Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogen och klimatet Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogen och klimatet Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?"— Presentationens avskrift:

1 Skogen och klimatet Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?

2 2/(12) Skogen och klimatet 1.Atmosfären håller jorden varm 2.Kolet vandrar från ett lager till ett annat 3.Växterna behöver koldioxid och lagrar samtidigt kol 4.Hur gick det nu så här? 5.Skogarna är viktiga: mera skogar som sköts och används på ett hållbart sätt 6.Våra skogar är värdefulla på många sätt – vad betyder skogen för dig? 7. Vad kan vi göra?

3 3/(12) 1.Atmosfären håller jorden varm JORDENS YTA ATMOSFÄREN

4 4/(12) MÄNNISKAN Behöver ett skyddande täcke av CO 2 och andra gaser som hindrar värme från att stråla tillbaka ut i rymden. SITUATIONEN FÖRVÄRRAS OM INGENTING GÖRS LÖSNING : mindre mat, mera motion LÖSNING : mindre CO 2 utsläpp, ökad upptagning av CO 2 Om vi äter mera än vi förbrukar är det första tecknet att vi blir feta. Småningom blir också vår hälsa lidande. JORDEN Om halten CO 2 ökar i atmosfären är det första tecknet att jordens temperatur stiger. Småningom börjar effekterna av att temperaturen stiger synas. Behöver mat, energi, för att upprätthålla sina livsfunktioner

5 5/(12) 2. Kolet vandrar från ett lager till ett annat Atmosfären Jordens alla ekosystem BIOSFÄR GEOSFÄR Litosfär (jordskorpan) HydrosfärMarken FotosyntesFörbränning - träd och träprodukter är också kollager

6 6/(12) 3. Växterna behöver koldioxid och lagrar samtidigt kol Energi från solljus koldioxid CO 2 vatten H 2 O syre O 2 socker O2O2 koldioxid CO 2 energi FOTOSYNTES : FÖRBRÄNNING :

7 7/(12) CO 2 TIDIGARENUMÅL TIDSAXEL 4. Hur gick det nu så här? 1 ton CO 2 1 m 3 virke

8 8/(12) Ingen data tillgänglig Tilltagande minskning av virkesförrådet Tilltagande ökning av virkesförrådet Konstant ökning av virkesförrådet Avtagande ökning av virkesförrådet Avtagande minskning av virkesförrådet Konstant minskning av vikresförrådet Ingen förändring Virkesförrådets utveckling (tillväxt/minskning) mellan åren 1990-2000 och 2000-2005 Källa: FAO 2005

9 9/(12) 5. Skogarna är viktiga: mera skogar som vi sköter och använder på ett hållbart sätt SKOG 10 % ANNAT 20 % HAV 70 % SKOG 42 % ANNAT 21 % HAV 37 %

10 10/(12) 6. Våra skogar är värdefulla på många sätt – vad betyder skogen för dig?

11 11/(12) 7. Vad kan vi göra? ANVÄNDA TRÄ SOM BYGGMATERIAL PLANTERA NYA TRÄD!!! SKÖTA OCH VÄRNA OM VÅRA SKOGAR MINSKA BILKÖRNINGEN ÅTERVINNA TRÄPRODUKTER ANVÄNDA TRÄ SOM BIOENERGI

12 12/(12) Skogens roll för att stoppa klimatförändringen Vi ökar skogsarealerna och sköter och använder skogarna enligt principerna för ett hållbart skogsbruk Vi väljer trä i stället för andra material Vi återvinner träprodukter


Ladda ner ppt "Skogen och klimatet Varför ska vi plantera ett träd, gärna flera?"

Liknande presentationer


Google-annonser