Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Steg 1 och 2 ver 501. 2 Försammanträdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Steg 1 och 2 ver 501. 2 Försammanträdet."— Presentationens avskrift:

1 1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Steg 1 och 2 ver 501

2 2 Försammanträdet

3 I Ordenssalen ska vid logesammanträde finnas: Allmän lag för loger (ALL) Handbok för ämbetsmän i loge Logens stadgar 3

4 4 Föredragningslista 1.Logen öppnas

5 5 Föredragningslista 2. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

6 6 Föredragningslista 3. Finanssekreterarens punkt: a) inbetalning till FS b)FS:s rapport samt redogörelse av antalet medlemmar som inte är gottstående

7 7 Föredragningslista 4. Skattmästarens punkt: Utanordningar av räkningar och SkM:s rapport

8 8 Föredragningslista 5. Klubbmästarens rapport

9 9 Föredragningslista 6. Sjuk eller nödställd medlem a) Ny anmälan om sjuk eller nödställd medlem b) Utnämning av, berättelse från samt avslut av sjukutskott C) Biståndsfrågor

10 Kort paus 10

11 11 Föredragningslista Medlemskap 7a. Upphörande av medlemskap i loge eller Orden a) Upphörande av medlemskap b) Ny ansökan, utnämning av ordförande i undersökningsutskott, ballotering av tidigare inkommen ansökan om upptagning i Orden och logen

12 12 Föredragningslista Medlemskap c) Anmälan om övergång från annan loge och återinträde i Orden d) Anmälan om logebrev eller certifikat för övergång till annan loge e) Förslag om kallelse till högre grad ballotering

13 13 Föredragningslista 8. Bordlagt eller till utskott hänskjutet ärende samt övriga inte avslutade ärenden

14 14 Föredragningslista 9. Meddelande från Storlogen, Lägervärden ochfrån andra Odd Fellow-institutioner och blandade meddelande

15 15 Föredragningslista 10. Nominering och val

16 16 Föredragningslista 11. Information från utskott

17 17 Föredragningslista 12. Välgörenhet

18 18 Föredragningslista 13. Andragande till logens eller Ordens bästa

19 19 Föredragningslista 14. Invigning, gradgivning alternativt fördjupning och Ordenskunskap

20 20 Föredragningslista 15. Kaplanens tankar

21 21 Föredragningslista 16. Logen avslutas

22 ARBETET EFTER LOGESAMMANTRÄDET 22

23 VAD SKA NI GÖRA NÄR NI KOMMER HEM? 23

24 FÖRSTA ÄMBETSMANNA- MÖTET (snarast efter installeringen före första logemötet) ÖM kallar en mindre grupp: valda ordinarie ÄM, BB/BS samt KM OBS! OBLIGATORISK NÄRVARO 24

25 MÖTE med alla ÄM (snarast efter installeringen) ÖM kallar samtliga valda och utnämnda ämbetsmän 25


Ladda ner ppt "1 FÖREDRAGNINGSLISTAN Steg 1 och 2 ver 501. 2 Försammanträdet."

Liknande presentationer


Google-annonser