Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassrummet som läromiljö Karin Stjärne Nordqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassrummet som läromiljö Karin Stjärne Nordqvist."— Presentationens avskrift:

1 Klassrummet som läromiljö Karin Stjärne Nordqvist

2 3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. (SFS 2010:800)

3 Vad är ett klassrum? http://curiousheathen.blogspot.com/2009/06/ larmiljo.html

4 Hur använder sig eleverna av klassrummet och dess inventarier för att skapa studiero? På vilket sätt skapar läraren förutsättning eller hinder för bra läromiljö i klassrummet?

5 ”ett fysiskt avgränsat rum, dels som ett rum som påverkar elevers lärande, utveckling och identitetsskapande, samtidigt inkluderas både lärares och elevers beteende” (Jedeskog 2007:110)

6 Min observation Trångt Rörigt Övermöblerat Svåranvänt Anslagstavlorna är fyllda med information.

7 ”utveckla kollektiva lärande situationer där varje deltagare bidrar till allas förståelse” (Carlgren 1999:14)

8 Klassrum Bortplockad bild på klassrum. Bilden går att se på: http://korlingsord.se/archives/12827

9 Om du vill läsa mer http://korlingsord.se/archives/12827

10 Björklid, Pia (2005). Lärande och fysisk miljö [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1827 [2011-03-20] Carlgren, Ingrid (red.) (1999). Miljöer för lärande. Lund: Studentlitteratur Granström, Kjell & Einarsson, Charlotta (1995). Forskning om liv och arbete i svenska klassrum [Elektronisk resurs] : en översikt. Stockholm: Statens skolverk. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=48 [2011-03-18] Jedeskog, Gunilla (2007) Klassrummets scenografi. I Granström, Kjell (red.) Forskning om lärares arbete i klassrummet [Elektronisk resurs]. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1846 [2011-03-18] Skolverket. SFS 2010:800. Skollagen Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma


Ladda ner ppt "Klassrummet som läromiljö Karin Stjärne Nordqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser