Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom."— Presentationens avskrift:

1 Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom KPT steg 1 sociolog

2 Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen inom Jönköpings kommun 2002 Telefonjour dagligen kl 19 – 22 Tel

3 Samarbete deltagare i NASP/KI tvååriga kurs (1995 – 1997) -3 Suicidpreventiva team 1997 i Jönköpings län SPG -Suicidpreventivt nätverk i länet NASP initierade Regionala suicidpreventiva nätverk konferensen 1997 (Östergötlands -, Kalmar - & Jönköpings län = SÖ) Repr. från Landstingen & SPES m fl

4 Samarbete forts Regelbundna träffar i de 3 SPG Länsnätverket träffades 1 – 2 ggr/år SÖ nätverket 1 ggn/år alternerade Östergötlands och Jönköpings län mest aktiva Flera nystarter när beslutade träffar rann ut i sanden

5 Nätverkskonferenser Sedan 1997 anordnar NASP vart annat år Alternerat över landet 5:e nationella suicidpreventiva konferensen i Jönköping okt :e i Stockholm 2013 Nästa 2015 Regionala nätverken träffas på konferenserna

6 Uppbyggnaden av ett regionalt nätverk i suicidprevention Regering och riksdag Regional huvud ledning Kommun Skola Undervisning och skolhälsa Socialtjänst landsting Hälsa och sjukvård Suicidteam Kyrkan Ungdoms- pedagoger Kvalitetsregister Information och media Frivillig organisationer NASPForskning Undervisning Satellitnätverk SOSFHI

7 Sista åren Träffar inom länet i Jönköpings län Repr. från Östergötland med vid senaste träffen i Värnamo mars 2014 Ingen tagit ansvar för Möten i SÖ nätverket Träffats vid Nätverkskonferenserna och informerat varandra

8 Folkhälsomyndigheten Sökt ordna en träff med SÖ nätverket - misslyckades Telefonmöte 25 nov Deltagare: Östergötland 2 Kalmar 1 Jönköping 5 Lämnade synpunkter på deras rapport till Regeringen

9 Första hjälpen till psykisk hälsa RMPG

10 Bakgrund ny 1:a hjälpen 1999 lyfte SPES för första gången behovet av Nollvision & Ny första hjälpen i remissyttrande 2000 – 2005 Många motioner 2005 Riksdagens tillkännagivande om behovet av ett nationellt program för suicidprevention 2007/2008:110 En förnyad folkhälsopolitik kap Riksdagsbeslut 2009 Särskild utredare Gun-Marie Pettersson 2010 delbetänkande SOU 2010:

11

12 Arvfondsansökan Polisen & Räddningstjänsten i Höglandets Suicidpreventiva grupp - SPG lyfte behovet av YMHFA Motsvarande diskussioner i Suicidprevention i Stockholm – SPIS Besök av SPIS i Jönköping Arvfondsansökan i juni 2011 Testa, anpassa och utvärdera YMHFA SPIS och SPG Höglandet I samarbete med NASP Samordnare NSPH i Jönköpings län Avslag - Myndighetsansvar

13

14 MHFA med fokus på barn & unga Regeringsbeslut 14/ Pilotstudie YMHFA – ungdomar NASP på KI (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) Start HT 2012 Testas i Jönköpings – och Stockholms län Samordnare NSPH i Jönköpings län & MIND i Stockholms län Utbilda ca 40 instruktörer och 2000 Första hjälpare varav 600 i Jönköpings län Slutredovisning 15/ Mål – utbildning i hela landet

15 Aktiviteter I augusti 2012 påbörjades informationen i länet Presenterades 10/9 – Internationella Suicidpreventiva dagen Engagemanget störst på Småländska höglandet Styrgrupp bildades 21/9 -Psykiatrin, Räddningstjänsten, Samordningsförbundet, KUR- nätverket, Fk, Elevhälsan, Rotary, NSPH, SPES och NASP -Informationsmöten i kommuner, kyrkor, föreningar m fl Rekryterade instruktörer hösten 2012 Sensus studieförbund svarar för projektadministrationen V 4/2013 utbildning av 23 instruktörer Uppdrag: utbilda 600 första hjälpare

16

17 Instruktörerna Landstinget 2 Kommunerna 12 Föreningar 7 (SPES, Ananke, Scouterna, Röda korset, Zonta) Svenska kyrkan 2 16 kvinnor och 7 män 22 – 65 år Bor eller arbetar i 10 av länets 13 kommuner. Genomfört 2 – 10 kurser Söker alltid ha en instruktör som reserv Nu fria att utbilda över hela landet RMPG

18 RMPG

19 Hur har det gått? 669 personer utbildade till Första hjälpare 49 kurser genomförda Klara i början av juni 2014 Testat materialet bland 35 elever Eksjö gymnasium Utvärdering – Psykologiska institutionen Stockholms universitet RMPG

20 Hur har det gått? forts Utbildningar i 11 av länets kommuner (ej i Habo, Mullsjö) Deltagare från alla 13 kommunerna 47 från 37 kommuner, 10 andra län/regioner RMPG

21 Målgrupper Allmänheten Ideella sektorn Personer som i arbetet möter barn & unga med psykisk ohälsa och suicidalitet Lärare, personal i elevhälsan, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, föräldrar, vårdnadshavare, fosterföräldrar m fl HBTQ-personer Haft deltagare från alla målgrupper RMPG

22 Slutrapport Lämnat slutrapport till NASP NASP rapporterar till Regeringen senast 15 december 2014 RMPG

23 Vi föreslår Regeringen Sprid MHFA över hela landet Låt MHFA bli lika vanlig som L-ABC och HLR Inför den på gymnasieskolorna Samarbeta med studieförbunden Satsa på samma sätt som på trafiksäkerheten suicid döda i trafiken suicid döda i trafiken


Ladda ner ppt "Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom."

Liknande presentationer


Google-annonser