Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

A+ba+b q0q0 q1q1 q4q4 q2q2 q3q3  abb Motsvarande RE = ( a+b )* abb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "A+ba+b q0q0 q1q1 q4q4 q2q2 q3q3  abb Motsvarande RE = ( a+b )* abb."— Presentationens avskrift:

1 a+ba+b q0q0 q1q1 q4q4 q2q2 q3q3  abb Motsvarande RE = ( a+b )* abb

2 DFA för ( a + b ) * abb s0s0 a s1s1 b s3s3 b s4s4 s2s2 a b b a a a b

3 Minimering av DFA s0s0 a s1s1 b s3s3 b s4s4 s2s2 a b b a a a b s 0, s 2 a s1s1 b s3s3 b s4s4 b a a a b sluttillstån d

4 DFA Minimization a ( b + c )* The subset construction  q0q0 q1q1 a  q4q4 q5q5 b q6q6 q7q7 c q3q3 q8q8 q2q2 q9q9     s3s3 s2s2 s0s0 s1s1 c b a b b c c Final states

5 Then, apply the minimization algorithm to produce the minimal DFA s3s3 s2s2 s0s0 s1s1 c b a b b c c s0s0 s1s1 a b + c final states

6

7 AB C D E

8

9

10

11 0 q

12

13

14 q0q0 q2q2 q1q1 a a b b b a

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 q0q0 q2q2 q1q1 a a b b b a

31

32 123456

33

34

35

36

37

38 Ratio(x,2)

39 Greater?

40

41

42

43 Sipser 2.10 p. 105

44

45

46

47

48 1 2 4 3 5

49

50

51 AB C D E

52 AB C D E

53

54

55

56 0 q

57

58

59 q0q0 q2q2 q1q1 a a b b b a

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 q0q0 q2q2 q1q1 a a b b b a

75

76 123456

77

78

79

80

81

82 Ratio(x,2)

83 Greater?

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 AB C D E

95

96

97

98 0 q

99

100

101 q0q0 q2q2 q1q1 a a b b b a

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 q0q0 q2q2 q1q1 a a b b b a

118

119 123456

120

121

122

123

124

125 Ratio(x,2)

126 Greater?

127

128

129

130 Sipser 2.10 p. 105

131

132

133

134 q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 b/x,R #,R #/b,R x/#,R a,L b,L #,L a,R b,R a,R b,R a,R #,R Q = {q 0, q 1, q 2, q 3, q 4 }  = {a, b, x, #} B = #  = {a, b} q 0 is the start state F = {q 4 } baabab###….. Accepted? Input:

135 Turingmaskin 1 – vad gör den? q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 b/x,R #,R #/b,R x/#,R a,L b,L #,L a,R b,R a,R b,R a,R #,R Q = {q 0, q 1, q 2, q 3, q 4 }  = {a, b, x, #} B = #  = {a, b} q 0 is the start state F = {q 4 } baabab###….. Accepteras? Input:

136 Turingmaskin 1 Initialt har den tapepekaren på första tecknet i inputsträngen. Strängen baabab är input och den strängen accepteras. Vid acceptans har tapen utseendet #aa#a##bbb och tapepekaren pekar på första b:et efter ##. Det maskinen gör är ersätta alla b:n med #:n i orginalsträngen och ge alla b:n som output sist. (Jag tror att q2->q2 genom a,R skulle kunna tas bort samt att q2->q2 #,b/R skulle kunna ersättas med q2->q2 #,b/L. Men jag är inte 100% säker och maskinen fungerar ju fint som den är. )

137 q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 q5q5 q6q6 #,R a,R #,R c,R z,R a,R y,R a/x,Rb/y,R b,R z,R c/z,L a,L b,L c,L x,L y,L z,L x,R #,R y,R z,R b,R c,R #,R b,R c,R #,R Q = {q 0,...,q 6 }  = {a,b,c,x,y,z,#} B = #  = {a,b,c} start state = q 0 F = {q 6 } aabbcc###….. Accepteras? Turingmaskin 2 – vad gör den? Input:

138 q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 q4q4 q5q5 q6q6 #,R a,R #,R c,R z,R a,R y,R a/x,Rb/y,R b,R z,R c/z,L a,L b,L c,L x,L y,L z,L x,R #,R y,R z,R b,R c,R #,R b,R c,R #,R Q = {q 0,...,q 6 }  = {a,b,c,x,y,z,#} B = #  = {a,b,c} start state = q 0 F = {q 6 } aabbcc###….. Accepteras? Turingmaskin – vad gör den? Input:

139 Turingmaskin 2 Initialt har maskinen tapepekaren på första tecknet i inputsträngen. Strängen aabbcc är input. Den accepteras och då har tapen utseendet xxyyzz## och tapepekaren pekar på andra #:et på högersidan. Den har matchat uttrycket a n b n c n där n  1.

140 Q = {q 0,...,q 9 }  = {a,1,#} B = #  = {1} start state = q 0 F = {q 9 } Turingmaskin 3 – vad gör den? q0q0 q1q1 q2q2 q3q3 1/a,R #,R 1/a,R 1,R q4q4 #,R #/1,L 1,L #,L q5q5 a/1,R#,L 1,L #,L q6q6 a/1,R q7q7 1 x #1 y ## q8q8 q9q9 1,R #,R 1,R Input: Output?

141 Turingmaskin 3 Initialt har maskinen tapepekaren på första tecknet i inputsträngen. Turingmaskinen tar in två tal på unär form x och y. Den beräknar funktionen F(x,y) = x  y och skriver sin output sist så att tapen efter körd funktion har utseendet 1 x #1 y #o där 1 x #1 y är orginalinput och o output. Vid färdig körning pekar tapepekaren på första 1:an i outputen.

142 Aug tenta- 2003-030820

143

144

145

146

147


Ladda ner ppt "A+ba+b q0q0 q1q1 q4q4 q2q2 q3q3  abb Motsvarande RE = ( a+b )* abb."

Liknande presentationer


Google-annonser