Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturchefsträff – kommunal arbetsgrupp kulturplan 31jan 2011, Regionförbundets Öppet Hus Dagordning: Plan och dialog Statistik – vilka siffror behöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturchefsträff – kommunal arbetsgrupp kulturplan 31jan 2011, Regionförbundets Öppet Hus Dagordning: Plan och dialog Statistik – vilka siffror behöver."— Presentationens avskrift:

1 Kulturchefsträff – kommunal arbetsgrupp kulturplan 31jan 2011, Regionförbundets Öppet Hus Dagordning: Plan och dialog Statistik – vilka siffror behöver vi få fram? Prioriterade områden i arbetet med kulturplanen – vad är viktigast ur ert perspektiv? Vilka aktiviteter är planerade? Kommunalt och regionalt Arbetsytan www.kulturplankronoberg.se – hur kan vi använda den på bästa sätt? www.kulturplankronoberg.se Vårens mötestider

2 Regional kulturplan för Kronobergs län 2012- Plan för dialog och samverkan www.kulturplankronoberg.se

3 Syfte Ett ökat regionalt inflytande och ansvar över statliga medel för regional verksamhet Samverkan med kommunerna och samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället

4 Obligatoriska delar De statliga kulturpolitiskt prioriterade områdena (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete) Arbetsmetod – hur den regionala kulturplanen har arbetats fram Regionala förutsättningar Ekonomiska utgångspunkter Beskrivningar av de sju verksamhetsområden som landstingen får fördela statliga medel till.

5 Regionalt ansvarVerksamhetStatliga medel totalt (ca) Statliga medel Kronoberg (ca) LandstingetMusik i Kronoberg,9 833 000 Musica Vitae2 805 000 LandstingetRegionteatern Blekinge Kronoberg11 031 0005 515 500 LandstingetKulturparken:6 740 000 Smålands Museum Kronobergsarkivet Emigrantinstitutet LandstingetLänsbibliotek Sydost1 881 400940 700 RegionförbundetLjungbergmuseet100 000 RegionförbundetDans i Sydost400 000133 333 RegionförbundetHemslöjden i Kronobergs län594 000 RegionförbundetReaktor Sydost1 200 000400 000 RegionförbundetRiksteatern Kronoberg250 000 34 834 40027 311 533 ”Kofferten”

6 RollUppgiftFörutsättningVem Ägare/beslutande organ Beslutar i ärenden om kulturplanen Budgetansvar Ger uppdrag Kulturplanens underskrift BudgetansvarLandstingsstyrelse Regionstyrelse Styrgrupp/beredning Överläggningar med Statens Kulturråd Kommunernas och kulturlivets dialogpart Mellanregionala överläggningar BudgetberedningLandstingets kulturberedning Regionstyrelsens presidium Arbetsgrupp/sekretariat Samordna arbetet med regionala kulturplanen UppdragLandstingets och Regionförbundets tjänstemän med ansvar för kultur Regional samrådsgrupp Verka som lokal utvecklingsaktör Samråda kring samlade regionala prioriteringar Inflytande över kommunal budgetLandstingets kulturberedning Regionstyrelsens presidium Kommunernas kulturpresidier eller motsvarande Kommunal arbetsgrupp Genomföra lokala samråd Delta i regionala strategiska samtal Bidra till nulägesbeskrivningen UppdragKommunernas tjänstemän med ansvar för kultur Referensgrupper Bidra med områdesspecifik kunskap Delta i strategiska samtal Bidra till nulägesbeskrivning Verksamhetsledare för kulturorganisationer med regional bäring

7 Hållpunkter 2010-2011 Landsting/Regionförbund 6/12-10 LS Beslut arbetsplan 8/12-10 RS Beslut arbetsplan 10/5-11 LS Beslut remissupplaga 11/5-11 RS Beslut remissupplaga 11/5-1/8-11 Remiss med Open Space 25/10-11 LF Beslut kulturplan 7/10-11 RF Beslut kulturplan Kulturrådet 1/3-11 Intresseanmälan Kulturrådet tillhanda 5/11-11 Regional kulturplan Kulturrådet tillhanda

8

9 Regionala strategiska samtal konstområden Mellanregionala samråd Lokala samrådKommunala samrådsgruppen och arbetsgruppen LS Kulturberedning RS Kulturberedning Kulturrådet och SKL 2010: 18/3 Kulturens Open Space 2010: 28/10 Överläggning Sydost regiondirektörer Alvesta2010: 15/12 Nätverk kulturchefer 2010: 15/12 LS Kulturberedning Rundabordssamtal kulturinstitutioner 9/2 Nätverk samverkansmodell 2010: 28/ 10 Scenkonst (musik, teater, dans) 19/1 Kulturinstitutioner Småland, Blekinge Östergötland Lessebo27/1 Nätverk kulturpresidier21/1 LS Kulturberedning 2010: 9/11 Kultur och Hälsa 24/1 Sydost tjänstemänLjungby31/ 1 Nätverk kulturchefer 17/2 KonstSydostkultur politikMarkaryd 24/2 BibliotekTingsryd 16/3 Kulturarv (museum, arkiv, hemslöjd) Uppvidinge 29/3 Film Biograf utveckling Växjö Alt.11 /4 Film Alt. 12/4 Film Film på fritiden Älmhult v. 8-9 Studieförbund 19/5 Kulturens Open Space


Ladda ner ppt "Kulturchefsträff – kommunal arbetsgrupp kulturplan 31jan 2011, Regionförbundets Öppet Hus Dagordning: Plan och dialog Statistik – vilka siffror behöver."

Liknande presentationer


Google-annonser