Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar. KEMINS SPRÅK Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. En molekylformel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar. KEMINS SPRÅK Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. En molekylformel."— Presentationens avskrift:

1 Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar

2 KEMINS SPRÅK Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. En molekylformel visar hur atomerna sitter ihop i molekylerna. Med hjälp av dessa förkortningar kan kemister skriva reaktionsformler som beskriver: Hur ämnen är uppbyggda Vad som händer när ämnen reagerar med varandra Väte = H Syre = O Kol = C Kväve = N Järn = Fe Guld = Au Silver = Ag 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O Vätgas = H 2 Syrgas = O 2 Vatten = H 2 O

3 En syremolekyl skrivs O 2 Två syremolekyler skrivs 2O 2 Tre syremolekyler skrivs 3O 2 KEMINS SPRÅK KEMINS GRUNDER Kemiska tecknet för syre är O. När syre förekommer som gas är atomerna bundna till varandra två och två så att de bildar små grupper, molekyler.

4 MOLEKYLER KEMINS GRUNDER Två syreatomer sitter ihop och bildar en syremolekyl. Syre har beteckningen O och en syremolekyl med två syreatomer betecknas med O 2. Två väteatomer och en syreatom sitter ihop och bildar en vattenmolekyl. Syre har beteckningen O, och väte H, så vatten har beteckningen H 2 O. Två syreatomer och en kolatom sitter ihop och bildar en koldioxidmolekyl (ordet ”di” betyder ”två”). Syre har beteckningen O, och kol C, så vatten har beteckningen CO 2.

5 En fysikalisk förändring: Ämnen kan gå från ett aggregationstillstånd till ett annat och tillbaka igen utan att det påverkar dess egenskaper. Tex: Guld (Au) →smältning→Guld→steln→guld (fast) (flytande)(fast) Detta är typiskt för fysikaliska förändringar!!

6 En kemiska reaktion: Metallen Magnesium (Mg) brinner i en låga →Ett nytt ämne bildas!!! (=Nya egenskaper!!) Det nya ämnet har bildats på kemisk väg: kemisk förändring En kemisk reaktion har skett.

7 Grundämnen & Kemiska föreningar Alla grundämnen består av en sorts atomer och finns samlade i ”periodiska systemet”. 75% av alla grundämnen är metaller, 25% är icke-metaller Metallers egenskaper: glans, fasta vid rumstemp, leder ström Kemiska föreningar byggs upp av 2 eller fler grundämnen. Bildas i kemiska reaktioner.

8 Förbränning – Oxidation: För att ett ämne ska kunna brinna behövs det Syre (O) oxygen, som underhåller förbränningen. Denna förmåga är syrets viktigaste egenskap. Oxidation: en reaktion där en oxid bildas. Oxid= en kemisk förening mellan ett annat grundämne och syre!!

9 Olika oxider: Koldioxid: Färglös tung oxid. Bildas då kol brinner i syre Koloxid: Färglös, mkt giftig, luktlös & lätt oxid

10 Kemiskt teckenspråk: →Beskriver vad som händer i en kemisk reaktion! Tex: När Mg brinner i syre: Magnesium + syre →Magnesiumoxid Mg + O → MgO OBS! Internationellt!

11 Oxider Oxid: Kemisk förening mellan ett grundämne och syre

12 Rost För att järn skall rosta krävs det två saker: vatten och luft. Syret i luften ”angriper” järnet så att det bildas en oxid järnoxid. När vattnet tränger in i järnoxiden blir det rost. Rost är poröst och förstör järnet. Processen fortsätter tills allt järn förstörts.

13

14 Koppar Rödaktig-blank rödaktig svartaktig grönaktig

15

16 Aluminium

17

18 Toalettpapper 2-4 veckor Tidning 6 veckor Bomullsrep 1-5 månader Äppelskrutt 2 månader Pappkartong 2 månader Mjölkkartong 3 månader Ullstrumpor 1-5 år Cigarettfimp 1-5 år Plastpåse 1-20 år Tuggummi 20-25 år Plastmugg 50 år Aluminiumburk 200- 600 år Engångsblöja 450 år Pet-flaska 450 år Fiskelina 600 år

19 Galvanisering

20 Förkromning

21 Koldioxid

22 Kolmonoxid/Koloxid

23 Diväteoxid

24 Vatten

25 ATOMENS UPPBYGGNAD (Nils Bohrs modell) I mitten av atomen finns atomkärnan Atomkärnan består av protoner och neutroner. Runt kärnan, i ett elektronmoln (skal), kretsar elektroner. Protonerna är positivt laddade. Man säger att varje protons laddning är +1. Elektronerna är negativt laddade. Man säger att varje elektrons laddning är -1. Neutronen har ingen laddning. Det finns lika många protoner som elektroner i en atom och atomen blir därmed elektriskt neutral. KEMINS GRUNDER

26 Helium 2 He Neon 10 Ne Argon 18 Ar L M K: max 2 e - L: max 8 e - M: max 8 e - om det ligger ytterst Om det finns skal utanför kan man dock få plats med 18 elektroner i M- skalet. K + + ++ + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - -- ATOMENS UPPBYGGNAD KEMINS GRUNDER

27 ATOMNUMMER Atomnumret anger hur många protoner det finns i kärnan. Atomnumret sätts som regel nere till vänster om det kemiska tecknet. Ex: Helium har 2 protoner (och därmed 2 elektroner). Helium har därmed atomnummer 2. Skrivs: 2 He KEMINS GRUNDER

28 PERIODISKA SYSTEMET KEMINS GRUNDER Grupp: Grundämnena i en grupp har ofta gemensamma egenskaper. Period: Alla grundämnen i en period har lika många skal.

29


Ladda ner ppt "Kemiska reaktioner & fysikaliska förändringar. KEMINS SPRÅK Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. En molekylformel."

Liknande presentationer


Google-annonser