Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 Härryda kommun Eva Söderholm POSOM ledningsgrupp (Psykologiskt och socialt omhändertagande) MAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 Härryda kommun Eva Söderholm POSOM ledningsgrupp (Psykologiskt och socialt omhändertagande) MAS."— Presentationens avskrift:

1 2010 Härryda kommun Eva Söderholm POSOM ledningsgrupp (Psykologiskt och socialt omhändertagande) MAS

2 2010  BEREDSKAP OCH PLANLÄGGNING FREDSTIDA KATASTROFMEDICINSK INFÖR HÖJD BEREDSKAP  SOSFS 2005:13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap  SFS 2996:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  Föreskrifter = bindande regler  Råd = rekommendationer Svensk lag samt föreskrifter och allmänna råd Svensk lag samt föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:13 SFS 2996:544

3 2010 Krisledningsorganisation Härryda Krisledningsnämnd Kommunstyrelsens ordförande och vice ord. Krisledningsgrupp Kommundirektör Sektorchef/säkerhetschef Beredningssekreterare Dygnet runt beredskap POSOM ledningsgrupp Ledningsgrupp Stödgruppsledare 3st Sekreterare Stödgrupper Personal från kommun/kyrka ex. sköterskor från skola och vård och omsorg, enhetschef, flyktingassistent, hemtjänst, socialsekreterare, skolpsykolog och ett flertal övrig pesonal.

4 2010 POSOM ORG HÄRRYDA Ledningsgrupp Mölnlycke stödgrupp Landvetter stödgrupp Hindås/Rävlanda stödgrupp

5 2010 LEDNINGSGRUPP POSOM Ledningsgrupp SOCIALTJÄNST MAS INDIVID-OCH FAMILJ ADMINISTRATIONUTBILDNING OCH KULTUR ADMINISTRATIV CHEF RISK- SAMORDNARE TEKNIK OCH FÖRSÖRJNING FÖRSÖRJNING BEREDSKAPS- CHEFINFORMATIONEN INFORMATÖRSTÖDGRUPPSS-LEDARE SOCIALTJÄNSTSVENSKAKYRKAN PRÄSTPRIMÄRVÅRDEN Verksamhetschef

6 2010 LEDNINGSGRUPPENS ROLL  Fatta beslut om stödgrupp/er skall igång  Larma in stödgrupp/er  Bemanna i grupperna  Utbildningar  Övningar  Samarbete med andra STÖDGRUPPERNA  Resursfördelning  Information  Uppdatera information och pärmar  Länk mellan olika aktörer INTERNT OCH EXTERNT

7 2010 Roller i LedningsgruppenLEDARE Kontakt med räddningstjänst stödgrupperna Föra dagbok Dokumentera beslut Kontakt med Informationen/upplysningscentral Information på blädderblock/witebord Kartor uppsatta på aktuellt område Bevaka radio och TV sändningar Mat, dryck och vila för lednings- gruppen Bevaka gruppen

8 2010 INNEHÅLL I POSOM PÄRM  Organisation och placering  Rutiner för ledningsgruppen  Checklista vid uppstart  Åtgärdskalender / stödgruppen  Stöd till personal/hjälpare  Telefonlistor  Samverkansplan Flygplats  Informationsplan  Sambandsplan  Ekonomiska bestämmelser  Egen materielplan  Kartor

9 2010 Insatser där POSOM varit aktiva  UTBILDNING OCH ÖVNINGAR. Övningar hemma, Landvetter flygplats, Mölndal och Partille Externa och interna utbildningsdagar för andra kommuner. Övningar ihop med försvaret, polis andra kommuner och räddningstjänst  SAMARBETE med andra kommuner  STÖD I SAMHÄLLET Katastrofbranden i Göteborg 1998. Beredskap inför millenniumskiftet, inför EU-toppmötet och inför UEFA-cupfinalen. Tsunamin. Gudrun, Libanon, Härryda buddistkloster Suicidtillfälle vid järnväg, arbetsplatsolycksfall, Suicidfall på boende, ridplatsolyckan


Ladda ner ppt "2010 Härryda kommun Eva Söderholm POSOM ledningsgrupp (Psykologiskt och socialt omhändertagande) MAS."

Liknande presentationer


Google-annonser