Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?"— Presentationens avskrift:

1 Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?
Fiskevård då och nu Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag? Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

2 Nästan alla fiskarter nyttjades i hushållet som föda för människor och djur Många ”mänskliga” barriärer i vattendragen Länsfiskestadgor detaljreglerade fisket och fiskevården Hushållningssällskapens inflytande var stort Fiskevårdsplan för varje sjö togs fram av hskp Omfattande fiskutplanteringar Rom/yngel av gädda/abborre/(gös/öring) spreds till nästan alla vatten Sik (yngel och rom) sattes överallt i Norrland Sutareutplantering och en del karputsättningar i södra Sverige (Öring och röding) Risvasar mm Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

3 Nu Omfattande planer och inventeringar
Försurning/Kalkning är ett relativt nytt inslag Återintroduktion av utslagna arter, ex. mört, flodkräfta, flodpärlmussla, öring Art och stamperspektivet betonas Restriktivitet med främmande arter Omprövningar Övrig biologisk återställning och restaureringar av olika slag Vandringshinder fortfarande ett stort problem Put- och take vatten vanliga. (Såväl rotenonbehandlade som andra) Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

4 Framtiden? ? Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

5 Jerån Jerån = Elfiskelokal = Åtgärd
Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

6 Jerån (Hedströmmens aro) över 7-8 km åsträcka
Startat år 2003 och därefter åtgärder fram till 2008 som gett mycket bra resultat Genom kalkningen, åtgärder vid vandringshindren (8st), återintroduktion av utslagen art -öring från Skälsjöbäcken och Kuttersjöbäcken (Håltjärnsystemet) har nyttjats) 3700 yngel och 67 vuxna vildfångade Nästa etapp – biotopvård, (ev. flodpärlmusselintroduktion?) Naturligt hinder i ån Trumomläggning Getingtäkten år 2008 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

7 Trumomläggning Getingtäkten år 2008
Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

8 2000 - öring saknades, enstaka lake och elritsa förekommer
Elfiskeresultat i Jerån på referenslokalen vid fyrvägskorsningen 135 m2 öring saknades, enstaka lake och elritsa förekommer 2008 – ,7st >0+ 26,6 st tot. 44,3 st/100 m2 2009 – 0+ 8,8 st >0+ 14,8 st tot. 23,6 st/100 m2 2010 – 0+ 5,9 st >0+ 50,3 st tot. 56,3 st/100 m2 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

9 Ribäcken = Elfiskelokal = Trumbyte
Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

10 Ribäcken 2010 Maj 2006 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

11 Resultat elfiske i Ribäcken beräknade tätheter av öring (st/100 m2)
2007 nedströms vägen -19,0 st (alla äldre än 0+) 2010 nedströms vägen - 9,7 st (alla äldre än 0+) 2007 uppströms vägen - ingen fångst 2010 uppströms vägen - 11,8 st (alla äldre än 0+, möjligen 1 st 0+) Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

12 Venabäcken Vandringshinder 2000, öring saknades på sträckan uppströms.
Efter trumbytet 2003 Öringtäthet 2010, 11st /100 m2 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

13 Elfisket i Venabäcken 2010 ovan vägen 200 m2
Fångst 0+ , 2 st Fångst > 0+, 9 st Skattade tätheter (50 % fångsteffektivitet) 0+ 2 st/100m2 > 0+ 9 st/100m2 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

14 Venabäcken/Vågsjöbäcken
Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

15 Felaktiga trummor nära sjön Dagarn bör åtgärdas!
Darsbobäcken delvis åtgärdad, (biotopvård vid utloppet nära Storsjön och utplantering av öringyngel) Felaktiga trummor nära sjön Dagarn bör åtgärdas! Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

16 Bjursjöbäcken Riddarhyttan
Här finns fortfarande felaktigt lagda trummor och vandringshinder som bör åtgärdas. Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

17 Runnabäcken - Kungsör Olämpligt läge på trumman, men inget vandringsstopp – uppges ha åtgärdats genom tröskling nedströms? Öring från Runnabäcken Juni 2005 Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

18 Gavelmossbäcken (biflöde till Bjurforsbäcken)
Före åtgärd Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

19 Efter - Ny valvbåge i Gavelmossbäcken
Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

20 Bjurforsbäcken (Salomonsån) här finns mycket ytterligare att åtgärda – viktigt vattendrag!!
Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

21 Beakta också eventuella negativa konsekvenser vid undanröjande av vandringshinder
Exempel på spridning av oönskade arter som kan påverka ekosystemet uppströms ett vandringshinder. Signalkräfta, Gädda! Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

22 Ofta stöter man på detta!
SIGNALKRÄFTOR! Orsak Illegala utplanteringar ”Naturlig kolonisation” Barriärernas vara eller inte vara ”Illegal signalkräfta från Klockarbotjärnen 2010” Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

23 Elfiske i Malingsbo/Klotenområdet och i Runnabäcken
Inventeringar Elfiske i Malingsbo/Klotenområdet och i Runnabäcken Flodkräfta Silvtjärn – (Norberg) 2010 Flodkräfta Fiskkraken (Surahammar) 09 hej Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010

24 That´s all! Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Ladda ner ppt "Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?"

Liknande presentationer


Google-annonser