Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet."— Presentationens avskrift:

1 Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet

2 Genomförande EPC 2006-2008 Genomförandeprocessen Förstudie Analys Leverans/installation Garanti och projektuppföljning

3 Genomförande EPC 2006-2008 Förstudie Urval av representativa objekt Ca 10 % av beståndet I vårt fall 21 objekt Visade en potentiell besparing på 20 %

4 Genomförande EPC 2006-2008 Analysfas Loggning av temperaturer Sammanställning av statistik, 24 mån Fältstudie Beräkningar Projektutveckling

5 Genomförande EPC 2006-2008 Installationsfas Projektering Upphandling av underentreprenörer Genomförande av åtgärder Besiktning/avsyning av åtgärder

6 Genomförande EPC 2006-2008 Garantifas. Leverans av statistik Uppföljningsmöten Kompletterande åtgärdsförslag Reglering av avvikelser

7 Genomförande EPC 2006-2008 Vad har vi gjort 2006-2007 Åtgärder på 68 objekt varav 45 skolor och förskolor. Investering 101 miljoner kr Start juni 2006, 2007 klart och 2008 påbörjat

8 Genomförande EPC 2006-2008 Exempel på åtgärder, ventilation Omvarvning av fläktar Frekvensstyrning av fläktar Byte av fläktar eller aggregat Ombyggnad till FTX system Ombyggnad av hela ventilationssystem

9 Genomförande EPC 2006-2008 Exempel på åtgärder, värme Injustering av värmesystem med justerventiler Installation av styrnipplar Justering/byte av radiatortermostater Byte av pumpar

10 Genomförande EPC 2006-2008 Exempel på åtgärder, värme Frekvensstyrning av pumpar Byte av shuntar eller delar av shuntar Byte av fjärrvärmeventiler Byte av värmeväxlare

11 Genomförande EPC 2006-2008 Exempel på åtgärder, el Installation spänningsstyrning av lysrör Byte av armaturer Minskad elanvändning pga nyare pumpar, fläktar mm

12 Genomförande EPC 2006-2008 Exempel på åtgärder, styr Installation av nytt uppkopplat styr och övervakningssystem Tid och driftlarm Centraliserad övervakning Centraliserad mottagning av energianvändningen

13 Genomförande EPC 2006-2008 Exempel på åtgärder, vatten Perlatorer på blandare i handfat, arbetsbänkar och kök Vattensparringar i toalettstolar Byte av duschhandtag och duschmikrofoner

14 Genomförande EPC 2006-2008 Fortsättningen 2008 32 nya objekt Omfattar skolor, förskolor, kontor, äldreboenden, kulturbyggnader och idrottsfastigheter Investering 55 miljoner kr


Ladda ner ppt "Genomförande EPC 2006-2008 Olika faser i genomförandet."

Liknande presentationer


Google-annonser