Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spesialpedagogisk innsats (tiltak) i små læringsmiljø. Pilotstudie i Norge, Finland och Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spesialpedagogisk innsats (tiltak) i små læringsmiljø. Pilotstudie i Norge, Finland och Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Spesialpedagogisk innsats (tiltak) i små læringsmiljø. Pilotstudie i Norge, Finland och Sverige

2 GV:s forskarnätverk Kristina Ström, Astrid Ahl, Rose-Marie Langels, Gerd Pettersson och Jan-Birger Johansen Det övergripande syftet med forskningsnätverket är att initiera och genomföra praxisorienterad pedagogisk forskning. Att utveckla en fördjupad kompetens om hur goda utbildnings- och lärandemiljöer kan skapas för barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd.

3 Pilotstudiens syfte Att undersöka vad som kännetecknar små undervisningsmiljöer på det specialpedagogiska området. Att erhålla första data för forsknings- och skolutvecklingsprojekt som berör målgruppen.

4 Problemstilling Hvordan kan gode utdannings- og læringsmiljøer skapes for elever med særskilte behov i små læringssamfunn? Hvilket potensial for læring eksisterer i små læringsmiljøer for elever med spesialpedagogiske behov?

5 Genomförande Forskningsplan Urvalskriterier Informationsbrev Intervjuguide Ett första resultat utifrån lärarnas uppfattning och erfarenhet Tendenserna i resultatet har rest ytterligare frågor – att diskutera i dialoggrupperna

6 Frågeställningar i dialoggrupperna Forskargruppen ser att dialog- och tvärgruppsrepresentanterna är en viktig referensgrupp till erhållet resultat 1.Informanterna menar att en liten lärandemiljö ger många tillfällen till informella samtal mellan lärare och elev. Om det är så, vilken betydelse har det för elever som har behov av stöd? 2.Hur uppfattar Ni påståendet – ”få lärare, få elever och få problem”? 3.Vilka former for nätverk är viktiga för en liten skolmiljö? 4.Vilka hinder finns för elevers utveckling i en liten skolmiljö? 5.Vilken lärarkompetens är nödvändig för att möta barn i behov av stöd i små lärandemiljöer?


Ladda ner ppt "Spesialpedagogisk innsats (tiltak) i små læringsmiljø. Pilotstudie i Norge, Finland och Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser