Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion till it-miljön för nyanställda Jan Wennström Informationssäkerhetschef Uppdaterad 3.9.2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion till it-miljön för nyanställda Jan Wennström Informationssäkerhetschef Uppdaterad 3.9.2012."— Presentationens avskrift:

1 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion till it-miljön för nyanställda Jan Wennström Informationssäkerhetschef Uppdaterad 3.9.2012 (Datacentralen > Guider och information > Information för nyanställda)

2 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

3 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Vad gör DC?  Serviceenhet, erbjuder akademins enheter IT- resurser, -kunskap och -handledning  Koordinerar och utvecklar akademins IT och datakommunikation  Ansvarar för akademins datanät och datasäkerhet  Underhåller IT-utrustning och basprogramvara  Samordnar IT-anskaffningar och sammanställer rekommendationslistor

4 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 Var finns Datacentralen?  ASA-huset i Åbo –Helpdesken Oraklet i B- huset, vån I –Personalen i C-huset i våningarna 2 och 3  Academill i Vasa  Paul Hallvars gata 8 i J:stad  Webben: http://www.abo.fi/dc/

5 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 Användarstöd 1/2  Helpdesk Oraklet finns i B-huset, vån 1 –Öppet vardagar 8:15 – 16:00 –E-post: oraklet@abo.fi –Dejourtelefon: 02-2154777 –Ärendehanteringssystem (RequestTracker, RT)  Guider på webben, tidningen DC-papperet  DC tillhandahåller närplanerare för varje enhet. I första hand är det utryckarteamet sköter lokal hjälp och underhåll.

6 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 Användarstöd 2/2  Varje enhet har också en egen IT- kontaktperson på enheten. –Får informationsutskick från DC och hålls ajour angående projekt som inverkar på IT- omgivningen –Känner bäst den lokala IT-omgivningen  Information på nätet –Datacentralen > IT-stöd –Datacentralen > Guider och information

7 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

8 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo8 Datoranvändning vid ÅA  Du kan utnyttja ÅA:s datorresurser, inklusive e-post genom att göra ett användaravtal med DC  Du får personligt användarnamn, lösenord samt en e-postadress  De flesta akademianställda har en egen arbetsstation till sitt förfogande  Stöd för standardprogram som MS-Office, Open/LibreOffice, Thunderbird mm.

9 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9 Personal/studerande  Personalen har större kvoter för e-post samt tillgång till vissa nätskivor  Personalens utskrifter är gratis (undantag färgskrivaren)  Du kan kontrollera din information via portalen Datacentralen > Mininfo > Datacentralens användarregister (användarkonton, kvoter, giltighetstid)  Meddela ev. fel samt ändringar i DC:s information till useraccounts@abo.fi

10 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Användarnamnet  Personligt och unikt, får ej lånas!  Gäller för hela it-miljön och identifierar dig vid kontakt till akademins system, bl.a. –e-postsystemet, webbportalen –nätkurser i Moodle –allmänna PC:s, datanätet, skrivare  Fyll i en blankett och skicka till DC, se http(s)://www.abo.fi/stodenhet/anvandare  Är i kraft så länge du är anställd (eller studerar)

11  Ditt användarnamn är också giltigt för de tjänster som är anslutna till de finska högskolornas ”ID federation” HAKA  Välj först Åbo Akademi i listan över högskolor och logga sedan in med ditt vanliga akademianvändarnamn/lösenord  Exempelvis: biblioteksportalen Nelli, e- lärandeplattformer (Moodle), Rondo 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11

12 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Lösenordet är viktigt!  Välj ett bra lösenord och se till att ingen annan får tag i det!  Ge aldrig ut ditt lösenord åt någon annan, inte ens åt Datacentralen! –Vi frågar aldrig efter ditt lösenord, svara aldrig på e-post eller telefonsamtal från sk. nätfiskare! –Akta dej för falska webbsidor som kan användas för att samla in lösenord, kontrollera sidans riktiga adress!  Använd inte ditt akademianvändarnamn/lösenord i andra sammanhang, t.ex. Facebook!

