Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt LANDSARKIVET I LUND.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt LANDSARKIVET I LUND."— Presentationens avskrift:

1 R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt LANDSARKIVET I LUND

2 R E D A regionalt digitalt arkiv Vad förenar REDA med andra projekt på området? - samma problematik och frågeställningar - samma behov av kunskapsutbyte, samverkan och benchmarking - samma utgångspunkt i OAIS-modellen - samma förhoppningar om levnadsdugliga standarder, t ex PREMIS

3 R E D A regionalt digitalt arkiv Vad skiljer REDA från andra projekt på området? 1.strategisk och sektorsövergripande samverkan 2.dubbel bevarandestrategi 3. renodlat fokus på digitalt slutarkiv 4. stand alone - koncept (bygger ej på leverantörs standardprodukt) 5. planer på nationell samverkan kring förvaltning och utveckling av källkod

4 R E D A regionalt digitalt arkiv 1.Strategisk samverkan -Upparbetade samverkansformer vid Arkivcentrum Syd -generell problematik och dryga utvecklingskostnader motiverande -obundet koncept -På minussidan: - 2008 – ett förlorat år på grund av bristande synkronisering av budgetbeslut

5 R E D A regionalt digitalt arkiv 2. Dubbel bevarandestrategi - två huvudspår för digital långtidslagring: 1."bit preservation" (bevarande av originalfilen) 2."functional preservation" (kontinuerlig migrering till läsbara format) - allt talar i nuläget för alt. 2 men varför välja om ekonomin tillåter en dubbel strategi? - med "bit preservation" finns alltid den ursprungliga bitströmmen kvar för ev. framtida emuleringar och "dataarkeologi" (som referens till den migrerade informationen, för " native look and feel" etc.)

6 R E D A regionalt digitalt arkiv 3. Fokus på digitalt slutarkiv många e-arkivlösningar på marknaden är snarare att betrakta som verksamhetsanknuten mellanlagring många projekt har fokus på inleveransspecifikationer eller strategier för tillgängliggörande REDA-konceptet är ett verktyg i första hand för arkivfunktionen Primärt utvecklingsfokus för REDA

7 regionalt digitalt arkiv 4. Stand alone-koncept ej uppbyggt kring någon leverantörs standardprodukt plattformsoberoende och ”portabelt”( Java) moduluppbyggt koncept full kontroll över källkod (rättigheter och dokumentation)

8 R E D A regionalt digitalt arkiv 5. Nationellt kodbibliotek för digitala arkiv? sedan i höstas diskussioner med Stockholms Läns Landsting om konkret samarbete överenskommelse om gemensamt utbyte, utveckling och förvaltning av framtagen källkod för 1.arkivets övergripande funktionalitet 2.konvertering av enskilda format/system diskussioner om former pågår, men tänkt att vara öppet för alla intressenter i stat, kommun och landsting CASPAR – en förebild?

9 R E D A regionalt digitalt arkiv www.redaprojektet.se


Ladda ner ppt "R E D A regionalt digitalt arkiv - ett samverkansprojekt LANDSARKIVET I LUND."

Liknande presentationer


Google-annonser