Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVEPOF 21 september2013 Håkan Hallstedt, GD Joakim Rönngren, kommunikationschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVEPOF 21 september2013 Håkan Hallstedt, GD Joakim Rönngren, kommunikationschef."— Presentationens avskrift:

1 SVEPOF 21 september2013 Håkan Hallstedt, GD Joakim Rönngren, kommunikationschef

2 Ramen 40 anställda i Strängnäs Ca 60 behovsanställda kontrollanter, varav 30 s.k. anonyma kontrollanter. Totalt anslag 2013 – 47,3 miljoner Max 8 miljoner får användas för kontroll av illegalt spel Max 11 miljoner får användas för information (inkl. statstik) Resterande ca 28 miljoner ska tillståndshavare/tillsynsobjekt betala till staten

3 Regleringsbrevet Verka för en sund och säker spelmarknad Fokusera på områden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar är som störst Myndigheten avgör, i allt väsentligt, själv de strategier och aktiviteter som bäst uppfyller ovanstående.

4 Hur sker prioriteringarna? Fokusområden och tillsynsplaner Ad hoc-åtgärder – – – Om man befinner sig i en situation som normeras av en regel har man bara två möjligheter – antingen följer man regeln eller inte. Det går inte att freda sig med att någon annan kör lika fort/gör något ännu värre

5 Lotterilagen (1994:1000) 1 § Anordna för allmänheten eller i förvärvssyfte. 3 § kortspel med eller utan insats definieras som lotteri så länge man kan vinna något mer än övriga deltagare. Större eller mindre grad av slump spelar ingen roll för bedömningen. 9 § Tillstånd krävs – reglerna passar inte poker, skrivna för Black Jack.

6 Brottsbalken, dobbleri (16 kap. 14 §) Anordnat spel eller liknande för allmänheten. Utgången ska helt eller till väsentlig del bero på slumpen. Äventyrlig till art, insatser och omständigheterna i övrigt, eller Syftar till att tillföra anordnaren betydande ekonomisk vinning.

7 Brott mot lotterilagen och dobbleri Grovt brott mot lotterilagen Dobbleri Brott mot lotterilagen Grovt dobbleri

8 Ekonomisk reglering Licenser – Centralt 1: Spelformer (alla spelformer online måste erbjudas) – Centralt 2: Skattenivå (15-20 procent, särskilda hänsyn för vissa spel (spelbörser, spread-betting) – Centralt 3: Återbetalningsprocent online måste bestämmas av aktörerna – Krav på personal/ombud/lokaler – Krav på teknisk utrustning och dess placering – Pre-licensing (av vem och hur?) – Överlåtelser av licenser, sammangåenden m.m. – Vad gäller när licenser upphör, återlämnas eller förbjuds fortsätta?

9 Ekonomisk reglering forts. Licenskostnad Finansieringsmodell tillstånd/tillsyn – klumpsumma, kontinuerlig debitering – typgodkännanden – kodgranskning Poker networks/affiliates/samarbeten för ökad likviditet Customer retention och jackpottar

10 Social reglering Marknadsföring – grundlag/lagform Spelansvarsåtgärder – Öppentider, tillgänglighet, spelbudget m.m. Avstängningar/självavstängning Rofus (DK) Tvistlösning Forskning – ansvar?, vem betalar? Behandling – ansvar?, vem betalar?

11 Konkurrensreglering Svenska Spel på en licensmarknad – VLT (sociala problem, betydelse för bingon) – Kan/bör man fortsatt ha ensamrätt på lotter, VLT och kasinon? – Delning av bolaget? ATG:s ensamrätt och betydelse för hästsporten (Danmarksarg. lär inte stå sig) Folkrörelserna (skattebefriade, men inte online..)

12 Det legala systemet Ramlag – regeringen kan inte sitta med spelbordsfrågor Tillräckliga bemyndiganden (saknas i dag helt på vissa områden) Centralisering till en myndighet Undvik särlösningar/generalklausuler Sanktionssystemet/Befogenheter till myndigheten Främjande/IP- blockeringar/betalningar/självreglering?

