Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet."— Presentationens avskrift:

1 Genomförande EPC Olika faser i genomförandet

2 Genomförande EPC Genomförandeprocessen Förstudie Analys Leverans/installation Garanti och projektuppföljning

3 Genomförande EPC Förstudie Urval av representativa objekt Ca 10 % av beståndet I vårt fall 21 objekt Visade en potentiell besparing på 20 %

4 Genomförande EPC Analysfas Loggning av temperaturer Sammanställning av statistik, 24 mån Fältstudie Beräkningar Projektutveckling

5 Genomförande EPC Installationsfas Projektering Upphandling av underentreprenörer Genomförande av åtgärder Besiktning/avsyning av åtgärder

6 Genomförande EPC Garantifas. Leverans av statistik Uppföljningsmöten Kompletterande åtgärdsförslag Reglering av avvikelser

7 Genomförande EPC Vad har vi gjort Åtgärder på 68 objekt varav 45 skolor och förskolor. Investering 101 miljoner kr Start juni 2006, 2007 klart och 2008 påbörjat

8 Genomförande EPC Exempel på åtgärder, ventilation Omvarvning av fläktar Frekvensstyrning av fläktar Byte av fläktar eller aggregat Ombyggnad till FTX system Ombyggnad av hela ventilationssystem

9 Genomförande EPC Exempel på åtgärder, värme Injustering av värmesystem med justerventiler Installation av styrnipplar Justering/byte av radiatortermostater Byte av pumpar

10 Genomförande EPC Exempel på åtgärder, värme Frekvensstyrning av pumpar Byte av shuntar eller delar av shuntar Byte av fjärrvärmeventiler Byte av värmeväxlare

11 Genomförande EPC Exempel på åtgärder, el Installation spänningsstyrning av lysrör Byte av armaturer Minskad elanvändning pga nyare pumpar, fläktar mm

12 Genomförande EPC Exempel på åtgärder, styr Installation av nytt uppkopplat styr och övervakningssystem Tid och driftlarm Centraliserad övervakning Centraliserad mottagning av energianvändningen

13 Genomförande EPC Exempel på åtgärder, vatten Perlatorer på blandare i handfat, arbetsbänkar och kök Vattensparringar i toalettstolar Byte av duschhandtag och duschmikrofoner

14 Genomförande EPC Fortsättningen nya objekt Omfattar skolor, förskolor, kontor, äldreboenden, kulturbyggnader och idrottsfastigheter Investering 55 miljoner kr


Ladda ner ppt "Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet."

Liknande presentationer


Google-annonser