13 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo13 Akta dig för nätfiske!  Kontrollera alltid adressfältet i webbläsaren liksom också vart en länk pekar innan du klickar!  Nätfiske utförs av skurkar bl.a. via: –E-post Uppdatering av webbpostsystemet Också på svenska och på gott språkOckså på svenskaoch på gott språk –Webbsidor/-blanketter På finskaPå finska –Telefonsamtal

14 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo14 Byta lösenord  Lösenordet byts via webbsidan https://web.abo.fi/dc/password  Lösenordet bör vara minst 8 tecken långt, gärna åtminstone 12 tecken långt –Skall innehålla både bokstäver och siffror. En del specialtecken tillåts (men ej exempelvis åäö) –Stora och små bokstäver får gärna blandas –Lösenordet skall inte vara ett ord/namn eller ens delar av ett sådant  DC kontrollerar kvaliteten av användarnas lösenord med jämna mellanrum

15 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo15 Regler och datasäkerhet  Alla användare bör beakta datasäkerheten!  Bekanta dig med villkoren i användaravtalet!  Länkar till regler och lagar rörande datoranvändningen finns på akademins webbportal, välj Datacentralen > Avtal, regler och blanketter  Tips för datasäkerhet (både på ÅA och hemma): Datacentralen > Datasäkerhet

16 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

17 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo17 E-post  Din adress är vanligen fornamn.efternamn@abo.fi –username@abo.fi duger också som adress  Enklast läser du e-post med ”Horde webmail”, som finns på adressen https://www.abo.fi/mail  Du kan också använda Thunderbird, Outlook, e- post på telefonen eller annat e-postprogram som stöder (krypterad) IMAP, d.v.s. IMAPS  Akademins e-postadresser finns i en allmän adressbok, nås t.ex. från ”adressbok” i webbposten samt via webbportalens sökfunktion

18 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo18 E-post till telefonen  Var uppmärksam så att du inte sparar användarnamnet och lösenordet på någon tjänsteleverantörs servrar.  Följ guiden under: Datacentralen > Trådlöst och mobilt

19 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo19 Kvoter för e-post  Kvoten för din e-postlåda är 1 GB  Webbposten visar hur mycket du har använt och varnar om kvoten håller på att överskridas  Ifall kvoten överskrids kan du inte ta emot ny e-post!  Städa bort stora bilagor, kontrollera speciellt mappen Sent

20 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo20 Spam och filtrering  Centralt system som identifierar (en del av) skräp-posten och ger breven ”spam-poäng” –Första gången någon skickar ett e- postmeddelande utifrån kan det fördröjas  Nya användare får ett spamfilter som markerar sannolik skräp-post  Frågor och rapporter om problem med spamfiltrering kan riktas till Oraklet

21 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo21 Säkerhetsaspekter, e-post  Öppna inte bifogade filer (attachments) om du inte säkert vet vad de är – virusrisk!  Vi levererar inte alls exekverbara bilagor pga. virusrisken!  Giv akt på nätfiske, ge aldrig ut lösenord, svara inte ens!  Automatisk vidarestyrning (forward) är inte tillåtet för personal

22 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 Tjänste e-post  Rekommenderas att en ”tjänsteadress” används då det är möjligt  T.ex. registrator@abo.fi  Kan läsas av flera personer vid behov, bra t.ex. i semestertider  Belastar ej den personliga e-postkvoten  Bättre arkiv än en personlig e-postlåda

23 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo23 Mailman för e-postlistor  Mailman är ett verktyg för att administrera e-post listor  Om du behöver skapa en e-postlista, kontakta listmaster@abo.fi  Se Datacentralen > E-post > E-postlistor  Finns möjligheter att begränsa användningen av listan på olika sätt

24 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24 Ledig?  Ge inte ut ditt lösenord!  Personalen får inte styra personlig e-post till en annan användare eller e-postadress  E-post: –Använd delade e-postlådor –”Vacation” (Automatsvar) via Datacentralen > E-post > E-postverkyg  Filer och data –Använd (enhetens) allmänna skivområden

25 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo25 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

26 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 Akademins arbetsstationer  De flesta kör Windows  Kopplade till akademins datanät  Integrerade i datormiljön och Akademi- domänen, d.v.s. användarnamnen är akademiallmänna  Med i akademins antivirus-domän  Utrustade med akademiallmän programvara  Alternativ: Mac och Linux

27 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 Allmänna datorer  I ÅA:s utrymmen finns en del datorklasser och rum, samt enskilda datorer avsedda för allmänt bruk. Bokning via webben, välj Resursbokning.  Oberoende av placering är maskinerna avsedda för alla fakulteter  Datorerna i klasserna får användas fritt då de inte är bokade för undervisning  Info på Datacentralen > Undervisningsutrymmen  Vid problem med klassmaskinerna, meddela pcklasser@abo.fi eller Oraklet

28 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo28 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

29 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Hemområde  Personlig skivplats på akademins server  Säkerhetskopieras regelbundet (nattetid)  Möjlighet att få tillbaka filer som förstörts eller du raderat av misstag.  Tidigare versioner via Shadow Copies –Kan återställas av användaren själv (högerklick)  På hemområdet lagras också bl.a. programinställningar

30 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo30 Windows hemområde  Personligt skivutrymme på ÅA-server  Direkt nåbart som H:\ från akademins windowsdatorer  Som \\pchome1.abo.fi\pchome1\username alt. \\pchome2.abo.fi\pchome2\username från en dator kopplad till akademins nät via VPN.  Kvoten är 1 GB