13 EU Förhandlingar med EU-kommissionen Notifieringsprocessen -Lag OCH föreskrifter (ca 1 år) AML Match fixning Rekommendationer om marknadsföring och responsible gambling

14 En framtida spelreglering SOU 2008:124 ”Sammanfattningsvis finner Spelutredningen att förutsättningar att anordna pokerspel i turneringsform under de förutsättningar som anges i direktiven inte synes möjliga. Spelutredningen gör bedömningen att turneringsspel inte bör tillåtas…”

15 Trend I Svensk spelmarknad i en brytningstid igen – bromsad marknadsutveckling – politik/reglering – teknik/mobilitet – sociala spel Trav svänger 180 grader Poker tappar hos alla utom ? Stars? Rättsutveckling

16 Trender Makro: Hollywood vs McCain

17 Makro Amerikaner spelar för $2.6 miljarder per år på illegal offshore enligt H2 Gambling capital. Det är 10 % av den golbala onlinekakan på$33 miljarder. Svensken spelar offshore för 2,7 miljarder Samtidigt stagnerar Spanien, Danmark, Italien, måttlig tillväxt i Sverige… Har vi nya svarta marknader?

18 Trender Debatten tystnar? Inga nya förslag? Vem skall göra jobbet? Negativ rapportering, om alls rapportering? Tveksam rättsutveckling? Kunskapstapp i viktiga målgrupper?

19 -22,60% -42,62% Casino Cosmopols poker Svenska Spels poker på nätet Svenska Spels pokerutveckling 2009-2012 Basår 2009

20

21 Marknadsandelar, netto

22 Marknadsandelar 2003

23 Marknadsandelar 2012

24 Reglerade onlinemarknadens utveckling, basår 2003

25

26 Reglerade onlinemarknadens utveckling, basår 2008

27 Utländska aktörers utveckling på den svenska spelmarknaden, basår 2008

28 Slutsats: tillväxt online-spel Sverige Lotteriinspektionens estimerar tillväxten, reglerat och oreglerat online-spel 2013-2015 till CAGR 1%. Tillväxten är låg och avvaktande inom angivet tidspann. Rörelsen sker mellan aktörer, produkter och kanaler. CAGR=compund annual growth rate

29 Oreglerat online-spel Sverige Offshore. Estimat Mkr. 2013F 2625,5 Mkr 2014F 2655,1 Mkr 2015F 26671 Mkr CAGR (Offshore) = 0,53 % Källa: H2 Gambling Capital

30 Reglerat online-spel Sverige netto Onshore. Estimat Mkr. 2013F 2 726,5 2014F 2 795,3 2015F 2 847,5 CAGR (Onshore) = 1,46 % Källa: datasammanställning tillståndsgivna operatörer

31 Reglerat och oreglerat spel, total Total Mkr 2013F 5352,0 2014F 5450,4 2015F 5514,8 CAGR (Total) = 1 % Källa: H2 Gambling capital, datasammanställning tillståndsgivna operatörer

32

33

34

35

36 Internationella förebilder ?– Irland Irland: Idag ingen egentlig lagstiftning alls Förslag nu på remiss Categori 2W-licenser för professionella bordsspelsturneringar (promotors/organisatörer som lyckas kvala in på en ”White-list”. Senast en månad innan ska lokalen inspekteras av OGCI Ansökan ska publiceras i lokaltidningen Uppgifter om speltyper, utrustning, personal Avgifterna ännu oklara

37 Slutord Du måste inte slutföra arbetet, men ej heller har du lov att överge det. Rabbin Tarfon Gäller kanske både Lotteriinspektionen och Svenska Pokerförbundet? Tack!


Ladda ner ppt "SVEPOF 21 september2013 Håkan Hallstedt, GD Joakim Rönngren, kommunikationschef."

Liknande presentationer


Google-annonser