Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag på dagordning Fastställande av närvarolista/röstlängd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag på dagordning Fastställande av närvarolista/röstlängd"— Presentationens avskrift:

1

2 Förslag på dagordning Fastställande av närvarolista/röstlängd
 Val av mötesordförande Val av protokollsekreterare Val av två justeringsmän tillika rösträknare    Fastställande av föredragningslista för mötet Syfte Fråga om bildande av föreningen Fastställande av stadgar för föreningen Fastställande av namn på föreningen Val av interimsstyrelse (ordförande + ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmöte

3 Vi som jobbat med konceptet
Camilla Sundkvist Christoffer Björk Anders Riström

4 Samarbetspartners

5 INTERIMSSTYRELSE Tillfällig styrelse som formellt inte är en styrelse.
Innan en organisation är formellt bildad, brukar man utse några personer att ta hand om de åtgärder som behövs för själva bildandet. Dessa personer bildar då en interimsstyrelse. Först när organisationen är bildad, tar denna över ansvaret för avtal mm som interimsstyrelsen ingått, även för tiden före bildandet. Fram till dess är personerna personligen bundna av alla överenskommelser de ingått för organisationens räkning. Interimsstyrelsen kan inte fatta några viktigare beslut. Det handlar om att kalla till konstituerande bolagsstämma/föreningsstämma, ge förslag till bolagsordning eller stadgar, ta kontakt med banken, beställa registreringshandlingar och liknande åtgärder inför bildandet.

6 Varför bilda en idrottsförening?
En idrottsförening är en samling människor som i organiserad form bedriver idrott. Självklart kan man bedriva idrott utan att en förening måste bildas. Många gånger uppkommer dock en önskan att bilda en ny idrottsförening. Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarsåtagande. Det uppkommer både ett administrativt och ett organisatoriskt ansvarsfullt åtagande.

7 Aktivitetsplan Löparkvällar initialt på samma bansträckning som STRANDRUSET. Vi startar; Onsdag den 26 mars kl. 19,00 Samling vid Folkets Hus.

8 STADGAR NORMASLSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENING
ANTAGNA AV RIKSIDROTTSSTYRELSEN

9 Vad kostar det att vara med
Det är interimsstyrelsens uppgift att besluta men för enkelhetens skull föreslår vi mötet att besluta om att medlemskap för 2014 ska kosta 100 kr för familj. Medlem ska ange namn adress fullständigt födelsenummer samt kontaktuppgifter gärna mejladress samt telefonnummer .


Ladda ner ppt "Förslag på dagordning Fastställande av närvarolista/röstlängd"

Liknande presentationer


Google-annonser