Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Fiskevård då och nu Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Fiskevård då och nu Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?"— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Fiskevård då och nu Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?

2 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Då  Nästan alla fiskarter nyttjades i hushållet som föda för människor och djur  Många ”mänskliga” barriärer i vattendragen  Länsfiskestadgor detaljreglerade fisket och fiskevården  Hushållningssällskapens inflytande var stort  Fiskevårdsplan för varje sjö togs fram av hskp  Omfattande fiskutplanteringar  Rom/yngel av gädda/abborre/(gös/öring) spreds till nästan alla vatten  Sik (yngel och rom) sattes överallt i Norrland  Sutareutplantering och en del karputsättningar i södra Sverige  (Öring och röding)  Risvasar mm

3 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Nu  Omfattande planer och inventeringar  Försurning/Kalkning är ett relativt nytt inslag  Återintroduktion av utslagna arter, ex. mört, flodkräfta, flodpärlmussla, öring  Art och stamperspektivet betonas  Restriktivitet med främmande arter  Omprövningar  Övrig biologisk återställning och restaureringar av olika slag  Vandringshinder fortfarande ett stort problem  Put- och take vatten vanliga. (Såväl rotenonbehandlade som andra)

4 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Framtiden? ?

5 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Jerån = Elfiskelokal = Åtgärd

6 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Jerån (Hedströmmens aro) över 7-8 km åsträcka Startat år 2003 och därefter åtgärder fram till 2008 som gett mycket bra resultat Genom kalkningen, åtgärder vid vandringshindren (8st), återintroduktion av utslagen art -öring från Skälsjöbäcken och Kuttersjöbäcken (Håltjärnsystemet) har nyttjats) 3700 yngel och 67 vuxna vildfångade Nästa etapp – biotopvård, (ev. flodpärlmusselintroduktion?) Trumomläggning Getingtäkten år 2008 Naturligt hinder i ån

7 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Trumomläggning Getingtäkten år 2008

8 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Elfiskeresultat i Jerån på referenslokalen vid fyrvägskorsningen 135 m 2 2000 - öring saknades, enstaka lake och elritsa förekommer 2008 – 0+ 17,7st >0+ 26,6 st tot. 44,3 st/100 m 2 2009 – 0+ 8,8 st >0+ 14,8 st tot. 23,6 st/100 m 2 2010 – 0+ 5,9 st >0+ 50,3 st tot. 56,3 st/100 m 2

9 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Ribäcken = Trumbyte = Elfiskelokal

10 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Ribäcken Maj 2006 2010

11 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Resultat elfiske i Ribäcken beräknade tätheter av öring (st/100 m 2)  2007 nedströms vägen -19,0 st (alla äldre än 0+)  2010 nedströms vägen - 9,7 st (alla äldre än 0+)  2007 uppströms vägen - ingen fångst  2010 uppströms vägen - 11,8 st (alla äldre än 0+, möjligen 1 st 0+)

12 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Venabäcken Vandringshinder 2000, öring saknades på sträckan uppströms. Efter trumbytet 2003 Öringtäthet 2010, 11st /100 m2

13 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Elfisket i Venabäcken 2010 ovan vägen 200 m 2  Fångst 0+, 2 st  Fångst > 0+, 9 st  Skattade tätheter (50 % fångsteffektivitet)  0+ 2 st/100m 2  > 0+ 9 st/100m 2

14 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Venabäcken/Vågsjöbäcken

15 Darsbobäcken delvis åtgärdad, (biotopvård vid utloppet nära Storsjön och utplantering av öringyngel) Felaktiga trummor nära sjön Dagarn bör åtgärdas!

16 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Bjursjöbäcken Riddarhyttan Här finns fortfarande felaktigt lagda trummor och vandringshinder som bör åtgärdas.

17 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Runnabäcken - Kungsör Olämpligt läge på trumman, men inget vandringsstopp – uppges ha åtgärdats genom tröskling nedströms? Öring från Runnabäcken Juni 2005

18 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Gavelmossbäcken (biflöde till Bjurforsbäcken) Före åtgärd

19 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Efter - Ny valvbåge i Gavelmossbäcken

20 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Bjurforsbäcken (Salomonsån) här finns mycket ytterligare att åtgärda – viktigt vattendrag!!

21 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Beakta också eventuella negativa konsekvenser vid undanröjande av vandringshinder  Exempel på spridning av oönskade arter som kan påverka ekosystemet uppströms ett vandringshinder.  Signalkräfta, Gädda !

22 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Ofta stöter man på detta! SIGNALKRÄFTOR! ”Illegal signalkräfta från Klockarbotjärnen 2010” Orsak 1.Illegala utplanteringar 2. ”Naturlig kolonisation” 3.Barriärernas vara eller inte vara

23 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 hej Elfiske i Malingsbo/Klotenområdet och i Runnabäcken Flodkräfta Silvtjärn – (Norberg) 2010 Flodkräfta Fiskkraken (Surahammar) 09 Inventeringar

24 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 That´s all!


Ladda ner ppt "Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010 Fiskevård då och nu Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?"

Liknande presentationer


Google-annonser