Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsens tillsynsansvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsens tillsynsansvar"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsens tillsynsansvar

2 Upplägg av presentationen
Vad länsstyrelsens tillsyn syftar till. Vad står det i proppen? Vad länsstyrelsens tillsyn omfattar Tankearbete kring vad som ingår i länsstyrelsens tillsynsansvar Tillsyn under mandatperioden

3 Syftet med länsstyrelsens tillsyn
Länsstyrelsernas tillsyn skall bl.a. syfta till att en likvärdig utveckling och likvärdiga förhållanden i hela landet – med beaktande av de lokala förhållandena - uppnås. Den skall vidare avse resultatet av den kommunala verksamheten och inte metoderna för att uppnå resultatet.” ”Vidare finns en rad speciella skyldigheter i lagen som givetvis ska ingå i tillsynen” Prop. 2002/03:119

4 Tillsyn LSO LSO Preciserade skyldigheter Resultat Egenkontroll
Kommunens organisation Tillsyn enligt 2 kap. 2§ Tillsyn enligt 2 kap. 4§ Information och rådgivning, 3 kap.2§ Rengöring och brandskyddskontroll, 3 kap. 4§ Verka för skydd mot andra olyckor än bränder Olycksundersökning, 3 kap.10§ Räddningstjänst Information till allmänheten om förmåga Insatsplanering Kommunens plan för räddningsinsats Avslutande av räddningsinsats Beslut om tjänsteplikt och ingrepp i annans rätt Alarmering Skydd Förmåga att genomföra räddningsinsatser (Avstånd, bemanning , avstånd) Andelen bostäder med brandvarnare Andel enskilda som omfattas av 2 kap.3§ som har ett skäligt brandskydd Andel bostäder med handbrandsläckare Säkerhet Antalet bränder i bostäder Antalet bränder i allmän byggnad Antalet eldstadsrelaterade bränder Antalet skadade i bränder Egendomsskador i samband med brand i byggnad Antal döda i bränder Antal döda i trafikolyckor Antal döda i drunkningsolyckor

5 MSB:s tolkning Länsstyrelsen sammanställer en bedömning av kommunernas lagefterlevnad i slutet av varje mandatperiod.

6 Tankearbete Skriv ner dina förslag på vad du tycker att ni på länsstyrelsen bör skapa för underlag och vad ni bör göra för att kunna sammanställa en bedömning av kommunernas lagefterlevnad i slutet av varje mandatperiod.

7 Länsstyrelsens tillsyn och uppföljning under mandatperioden
Egenkontroll Samråd handlingsprogram (OBS! inte tillsyn) Tillsyn över preciserade skyldigheter Brandskyddskontroll Räddningstjänst Olycksundersökning Tillsyn Tillsyn över kommunernas resultat Skydd Säkerhet År 1 År 2-3 År 4


Ladda ner ppt "Länsstyrelsens tillsynsansvar"

Liknande presentationer


Google-annonser