Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar"— Presentationens avskrift:

1 Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar

2 KEMINS SPRÅK Väte = H Syre = O Kol = C Kväve = N Järn = Fe Guld = Au Silver = Ag Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. En molekylformel visar hur atomerna sitter ihop i molekylerna. Med hjälp av dessa förkortningar kan kemister skriva reaktionsformler som beskriver: Hur ämnen är uppbyggda Vad som händer när ämnen reagerar med varandra Vätgas = H2 Syrgas = O2 Vatten = H2O 2 H2 + O2 → 2 H2O

3 KEMINS SPRÅK Kemiska tecknet för syre är O. En syremolekyl skrivs O2
När syre förekommer som gas är atomerna bundna till varandra två och två så att de bildar små grupper, molekyler. En syremolekyl skrivs O2 Två syremolekyler skrivs 2O2 Tre syremolekyler skrivs 3O2 KEMINS GRUNDER

4 MOLEKYLER Två syreatomer sitter ihop och bildar en syremolekyl.
Syre har beteckningen O och en syremolekyl med två syreatomer betecknas med O2. Två väteatomer och en syreatom sitter ihop och bildar en vattenmolekyl. Syre har beteckningen O, och väte H, så vatten har beteckningen H2O. Två syreatomer och en kolatom sitter ihop och bildar en koldioxidmolekyl (ordet ”di” betyder ”två”). Syre har beteckningen O, och kol C, så vatten har beteckningen CO2. KEMINS GRUNDER

5 En fysikalisk förändring:
Ämnen kan gå från ett aggregationstillstånd till ett annat och tillbaka igen utan att det påverkar dess egenskaper. Tex: Guld (Au) →smältning→Guld→steln→guld (fast) (flytande) (fast) Detta är typiskt för fysikaliska förändringar!!

6 En kemiska reaktion: Metallen Magnesium (Mg) brinner i en låga →Ett nytt ämne bildas!!! (=Nya egenskaper!!) Det nya ämnet har bildats på kemisk väg: kemisk förändring En kemisk reaktion har skett.

7 Grundämnen & Kemiska föreningar
Alla grundämnen består av en sorts atomer och finns samlade i ”periodiska systemet”. 75% av alla grundämnen är metaller, 25% är icke-metaller Metallers egenskaper: glans, fasta vid rumstemp, leder ström Kemiska föreningar byggs upp av 2 eller fler grundämnen. Bildas i kemiska reaktioner.

8 Förbränning – Oxidation:
För att ett ämne ska kunna brinna behövs det Syre (O) oxygen, som underhåller förbränningen. Denna förmåga är syrets viktigaste egenskap. Oxidation: en reaktion där en oxid bildas. Oxid= en kemisk förening mellan ett annat grundämne och syre!!

9 Olika oxider: Koldioxid: Färglös tung oxid. Bildas då kol brinner i syre Koloxid: Färglös, mkt giftig, luktlös & lätt oxid

10 Kemiskt teckenspråk: →Beskriver vad som händer i en kemisk reaktion!
Tex: När Mg brinner i syre: Magnesium + syre →Magnesiumoxid Mg + O → MgO OBS! Internationellt!

11 Oxider Oxid: Kemisk förening mellan ett grundämne och syre

12 Rost För att järn skall rosta krävs det två saker: vatten och luft.
Syret i luften ”angriper” järnet så att det bildas en oxid järnoxid. När vattnet tränger in i järnoxiden blir det rost. Rost är poröst och förstör järnet. Processen fortsätter tills allt järn förstörts.

13

14 Koppar Rödaktig-blank rödaktig svartaktig grönaktig

15

16 Aluminium

17

18 Toalettpapper 2-4 veckor
Tidning veckor Bomullsrep månader Äppelskrutt månader Pappkartong månader Mjölkkartong månader Ullstrumpor år Cigarettfimp år Plastpåse år Tuggummi år Plastmugg år Aluminiumburk år Engångsblöja år Pet-flaska år Fiskelina år

19 Galvanisering

20 Förkromning

21 Koldioxid

22 Kolmonoxid/Koloxid

23 Diväteoxid

24 Vatten

25 ATOMENS UPPBYGGNAD (Nils Bohrs modell)
I mitten av atomen finns atomkärnan Atomkärnan består av protoner och neutroner. Runt kärnan, i ett elektronmoln (skal), kretsar elektroner. Protonerna är positivt laddade. Man säger att varje protons laddning är +1. Elektronerna är negativt laddade. Man säger att varje elektrons laddning är -1. Neutronen har ingen laddning. Det finns lika många protoner som elektroner i en atom och atomen blir därmed elektriskt neutral. KEMINS GRUNDER

26 - - - - - - - - - - - - - - - - - Helium 2He Neon 10Ne Argon 18Ar -
K: max 2 e- L: max 8 e- M: max 8 e- om det ligger ytterst Om det finns skal utanför kan man dock få plats med 18 elektroner i M-skalet. ATOMENS UPPBYGGNAD - - M - L - - - - K + + + + + - - + + + + - + - + + + + + + + + - - - - - - Helium 2He Neon Ne Argon Ar - KEMINS GRUNDER

27 ATOMNUMMER Atomnumret anger hur många protoner det finns i kärnan.
Atomnumret sätts som regel nere till vänster om det kemiska tecknet. Ex: Helium har 2 protoner (och därmed 2 elektroner). Helium har därmed atomnummer 2. Skrivs: 2He KEMINS GRUNDER

28 PERIODISKA SYSTEMET Grupp: Period:
Grundämnena i en grupp har ofta gemensamma egenskaper. Period: Alla grundämnen i en period har lika många skal. KEMINS GRUNDER

29


Ladda ner ppt "Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar"

Liknande presentationer


Google-annonser