Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

B-31 Samuel Gustaf Hermelin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "B-31 Samuel Gustaf Hermelin"— Presentationens avskrift:

1 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Odd Fellow Vänskap Kärlek Sanning B-31 Samuel Gustaf Hermelin

2 Odd Fellow-organisation
Odd Fellow är en sammanslutning för både män & kvinnor, men var för sig, i en så kallad Loge En loge för män kallas Brödraloge / broder En loge för kvinnor kallas Rebeckaloge / syster Loger inom respektive gren & närområde (län) bildar tillsammans ett så kallat Läger Nationellt leds logearbetet av Storlogen Storlogen leds av en StorSire, i Sverige av Lars Fryklund B-31 Samuel Gustaf Hermelin

3 Odd Fellow-kort bakgrund
Odd Fellow har sitt ursprung i medeltidens Europa. Orden kom till som stöd och hjälp för de yrkesbröder som inte var medlemmar i ett gille och som råkade ut för sjukdomar och andra svårigheter 1817 utvandrade den engelske vagnssmeden Thomas Wildey till USA. Han var Odd Fellow och tillsammans med några likasinnade bildade han 1819 den första Odd Fellow-logen i Washington, USA. 1879 kom Odd Fellow i sin nuvarande form till Europa, där den första logen bildades i Tyskland. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

4 Odd Fellow-kort bakgrund
Idag finns Odd Fellow bl a i USA, Australien, Danmark, Island, Tyskland, Polen, Tjeckien, Finland, Norge, Schweiz, Holland. Totalt finns det över Odd Fellow bröder, och Rebecka systrar i världen I år är en Europeisk Suverän Storloge under bildande Odd Fellow är den mest utbredda av de sk slutna ordnarna. Bland andra ordenssällskap kan nämnas Frimurarna, Druiderna och Tempelriddare orden. Totalt finns över 20 olika ordenssällskap i Sverige B-31 Samuel Gustaf Hermelin

5 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Odd Fellow i Sverige Till Sverige kom Odd Fellow via Danmark. Sveriges första loge bildades 1884 i Malmö, Nr 1 Scania. I Sverige finns det c:a bröder Fördelade på 171 loger B-31 Samuel Gustaf Hermelin

6 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Vad står Odd Fellow för ? Odd Fellow är en sluten orden, vilket betyder att endast medlemmar äger tillträde till de ritualbundna sammanträdena. Odd Fellow är inte en kristen orden, men den vilar på religiös grund. Det innebär att ateism är helt främmande för vår Orden. Du skall tro på ett högsta väsende, men din enskilda tro är din privatsak. Vi ställer inga krav att du skall tillhöra en viss kyrka eller annat religiöst samfund. Ett av Odd Fellows mål är att sprida vänskapens, kärlekens och sanningens grundsatser bland alla medmänniskor. Odd Fellow bygger helt enkelt på broderskap och människokärlek. Den ”Gyllene regeln” är rättesnöret B-31 Samuel Gustaf Hermelin

7 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Vad står Odd Fellow för ? Vår symbol, de tre länkarna symboliserar vår ordens valspråk, Vänskap Kärlek Sanning Vi talar också om vår ordens fyra budord: att besöka de sjuka att hjälpa de nödställda att begrava de döda att uppfostra de föräldralösa Mycket av gångna tiders sociala problem löses idag genom samhällets försorg. Det kvarstår dock många medmänskliga uppgifter för våra medlemmar. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

8 Vad betyder budorden i dag ?
Att besöka de sjuka: Idag har varje loge kontinuerlig kontakt med bröder som av olika skäl drabbats av sjukdom, vi besöker dem på sjukhus, vi hälsar på dem under konvalescensen, vi uppmuntrar och bryr oss om. Att hjälpa de nödställda: Idag stöder vi genom penninginsamlingar olika ideella organisationer, t ex Länkarna, FMN, Frälsningsarmén, Kvinnojouren m.fl. Att begrava de döda: Här uppmanas bröderna i varje loge att deltaga vid en avliden broders begravning. Ofta kan ett medkännande betyda mycket för de efterlevande. Att uppfostra de föräldralösa: I vår tid är det kanske det minst aktuella, men många loger har t ex tagit sig an fadderbarn, andra skapar opinion för att hävda att barnen har första rätt till meningsfyllt liv. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

9 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Vad står Odd Fellow för ? Odd Fellow i Sverige ger stora summor varje år till angelägna ändamål, t ex: - Spetälskehospitalet i Reykjavik som invigdes 1898. - Uppförandet av ett annex i Astrid Lindgrens barnsjukhus, där föräldrar kan bo när de besöker sina sjuka barn. - Skänkt livräddningsfartyget Odd Fellow (stationerad i Bua, Varberg) B-31 Samuel Gustaf Hermelin