31 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo31 Unix hemområde  För de som använder Linuxdatorerna –tillgängligt från alla linuxdatorer i akademins nät som \\home\atonX\username –också via sftp till login.abo.fi  Alla har inte detta, men fås på begäran (kontakta Oraklet)!  Kvoten är 1 GB

32 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo32 Personligt webbområde  Används för att lagra filer som hör till en personlig webbsida på adressen http://www.users.abo.fi/fornamn.efternamn alt. http://www.users.abo.fi/username  Kvoten är 600 MB  Åtkomst från en Windows-dator i ÅAs nät som \\web\username  Från en Linux-dator i ÅAs nät eller sftp som /wwwusers/username  För ibruktagning: Följ guiden Guider och information > Guider > Webben > Personligt webbområde

33 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo33 Institutionsområden  Många ämnen har även ämnesgemensamma skivområden för lagring av gemensamt data  Ämnesområdet finns på DC:s (windows)server pcinst

34 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo34 Scratch  En sk. scratchskiva finns tillgänglig som \\scratch\scratch\username (windows) resp. /scratch/username (linux)  Endast för temporär lagring av filer, ingen säkerhetskopiering, inga kvoter.  Vid behov raderar DC filer utan pardon.

35 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo35 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

36 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo36 Privata datorer i akademins nät  Datorn berörs av akademins regler för nätkopplade datorer!  Virusskydda din dator! Se till att den har aktuella säkerhetsuppdateringar!  Datorn får inte agera server i akademins nät, inte heller på högskole-ADSL  Observera upphovsmannarätten för musik/film etc.

37 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo37 Trådlöst datanät (WLAN)  Trådlöst nät finns i de flesta av akademins byggnader i Åbo, Vasa och J:stad –I Åbo: eduroam (primärt) och SparkNet Näten täcker även Turun Yliopistos campus samt vissa av Åbo stads utrymmen, t.ex. stadsbiblioteket –I Vasa är det Wireless Mobile Vaasa-nätet som täcker de lokala högskolorna  Info med täckningskarta finns på portalen, välj Datacentralen > Trådlöst och mobilt  Gäster kan få tillfälliga SparkNet-koton

38 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo38 eduroam  Uppkoppling kräver ÅA användarnamn –SSID: eduroam –Logga in med username@abo.fi  Finns också vid övriga universitet runt om i världen  Använd VPN för tillgång till ÅA-resurser –printning –nätskivor

39 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo39 SparkNet  Uppkoppling kräver ÅA eller en annan SparkNet samarbetspartners användarnamn –SSID: Spark eller Spark-abo –Öppna vilken webbsida som helst –Logga in med username@abo.fi eller öppna en VPN förbindelse.  Använd VPN för tillgång till ÅA resurser  Finns även OpenSpark (WiFi user community)  ”Kabel-Spark” i ÅAs huvudbibliotek och Axelia

40 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo40 Internet hemifrån  Ansökningsblanketter och info i portalen på Datacentralen > Internetanslutningar –ADSL – högskoleavtal  VPN erbjuder en säker, krypterad förbindelse till akademins nät  VPN krävs för att vissa tjänster skall fungera ifall datorn inte är i akademins nät  VPN guider finns i portalen, välj Datacentralen > Trådlöst och mobilt

41 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo41 Ladda ner och köpa program  För vissa program har akademin licenser som täcker också personalens privata datorer och hemanvändning –Microsoft Office och Windows uppdatering –Diverse olika programpaket, t.ex. antivirusprogrammet från F-Secure  Se aktuell information och listor över program på portalen, välj Datacentralen > Anskaffningar, procedurer > Program och licenser

42 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo42 Agenda  Datacentralen – var och vad  Användarnamn och lösenord  E-post och spamfiltrering  Arbetsstationer och allmänna datorer  Hemområden och säkerhetskopiering  Privata datorer: Internet hemifrån, trådlöst nät och VPN  Var hitta mera info?

43 30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo43 Mera information  Akademins webbsidor : http://www.abo.fi –DC:s sidor i webben: http://www.abo.fi/dc/ –DC:s information för nyanställda https://www.abo.fi/stodenhet/dcnyanstallda –Se även specialnumret av DC-Papperet med information för gulnäbbarna http://web.abo.fi/dc/dcpappren/dcp79.pdf  Personalutbildning med även IT-kurser https://www.abo.fi/stodenhet/pu


Ladda ner ppt "30.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Introduktion till it-miljön för nyanställda Jan Wennström Informationssäkerhetschef Uppdaterad 3.9.2012."

Liknande presentationer


Google-annonser