Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom."— Presentationens avskrift:

1 Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom KPT steg 1 sociolog

2 Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen inom Jönköpings kommun 2002 Telefonjour dagligen kl 19 – 22 Tel 08-34 58 73 www.spes.se

3 Samarbete -4 + 1 deltagare i NASP/KI tvååriga kurs (1995 – 1997) -3 Suicidpreventiva team 1997 i Jönköpings län SPG -Suicidpreventivt nätverk i länet 1997 -NASP initierade Regionala suicidpreventiva nätverk konferensen 1997 (Östergötlands -, Kalmar - & Jönköpings län = SÖ) Repr. från Landstingen & SPES m fl. margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

4 Samarbete forts Regelbundna träffar i de 3 SPG Länsnätverket träffades 1 – 2 ggr/år SÖ nätverket 1 ggn/år alternerade Östergötlands och Jönköpings län mest aktiva Flera nystarter när beslutade träffar rann ut i sanden margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

5 Nätverkskonferenser Sedan 1997 anordnar NASP vart annat år Alternerat över landet 5:e nationella suicidpreventiva konferensen i Jönköping okt. 2005 9:e i Stockholm 2013 Nästa 2015 Regionala nätverken träffas på konferenserna margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

6 Uppbyggnaden av ett regionalt nätverk i suicidprevention Regering och riksdag Regional huvud ledning Kommun Skola Undervisning och skolhälsa Socialtjänst landsting Hälsa och sjukvård Suicidteam Kyrkan Ungdoms- pedagoger Kvalitetsregister Information och media Frivillig organisationer NASPForskning Undervisning Satellitnätverk SOSFHI margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

7 Sista åren Träffar inom länet i Jönköpings län Repr. från Östergötland med vid senaste träffen i Värnamo mars 2014 Ingen tagit ansvar för Möten i SÖ nätverket Träffats vid Nätverkskonferenserna och informerat varandra margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

8 Folkhälsomyndigheten Sökt ordna en träff med SÖ nätverket - misslyckades Telefonmöte 25 nov. 2014 Deltagare: Östergötland 2 Kalmar 1 Jönköping 5 Lämnade synpunkter på deras rapport till Regeringen margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

9 Första hjälpen till psykisk hälsa margit.ferm@fermland.se RMPG 141203

10 Bakgrund ny 1:a hjälpen 1999 lyfte SPES för första gången behovet av Nollvision & Ny första hjälpen i remissyttrande 2000 – 2005 Många motioner 2005 Riksdagens tillkännagivande om behovet av ett nationellt program för suicidprevention 2007/2008:110 En förnyad folkhälsopolitik kap 8 2008 Riksdagsbeslut 2009 Särskild utredare Gun-Marie Pettersson 2010 delbetänkande SOU 2010:31 margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

11

12 Arvfondsansökan Polisen & Räddningstjänsten i Höglandets Suicidpreventiva grupp - SPG lyfte behovet av YMHFA Motsvarande diskussioner i Suicidprevention i Stockholm – SPIS Besök av SPIS i Jönköping Arvfondsansökan i juni 2011 Testa, anpassa och utvärdera YMHFA SPIS och SPG Höglandet I samarbete med NASP Samordnare NSPH i Jönköpings län Avslag - Myndighetsansvar margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

13 margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

14 MHFA med fokus på barn & unga Regeringsbeslut 14/6 2012 Pilotstudie YMHFA – ungdomar NASP på KI (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) Start HT 2012 Testas i Jönköpings – och Stockholms län Samordnare NSPH i Jönköpings län & MIND i Stockholms län Utbilda ca 40 instruktörer och 2000 Första hjälpare varav 600 i Jönköpings län Slutredovisning 15/12 2014 Mål – utbildning i hela landet margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

15 Aktiviteter I augusti 2012 påbörjades informationen i länet Presenterades 10/9 – Internationella Suicidpreventiva dagen Engagemanget störst på Småländska höglandet Styrgrupp bildades 21/9 -Psykiatrin, Räddningstjänsten, Samordningsförbundet, KUR- nätverket, Fk, Elevhälsan, Rotary, NSPH, SPES och NASP -Informationsmöten i kommuner, kyrkor, föreningar m fl Rekryterade instruktörer hösten 2012 Sensus studieförbund svarar för projektadministrationen V 4/2013 utbildning av 23 instruktörer Uppdrag: utbilda 600 första hjälpare margit.ferm@fermland.seRMPG 141203

16 margit.ferm@fermland.se

17 Instruktörerna Landstinget 2 Kommunerna 12 Föreningar 7 (SPES, Ananke, Scouterna, Röda korset, Zonta) Svenska kyrkan 2 16 kvinnor och 7 män 22 – 65 år Bor eller arbetar i 10 av länets 13 kommuner. Genomfört 2 – 10 kurser Söker alltid ha en instruktör som reserv Nu fria att utbilda över hela landet RMPG 141203margit.ferm@fermland.se

18 RMPG 141203

19 Hur har det gått? 669 personer utbildade till Första hjälpare 49 kurser genomförda Klara i början av juni 2014 Testat materialet bland 35 elever Eksjö gymnasium Utvärdering – Psykologiska institutionen Stockholms universitet RMPG 141203margit.ferm@fermland.se

20 Hur har det gått? forts Utbildningar i 11 av länets kommuner (ej i Habo, Mullsjö) Deltagare från alla 13 kommunerna 47 från 37 kommuner, 10 andra län/regioner RMPG 141203margit.ferm@fermland.se

21 Målgrupper Allmänheten Ideella sektorn Personer som i arbetet möter barn & unga med psykisk ohälsa och suicidalitet Lärare, personal i elevhälsan, socialtjänst, polis, kriminalvård, räddningstjänst, föräldrar, vårdnadshavare, fosterföräldrar m fl HBTQ-personer Haft deltagare från alla målgrupper RMPG 141203margit.ferm@fermland.se

22 Slutrapport Lämnat slutrapport till NASP NASP rapporterar till Regeringen senast 15 december 2014 margit.ferm@fermland.se RMPG 141203

23 Vi föreslår Regeringen Sprid MHFA över hela landet Låt MHFA bli lika vanlig som L-ABC och HLR Inför den på gymnasieskolorna Samarbeta med studieförbunden Satsa på samma sätt som på trafiksäkerheten 1980 2 300 suicid - 1 000 döda i trafiken 2013 1600 suicid - 265 döda i trafiken margit.ferm@fermland.seRMPG 141203


Ladda ner ppt "Regionala suicidpreventiva nätverk samt Första hjälpen till psykisk hälsa - unga Margit Ferm Ordf. SPES kretsen & v. ordf. NSPH i Jönköpings län Socionom."

Liknande presentationer


Google-annonser