10 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Vad står Odd Fellow för ? Aktuella projekt - Barnhemmet i Muang Mai, Thailand - Kraniofacial kirurgi, tillsammans med Sahlgrenska universitets- sjukhuset B-31 Samuel Gustaf Hermelin

11 Är Odd-Fellow gammaldags ?
Det tycker inte vi! Budorden är ständigt aktuella och det finns alltid behov av nätverk i samhället. Vi bygger på gamla traditioner och i dessa finns mycket klokhet. Genom att förvalta våra traditioner kan vi föra denna klokhet vidare. Vi möter varandra som bröder på samma nivå med en vårdad och enhetlig klädsel. (Mörk kostym, vit skjorta, Odd Fellowslips, svarta strumpor och skor.) B-31 Samuel Gustaf Hermelin

12 Loge Nr 31. Samuel Gustaf Hermelin
B-31 Samuel Gustaf Hermelin

13 Loge Nr 31. Samuel Gustaf Hermelin
Ordenssalen. Hur den ser ut får du se vid invigningen. Galleriet Ordenshuset B-31 Samuel Gustaf Hermelin

14 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Odd Fellow i Boden Logen startade (instituerades) 1/ Har i dag ~130 bröder, medlemmar. Möteskvällar: första & tredje tisdagen under perioden sep – maj, kl Möteslokal: Odd Fellowhuset, Fabriksgatan 2, Boden. Vårt läger heter nr 9 Bothnia och tillhör 12:e distriktet (Norrbotten). I lägret deltar bröder från 8 olika Odd Fellow loger: (Piteå, Boden, Luleå 2 st, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna) B-31 Samuel Gustaf Hermelin

15 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Hur blir man medlem? Du föreslås av en broder som också blir din fadder. Du lämnar in en inträdesansökan. Ett undersökningsutskott tillsätts. Bröderna röstar om inträde. Du blir kallad till invigning. Invigningsgraden ges i logen och du är därmed medlem. Efter invigningen följer en brödramåltid. Sedan hoppas vi få se dig ofta! B-31 Samuel Gustaf Hermelin

16 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Nästa invigning Äger rum den 20 mars. Vi måste få inträdesansökan senast en månad före. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

17

18 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Logen Nr 31. SGH Vad kostar det? Bara 82 kr i månaden Dvs. en årsavgift på 984 kr Måltiden ca kr Vid gradgivning betalas en gradavgift om 300 kr. Dessa pengar används för att anskaffa och underhålla dräkter, rekvisita m.m. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

19 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
En Broders utveckling Du får en grad om året, dvs efter ca. fyra år är Du i tredje graden. (Flit & intresse vägledande) Som broder i Invigningsgraden får Du möjlighet att delta i Klubbutskott, vissa andra utskott, mm. Som förstagrads broder har Du rätt att rösta och får ingå i olika utskott. Som tredjegrads broder kan du få tillträda i olika ämbetsmannabefattningar. Två år efter att Du fått tredje graden, kan Du kallas till Lägret. Detta under förutsättning att Du varit flitig i logen. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

20 Vad gör vi för att följa budorden?
Om någon broder är sjuk tillsätts ett sjukutskott som ansvarar för att hålla kontakt med brodern. FMN (Föräldraföreningen Mot Narkotika) och andra organisationer som verkar för de nödställda har fått och får bidrag. Detta är medel som kommer från bröderna själva och som samlas in vid interna lotterier etc. När någon broder avlider kan vi hjälpa till vid begravning och i övrigt bistå med stöd. Vi hedrar brodern genom att delta vid begravningen. Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden (egen utbildningsstiftelse) Vi har lämnat bidrag till föreningen RYBA (Ryska barn Apatity). Med mera… B-31 Samuel Gustaf Hermelin

21 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Vad vill vi ? Under 2006 fastslog vi följande verksamhetsplan: att genom aktiv rekrytering hålla medelåldern på minst en oförändrad nivå, trots att det varje år läggs på ytterligare ett. att öka med 10 nya bröder under arbetsterminen nettoökningen av antalet medlemmar ska vara 2 st /år att förbättra besöksfrekvensen genom att mer aktivt stimulera till logebesök att kunna använda 10% av logens balansomslutning för vårt inre och yttre hjälparbete Fördjupa samarbetet med Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden Utbytet med vänlogen i Harstad skall bibehållas på nuvarande nivå och utvecklas. Vi ska söka ett närmande med vår finska broderloge och under arbetsterminen genomföra ett utbytesbesök i Jakobsstad Vi jobbar aktivt för att förverkliga verksamhetsplanen. Detta informationsmöte är en del i förverkligandet. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

