Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Analys och kommentar till - Vägval i en globaliserad värld.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Analys och kommentar till - Vägval i en globaliserad värld."— Presentationens avskrift:

1 Johan Analys och kommentar till - Vägval i en globaliserad värld

2 Johan Huvuddrag Rapporten 2007 är referensV Mer komplext och svårförutsägbartV Brett tecknade riskerV Osäkerheten kring RU har ökatV Mer samarbeteV Hur mycket mer?

3 Johan Ambitionsökningar? ”öka förmågan att samutnyttja militära och civila resurser” ”öka förmågan att ta emot civilt krisstöd från andra länder…stödja främst våra grannländer” ”befintliga nordiska flygövningssamarbetet utvecklas” ”utveckla EU:s förmåga att planera, leda och genomföra civila och militära krishanteringsinsatser” ”omedelbart gripbara förband, tillgängliga utan föregående återtagning”

4 Johan Generell omvärldsbeskrivning Valutakrig? KlimatförändringarSekterism Informationsoperationer Teknisk utvecklingSkifferenergi Militära rustningar Narkotika ResurskonflikterMFV TerrorismPandemier Cyber

5 Johan Världen Europa USA Ryssland Kina

6 Johan Teknisk utveckling Vapen- och skyddsområdet Kommunikation och information Autonoma och fjärrstyrda obemannade system Rymdförmågor

7 Johan Rustningskontroll

8 Johan Informationskrigföring

9 Johan Informationskrigföring IV T Mänsklig urskiljningsförmåga

10 Johan Mil utgiftsindex FöBer 2007 Konstanta 2011 USD Inflationsprognos Eurostat till 2015 Budget Duma + FM BU 14 till 2015

11 Johan Närområdet

12 Johan Hypotes RU militärmakt A MF

13 Johan Fullfölja inriktningen från 2009 Konstanta 2011 USD Inflationsprognos Eurostat till 2015 Budget Duma + FM BU 14 till 2015

14 Johan Försvar och samhällets krisberedskap Valutakrig? KlimatförändringarSekterism Informationsoperationer Teknisk utvecklingSkifferenergi Militära rustningar Narkotika ResurskonflikterMFV TerrorismPandemier Cyber


Ladda ner ppt "Johan Analys och kommentar till - Vägval i en globaliserad värld."

Liknande presentationer


Google-annonser