Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga Ängsteg www.viltskadecenter.se. www.viltskadecenter.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga Ängsteg www.viltskadecenter.se. www.viltskadecenter.se."— Presentationens avskrift:

1 Inga Ängsteg www.viltskadecenter.se

2 www.viltskadecenter.se

3 Viltskadecenter (VSC) arbetar med skador orsakade av fredat vilt. Uppdrag av Naturvårdsverket sedan 1996. Kunskapsinsamling och kunskapsförmedling Utbildningar för Lst Utvecklingsprojekt Information Koordinering varginventering, lodjur och järv. Redovisning även inventering kungsörn Rovdjursforum/Rovba se

4 Stora rovdjur

5 Tranor Gäss Vitkindad gås Sädgås Grågås Fredade ”storfåglar”

6 Målgrupper Länsstyrelserna och deras fältpersonal & lantbrukare/renägare Berörda organisationer Kommuner Media Övriga informationscentra Andra myndigheter Allmänheten

7 Vildsvinsskador i gröda, hur kan man hägna ute vildsvinen. Inga Ängsteg Viltskadecenter

8

9 Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie En rapport om Viltskadecenters pilotstudie med syfte att utveckla metodik och blanketter för rapportering och besiktning av vildsvinsskador på gröda, inklusive kostnader för datainsamling och skördeförlust. Publikationstyp: Rapport, 32 sidor. Utgiven av: Viltskadecenter Författare: Johan Månsson, Gunnar Jansson och Inga Ängsteg Publiceringsår: 2011 Ladda hem publikationen (pdf): Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie Besiktning av vildsvinsskador på gröda – en pilotstudie Beställ publikation

10 Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin Det här kompendiet är framtaget som en praktisk handledning till länsstyrelsepersonal som besiktigar gröda skadad av vildsvin. Innehållet är baserat på dokumentation och erfarenheter av skador på gröda i Sverige. Publikationstyp: Folder/kompendium, 48 sidor. Utgiven av: Viltskadecenter Författare: Johan Månsson, Maria Levin, Ingemar Larsson och Inga Ängsteg Publiceringsår: 2010 Ladda hem publikationen (pdf): Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin Beställ publikation

11 Väl uppsatta och underhållna stängsel är mycket effektivt mot vildsvin. Slät galvad tråd, träspolpar i hörnen. Trådar på 30 cm och 50 cm. Mellanstolpar av glasfiber, plats eller trä. Eftersträva bra spänning särskilt under våren ca 4500 volt.

12 50 cm 30 cm

13

14

15 I Karlskrona kommun föreslås att bygglov måste sökas för till exempel elstängsel mot vildsvin eller varg och taggtrådsstaket. Enligt LRF:s lokalavdelning i är förslaget är helt orimligt och kan ge stora konsekvenser för många gröna företagare i området.

16 Skadeförebyggande åtgärder Alternativ föda - Viltåkrar, foderplatser Val av gröda öppna stripor runt åkrar Stängsel – Elstängsel Skrämsel (gasolkanoner, tutor, sopsäckar etc) Störning med hundar Jakt på kultingar sommartid i säden  varierande effektivitet vs ”kostnad” i tid och ork Vildsvinsjakten på särskilt kontrakt !?

17

18

19 Manuell mätning av skador i gröda Gå transekter max 50 m isär (sprutspår), täckande hela skiftet/blocket Kriterier för bekräfta orsakats av vildsvin - spillning - spår - bök, ”virvlar” Ytor som ej kan skördas räknas & mäts; - bök - liggsäd (legor) - nästen - viltstigar/gångar

20 Teman Resultat skadeinventeringar i gröda Jämförelse av två metoder att inventera skador i gröda Vildsvinsbök i skog – risk för röta?

21 % Skadad areal Viltåker/ Vete Havre Korn Vall Mörkö 1 3 2 1 60 5 län i 17 8 16 28 Götaland 2 2. 260 enkätsvar / Schön & Ball 2013.1. Fältdata, 46 fält/600 ha Skador på gröda - data 2010-13 Gränser Acceptabelt - För mycket?  Stor variation!

22 Varför så stor variation? Arrondering/landskapstyp; Stora sammanhängande åkerarealer har relativt sett liten andel kantzon därmed totalt sett mindre skador Medan små/smala skiften drabbas hårdare Aktivitetsgrad på kontroll och åtgärder; Hög nivå på Mörkö (= 1 ägare med intresse och resurser), men överlag mer begränsade/varierande möjligheter med andra ägarförhållanden/marksstorlekar

23 Förlust på fastighetsnivå Skadebesiktningar fördelade i olika kostnadsklasser. Medel= 13 200 kr/fastighet. Schön & Ball 2013; Motsvarande värde 260 enkätsvar; = 14 000 kr/fastighet Med övriga uppgivna ”omkringkostnader” adderade; = 95 000 kr/år/brukare

24 Total kostnad per areal; Manuell = 85 SEK/ha - Flyg = 285 SEK/ha Inventera skador från luften vs. till fots 60 50 40 30 20 Datainsamling Sammanställning Manuellt Flyg & bilder Arbetstid (h)

25 Medelvärde 15 vetefält; ca 30% större skadad areal skattad via flygbilder Total andel skadad areal via Flygbilder 2,1% och Manuellt = 1,4% Inventera skador från luften vs. till fots 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Mätning Manuell Flygbilder 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 Skadad area (m 2 ) Block

26 Inventera skador från luften vs. till fots, forts. Jämförelsen i kort översikt; Något kortare total arbetstid med Flyg men Flyg ca 3 ggr dyrare och överskattade skadorna Tillgång av UAS på marknaden oklar (och vanligt flyg inte ett alternativ)

27 Mogen säd oemotståndlig ….? 5 km

28 Sammanfattning Vildsvinsskador i gröda visar stor variation (2-20% skördebortfall) mellan lokaler/regioner Manuell (till fots) skadeinventering billigare och ger mer korrekta resultat än inventering via UAS Mer än 50% av vildsvinsböken i granbestånd innehåller skadade/ blottade rötter – angreppspunkt för rötsvamp?


Ladda ner ppt "Inga Ängsteg www.viltskadecenter.se. www.viltskadecenter.se."

Liknande presentationer


Google-annonser