Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 TOBAKSTILLSYN I POMA 2014. 2 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 BAKGRUND ORGANISERAD BROTTSLIGHET, SVART HANDEL. FORTSÄTTNING PÅ ALFRED SATSNINGEN. CA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 TOBAKSTILLSYN I POMA 2014. 2 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 BAKGRUND ORGANISERAD BROTTSLIGHET, SVART HANDEL. FORTSÄTTNING PÅ ALFRED SATSNINGEN. CA."— Presentationens avskrift:

1 1 TOBAKSTILLSYN I POMA 2014

2 2 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 BAKGRUND ORGANISERAD BROTTSLIGHET, SVART HANDEL. FORTSÄTTNING PÅ ALFRED SATSNINGEN. CA 400 BUTIKER SOM ANMÄLT FÖRSÄLJNING AV TOBAKSVAROR I MALMÖ. VÄL UTARBETAD SAMVERKAN MED OLIKA AKTÖRER BLAND ANNAT MALMÖ STAD TILLSTÅNDESENHET, TULLEN OCH SKATTEVERKET FINNS. METODUTVECKLING MED UTREDARE OCH ÅKLAGARE HAR GENOMFÖRTS. FÖRENKLING – DIREKTFÖRVERKANDE > 1000 CIG. ELLER >1 KG LÖSTOBAK.

3 3 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 PROBLEMBILD POLISEN HAR GJORT CA 250 TILLSYNSBESÖK SEDAN 2010 – CA 50% AV TILLSYNEN RESULTERAT I ANMÄRKNING/BROTT. MALMÖ ÄR I TOPP I SVERIGE. I HUI:S (HANDELNS UNDERSÖKNINGS INSTITUT) UNDERSÖKNING ÄR CA 30 % AV FÖRSÄLJNINGEN ILLEGALA CIGARETTER/TOBAK (2013, 2014 20,5 % ?). (GENOMSNITT I SVERIGE 13,4%) NÅGRA AKTÖRER FÖRSER MARKNADEN MED STORA MÄNGDER ILLEGALA CIGARETTER/TOBAK VILKET TYDER PÅ ORGANISERAD BROTTSLIGHET MED MYCKET PENGAR INBLANDADE.

4 4 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 GENOMFÖRANDE JAN – AUG 2014 MÅL: 20 INSATSER, 40 TILLSYNSPROTOKOLL SKALL UTFÖRAS/SKRIVAS SAMVERKAN MED MALMÖ STADS TILLSTÅNDSENHET OCH SKATTEVERKET. FÖRBEREDELSER GENOM UNDERRÄTTELSER (CA 50 TIPS/ÅR), VÄLJA OBJEKT BLAND ANNAT EFTER RESULTAT AV PROVKÖP. GEMENSAM UTSÄTTNING OCH GENOMFÖRANDE AV TILLSYNEN

5 5 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 RESULTAT JAN – AUG 56 ST GENOMFÖRDA TOBAKSKONTROLLER. (46 ST OLIVIA) VID 16 INSATSER. ANMÄRKNING/BROTT VID 30 KONTROLLER. (EJ ANM FÖRSÄLJNING, RAR-ANM, BROTT MOT TOBAKSLAGEN/SKATTELAGEN/PUNKTSKATTELAGEN/SMUGGLING, DIREKTFÖRVERKANDE, FLERA ANDRA BROTT SOM VAPENBROTT HÄLERI M.M. (2 ST GRIPNA HÄLERI). STÖRRE MÄNGD GULD/STÖLDGODS I BESLAG. MINDRE ANTAL BESLAG 2014 ÄN TIDIGARE ÅR. MAN HAR MINDRE MÄNGDER ILLEGAL TOBAK I BUTIKERNA. RESULTAT MER DIREKTFÖRVERKANDE. CHEAP WHITE (ATU-RED) ÄR VANLIG.

6 6 Tobakstillsyn Npo Söder i Malmö Egna erfarenheter

7 7 Erfarenheter från samverkan på lokal nivå Dela problembilder och underrättelser. Utbyte av kunskap. Effektivare sanktioner och utbyte av utredningsmaterial. Tydligare signal från samhället. Utvidgat kontaktnät.

8 8 2013-09-23 Myndighetsgemensam tillsyn i butik X. Det hittas 193 600 cigaretter och 21 190 gram röktobak 2013-12-16 Dom faller, 5 månaders fängelse. 2014-01-13 Skatteverket beslutar att påföra 314 096 kr i tobaksskatt och 62 819 kr i skattetillägg. Malmö kommun tar beslut om förbud mot att sälja oriktigt märkt tobak kopplats till ett vite om 150.000 kr.

9 9 Egna erfarenheter tobakstillsyn i Malmö Upplevt problem med konkurrens mellan närliggande butiker samt stor efterfrågan från allmänheten. Sett ett minskat utbud överlag men vissa återkommande butiker som trots sanktioner fortsätter med försäljning. Stor uppfinningsrikedom gällande gömställen. Stor otrygghet bland affärsinnehavare? Påträffas ofta tillhyggen och vapen i form av tårgas eller liknande. Butikerna en måttstock på närområdets drogproblematik.

10 10 TOBAKSTILLSYN I POMA 2014 FRÅGOR SLUT hakan-g.gustafsson@polisen.se


Ladda ner ppt "1 TOBAKSTILLSYN I POMA 2014. 2 TOBAKSTILLSYN OLIVA I POMA 2014 BAKGRUND ORGANISERAD BROTTSLIGHET, SVART HANDEL. FORTSÄTTNING PÅ ALFRED SATSNINGEN. CA."

Liknande presentationer


Google-annonser