Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer Dokumentation Kompetens- utveckling Stödmaterial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer Dokumentation Kompetens- utveckling Stödmaterial."— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer Dokumentation Kompetens- utveckling Stödmaterial

2 Syfte:Synliggöra/Medvetandegöra Dokument : Ett skrivet dokument som omfattar de RIKTLINJER som gäller Form: Trycksak i fyrfärg Läggs även på hemsidan Målgrupp:Alla berörda Riktlinjer

3 Syfte:Klargöra/Stödja Dokument : En web-baserad version som innehåller både RIKTLINJER dels STÖDMATERIAL Form: PDF- fil på LerNet som uppdateras kontinuerligt Målgrupp:Rektorer och personal Stödmaterial

4 Syfte:Ökad medvetenhet Aktiviteter : Gemensam studiedag + egna initiativ Målgrupp:Personal, elever Kompetens- utveckling

5 Syfte:Kvalitetssäkra Dokument : Ett dokumentationsstöd för varje kontakt gällande trakasserier eller annan kränkande behandling Form: En programvara innehållande mallar för dokumentation Målgrupp:Rektorer, personal Dokumentation

6

7

8 Ärende Note- ring Incident Oro/ känsla Kontakt Kontakt inom 24 timmar Ingripande Utredning Markering Arb.lag Klf mentor EHT Team med särsk. upp- drag Klf mentor Rektor Vårdnads- havare Ansvarig för dokumentationenStöd och hjälp med olika åtgärderEtt ärende upprättasOrsaker till ingripande eller notering Flödesschema för dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling I ett framgångsrikt arbete för att främja likabehandling är dokumentation ett viktigt medel. Skissen nedan beskriver ett tänkt flödesschema för att hantera och dokumentera kontakter, insatser och åtgärder. Beroende på funktion har man som personal olika roller i hanteringen och dokumentationen av ett ärende. På sidorna 2-4 beskrivs ett ärendes väg och därefter följer på s 5-14 en beskrivning av de olika rollerna.

9 Rollbeskrivning: Klf/mentor Allmän beskrivning: Ansvarsområde Tar hand om alla ärenden som gäller de egna ansvarseleverna beträffande trakasserier och annan kränkande behandling (förutom de ärenden som går direkt till rektor eller team m särsk ansv) Ansvarar för att en utredning görs enligt överenskomna rutiner Ansvarar för att vårdnadshavare informeras Ansvarar för att ärendet dokumenteras efter överenskomna mallar (kopia till rektor) Ansvarar för att överenskomna åtgärder vidtas Ansvarar för att ärendet skickas vidare till nästa instans med kopior av dokumentation: - om ärendet är av sådan natur att det ska lösas på en annan nivå - om ärendet ej kan lösas på klf/mentor-nivå Ärende Note- ring Incident Oro/ känsla Kontakt Kontakt inom 24 timmar Ingrip ande Utredn ing Mark ering Arb.lag Klf mentor EHT Team med särsk upp- drag Klf mentor Rektor Vårdnads- havare Ansvarig för dokumentationen Stöd och hjälp med olika åtgärder

10 Rollbeskrivning: Klf/mentor Allmän beskrivning: Ansvarsområde Ansvarar för att ärendet avslutas i överenskommelse med vårdnadshavare Bidrar till att kvalitetssäkra genom att: ge en första återkoppling till vårdnadshavare inom 24 timmar efter det att utredning skett dokumentera alla ärenden (även de som kommer in per tel eller mail) så snabbt som möjligt skicka ärenden vidare som ej kan lösas denna klf/mentor-nivå avsluta ärendet i överenskommelse med vårdnadshavare

11 Innehåll Flödesschema Flödesschema………………………………………………………………………..s 1 Orsaker till ingripande eller notering………………………………………………..s 2 Ansvarig för dokumentationen.....………………………………………………......s 3 Stöd och hjälp med olika åtgärder…………………………………………………..s 4 Rollbeskrivningar Alla vuxna i skola och förskola……………………………………………………..s 5 Klassföreståndare/Mentor…………………………………………………………...s 6-7 Team med särskilt uppdrag………………………………………………………….s 8-9 Rektor…………………………………………………………………………..........s 10-11 Arbetslag…………………………………………………………………………….s 12 Elevhälsoteam……………………………………………………………………….s 13 Vårdnadshavare……………………………………………………………………...s 14

12 Dokumentationsmallar Grunddokument ……………………………………………………………………..s 15-17 Utredningssamtal med den som är utsatt…………………………………………….s 18-19 Utredningssamtal med den som är inblandad………………………………………..s 20-21 Samtal med den utsatta elevens vårdnadshavare (1 dagen-samtal).…………………s 22 Samtal med vårdnadshavare till elev som är inblandad (1 dagen-samtal)…...………s 23 Uppföljningssamtal med den som är utsatt…………………………………………..s 24 Uppföljningssamtal med den som är inblandad……………………………………...s 25 Uppföljning med vårdnadshavare inom en vecka …………………………………...s 26 (den utsatta elevens vårdnadshavare) Uppföljning med vårdnadshavare inom en vecka……………………………………s 27 (den inblandade elevens vårdnadshavare) Elevvårdskonferens/Åtgärdsprogram EVK 2007-02-15……………………………………………………………………..s 28 Åtgärdsprogram……………………………………………………………………....s 29

13 Örebro Universitet - att granska huruvida de enskilda enheternas Likabehandlingsplaner överensstämmer med de centrala riktlinjerna Tre delstudier: - kartläggning av elevernas psyko-sociala skolmiljö utifrån upplevelse av trygghet och kränkande behandling - att granska om de enskilda enheterna arbetar utifrån sina riktlinjer

14 Göteborgs Universitet - utifrån tre praktikfall testa hur Likabehandlingsplanen fungerar


Ladda ner ppt "Riktlinjer Dokumentation Kompetens- utveckling Stödmaterial."

Liknande presentationer


Google-annonser