Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transporter 1. Hannele Johansson 2. Per Hansson 3. Bengt Nordström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transporter 1. Hannele Johansson 2. Per Hansson 3. Bengt Nordström."— Presentationens avskrift:

1 Transporter 1. Hannele Johansson 2. Per Hansson 3. Bengt Nordström

2 Hannele Johansson

3 CERO, Markus Robert KTH Ekonomi och klimat hänger ihop Jaga ekonomisk lönsamhet från dag 1 för att nå långsiktiga mål Kortsiktig besparingspotential : 2-5 Mkr/1000 anställda och år Anställdas utsläpp och reskostnader på Vattenfall

4 Hälsa, arbetseffektivitet, sjukdagar… 30 minuter daglig fysisk aktivitet ger: halverad risk för hjärt-/kärlsjukdomar 30 - 50 % lägre risk för typ 2 diabetes motverkar höga blodfetter och högt blodtryck motverkar övervikt och fetma (Wennberg, 2009; Folkhälsoinstitutet, 2007; Hemmingsson, et al., 2005)

5 Från klimatmål till mål för resbeteende… %CO 2

6

7 M-kontoret i Blekinge Upphandlingsnätverk: Medlemmar: Inköpare i alla kommuner i Blekinge, Landstinget, Länsstyrelsen, Länstrafiken, Vägverket, WSP Tillhåll 2, Strukturfondsprogrammet + VV: Fyrstegsprincipen i nya stadsdelar, E22 Region Skåne / HMSkåne + kommunerna South Baltic ansökan: Vi, Linnéuniversitetet, Kristianstad, Gdynia, Vilnius & Kaliningrad

8 Per Hansson

9 Regionalt Mobilitetskontor 2005 – 2008 och 2008 - 2012 Vad gör vi i projektet? Arbetar för att skapa ett hållbart trafiksystem Stöd till kommuner och Regionförbund Avsiktsförklaringar Bättre kommunala tjänsteresor (Smarta hemtjänstresor) Smart Trafikant - SmålandTrampar Europeiska trafikantveckan

10 Blekinge län Kalmar län Kronobergs län Planering av: SmålandTrampar BlekingeTrampar ÖlandTrampar www.sydosttrampar.se www.smålandtrampar.se www.blekingetrampar.se www.ölandtrampar.se www.sydosttrampar.se www.smålandtrampar.se www.blekingetrampar.se www.ölandtrampar.se

11 Avsiktsförklaringar med trafiksäkerhets- och miljöprofil TS och miljö har olika mål, men gemensamma åtgärder. Målgrupp kommuner i Kronoberg och Kalmar län Uppgift att få fram avsikter innehållande åtgärder med mål, tid och ansvarig Politiskt antaget Enkelt och snabbt, men med mycket kraft

12 1. Minska miljöbelastningen 2. Öka trafiksäkerheten Vägverkets huvudsyfte var att minska antal körda mil för att: Pilotkommuner Orust & Mark Bättre kommunala tjänsteresor (Smarta hemtjänstresor) Bättre planering Ekonomisk besparing Ökad insatstid

13 Regionalt Mobilitetskontor 2005 – 2008 och 2008 - 2012 Vilka aktörer? Stöd till kommuner och Regionförbund Regionförbundet södra Småland, Alvesta kommun, Älmhults kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun Avsiktsförklaringar Vägverket Region sydost, Alvesta kommun, Älmhults kommun, Ljungby kommun och Tingsryds kommun Bättre kommunala tjänsteresor (Smarta hemtjänstresor) Regionförbundet södra Småland, Alvesta kommun, Älmhults kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun Smart Trafikant - SmålandTrampar Europeiska trafikantveckan

14 Klimatinvesteringsprogram KLIMP KLIMP II 12 åtgärder Invest. 61,5 miljoner Bidrag 16,9 miljoner KLIMP III 5 åtgärder Invest. 117,4 miljoner Bidrag 28,5 miljoner Vad gör vi i projektet? Att vara huvudmännens kontaktperson gentemot Naturvårdsverket, upprätta avtal mellan huvudmännen och programägaren, kontrollera så att åtgärderna genomförs enligt arbets- och tidsplanen, sammanställa halv- och helårsrapporter om åtgärdernas genomförande, skriva programmets årliga verksamhetsrapport, skriva programmets slutrapport, genomföra revision av hela programmet, vara ett stöd till huvudmännen, samordna mediakontakter om åtgärderna samt sprida information om programmet.

15 Klimatinvesteringsprogram KLIMP Vilka aktörer? KLIMP II Alvesta kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Ljungby kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun, Lenhovda energi, Regionförbundet södra Småland och Energikontor Sydost/Miljöfordon Syd KLIMP III Tingsryds Energi Alvesta kommun, Älmhults kommun, Alvesta Energi, Tingsryds Energi och Energikontor Sydost

16 Bengt Nordström

17 Sekreterare Vägverket/Banverket, Övriga råd Samarbete www.godstransportradet.se Gemensamma möten

18 Projektägare och Projektledare Medlemmar, Gasföreningen/Biogasföreningen, andra nätverk Projektmöten, nätverksmöten

19 Partner Region South Sweden (SEA & ESS) Biogas Syd (SEA) och Biogas Öst Projektmöten, mm


Ladda ner ppt "Transporter 1. Hannele Johansson 2. Per Hansson 3. Bengt Nordström."

Liknande presentationer


Google-annonser