22 Vad händer en logekväll ?
En logekväll består dels av ett möte, dels av en måltid. Mötet leds av en övermästare (ordförande) och har en fast dagordning, där logens ämbetsmän redovisar olika åligganden. Våra möten präglas av stil och värdighet, och vi bär alltid mörk kostym. En del kvällar har vi det extra högtidligt, då genomförs gradgivning (reception): Invigning, I, II, III –graderna. Nästföljande logemöte, efter gradgivning, ges en fördjupad instruktion av den givna graden. Efter mötet, under middagen har vi ibland föredragshållare eller annan underhållning. Ofta musik, eftersom vi har många musikaliska bröder. Vi har ingen närvaroplikt, men du får större utbyte ju oftare du deltar. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

23 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Vad gör vi i övrigt ? Traditionellt inleder vi det nya Odd-Fellowåret genom att på nyårsafton kl skåla in det nya året bröder, systrar och familjer. I april firar vi Ordens högtidsdag som följs av en vårfest tillsammans med systrar och inbjudna gäster. Under juli månad har vi öppet hus på onsdagskvällar då vi bjuder in Norska bröder med familjer. I augusti åker vi till N:a Bredåker och äter surströmming hemma hos en broder. Vi har utbyte med logen Nr 14 Polarlys i Harstad som innebär att vi besöker varandra och oftast har en gemensam gradgivning. Logens seniorklubb, för de som är pensionärer, träffas en gång/månad och äter lunch, ofta åtföljt av olika programpunkter. Vi besöker gemensamt andra Odd-Fellowloger i närområdet. Ibland arrangeras en gemensam resa med studiebesök. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

24 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Välkommen, Du också !! Anders Nyström Peder Hedman Roger Bodén Övermästare Undermästare Protokollsekreterare B-31 Samuel Gustaf Hermelin

25 B-31 Samuel Gustaf Hermelin
Odd Fellow - Rebecka Under den första tiden var medlemskapet i Odd Fellow endast öppet för män. 1868 beslöts om instiftandet av en kvinnlig gren inom Odd Fellow. Rebeckaloger inrättades, först endast för Odd Fellow-bröders hustrur och änkor. 1894 öppnades Rebeckaloger för alla kvinnor. 1965 infördes Rebeckainstitutionen i Sverige. Idag finns det c:a Rebeckasystrar i Sverige fördelade i 101 Rebeckaloger och 13 Rebeckaläger. I Boden finns Rebeckalogen nr 24 Nornan sedan november 1977 B-31 Samuel Gustaf Hermelin

26 Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden
B-31 Samuel Gustaf Hermelin

27 Ändamålet för vår Stiftelse är:
Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden Stiftelsen är för Dig som tror och vill satsa på Bodens framtid – ungdomen! Vi vill, med inriktning på ”Utbildning för vår framtid”, genom aktiva åtgärder visa elever, föräldrar, lärare och skolpolitiker att skolans framtid och kvalitet också är en viktig fråga för andra i samhället. Ändamålet för vår Stiftelse är: ”att främja goda personliga insatser på gymnasie- och högskolenivå i Boden” ”att lyfta fram goda insatser, utifrån varje persons egna förutsättningar, för ett gott kamratskap, för en förmåga att visa empati och för en vilja att lära” Vi gör det genom: att dela ut stipendier till förtjänta kvinnliga och/eller manliga elever/studenter, att Stiftelsen på annat sätt uppmärksammar andra goda insatser där Stiftelsens ändamål uppfylls. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

28 Stipendiater 2006 Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden Susanne Fors
Stipendieutdelare R24 ÖM Kerstin Westin B31 ÖM Lars Malmquist B31 ÖM Anders Nyström Stipendiater 2006 Björknässkolan Inst. För Hälsovetenskap Susanne Fors Suzana Tufeq Teres Fellermark Kitijara Braune B-31 Samuel Gustaf Hermelin

29 Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden
VAD är vi? VAD vill vi? VAD gör vi? En skattebefriad utbildningsstiftelse Uppmärksamma och uppmuntra medmänskliga insatser bland ungdomen i Boden. Marknadsföra Odd Fellow-idén och våra värderingar till den yngre generationen.(på lång sikt medlemsvärvande?) Stipendier till gymnasie- och högskolenivån i Boden Hittills ( ): drygt kr B-31 Samuel Gustaf Hermelin

30 Stiftelsen Odd Fellow logerna i Boden
VAR får vi medel från? Räntor på stiftelsekapitalet Gåvor och donationer Logeuppvaktningar och representation Gåvobrev vid begravningsuppvaktning Gåvobrev vid födelsedagsuppvaktnig (till den som redan har ”allt”) OBS! Gåvobreven är inte bara till för systrar/bröder De kan med fördel ges till alla i bekantskapskretsen. B-31 Samuel Gustaf Hermelin

31 B-31 Samuel Gustaf Hermelin


Ladda ner ppt "B-31 Samuel Gustaf Hermelin"

Liknande presentationer


Google-annonser