I/O Streams Strömmar kan också ses som ändpunkterna i en envägs kommunikationskanal, som knyter en utström till en motsvarande inström OutputStream Communications Channel InputStream Allt som skrivs till utströmmen kan läsas från inströmmen writeread

3 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 33 C# I/O Streams Kommunikationskanalen kan vara en nätverkslänk, en minnesbuffer, en fil eller en användarterminal Det spelar ingen roll varifrån informationen kommer, eller vilken typ av data som läses eller skrivs, algoritmerna blir ändå i stort desamma Därför kan strömmarna användas med likartade metoder

4 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 44 Out och Error Klassen System.Console innehåller tre olika strömmar som är definierade som klassvariabler med namnen: System.Console.In (standard input, normalt tangentbordet) System.Console.Out (standard output, normalt bildskärmen) System.Console.Error (standard output, normalt bildskärmen) class Sum { public static void Main () { System.Console.Out.WriteLine ("Summan av 6 och 9 = " + (6 + 9)); }

5 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 55 Out och Error System.Console.Out och System.Console.Error fungerar på samma sätt. Anledningen till att det finns två, är för att man kan konfigurera systemet så att Out och Error går till olika utenheter, även om båda default går till bildskärmen. public class UtTest { public static void Main () { System.Console.Out.WriteLine ("Normal utskrift"); System.Console.Error.WriteLine ("Felutskrift"); }

6 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 66 Out och Error Såväl Out och Error kan anropas med samma metoder, varav Write och WriteLine är de mest användbara public class PrintTest { public static void Main () { System.Console.Out.Write ("Utskrift"); System.Console.Out.WriteLine ("Utskrift och radbrytning"); }

7 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 77 Console delegerar till Out Klassen Console har också metoderna Write och WriteLine public class PrintTest { public static void Main () { System.Console.Write ("Utskrift"); System.Console.WriteLine ("Utskrift och radbrytning"); } Dessa metoder skickar helt enkelt vidare till Out

8 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 88 System.Console.In public class InTest { public static void Main ( ) { System.Console.Write ( "Skriv en rad: " ); string text = System.Console.In.ReadLine(); System.Console.WriteLine( text ); } System.Console.In har många metoder för inläsning av tecken från tangentbordet, där ReadLine är en av de mest användbara

9 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 99 System.Console.In public class InTest { public static void Main ( ) { System.Console.Write ( "Skriv en rad: " ); string text = System.Console.ReadLine(); System.Console.WriteLine( text ); } Även Console.In har metoden ReadLine Denna metod anropar helt enkelt i sin tur In

10 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 10 Vissa “tecken” kan i sig inte skrivas i vanlig text, exempelvis radbrytning, tabulatorsteg, m.fl. För detta finns ett antal “escapesekvenser” som man kan använda när man skriver programmen. escapesekvenser char c = '\''; c innehåller nu tecknet: ' string s = "Det är \"väldigt\" roligt"; s innehåller nu texten: Det är "väldigt" roligt \nradmatning \ttabulatorsteg Eftersom apostrofer i sig används i källkoden för att markera tecken eller textsträngar, behöver man lägga en “backslash” före dem om man skall använda dem i en text.

11 Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 escapesekvenser '\\'motsvarar tecknet:\ string s = "H:\\C#"; s innehåller nu texten:H:\C# Eftersom en “backslash” i sig används för att markera en escapesekvens, måste den föregås av ytterligare en om man skall använda det i en text.


Ladda ner ppt "Abelli, B. (2004). Programmeringens Grunder – med exempel i C#. Lund: Studentlitteratur 11 C# I/O Streams C# använder “strömmar” för in- och utmatningsoperationer."

Liknande presentationer


Google-annonser