Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Nätverk för IT och lärande Mjölby den 19 mars 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare 2003 ingår nu i nya myndigheten för skolutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Nätverk för IT och lärande Mjölby den 19 mars 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare 2003 ingår nu i nya myndigheten för skolutveckling."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland Nätverk för IT och lärande Mjölby den 19 mars 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare 2003 ingår nu i nya myndigheten för skolutveckling w ww.skolutveckling.sew ww.skolutveckling.se Aktiviteter våren 2003 –Från information till kunskap Vetenskapliga redskap 5+5p genomförs hösten 2003 ansökan före 15/4 2003 –Seminarium Lärkraft 25/3 i Linköping –Lärande samtal extra kurs start den 4/4 i Tranås –Handledare träff den 16/5 med Elisabeth Nordström m fl –Lärande, Informationssökning och IT (Start Mjölby 20/3) –Skolledarutbildning IT för skolledare planering våren 2003 Östergötland försökslän hösten 2003 4-5 kommuner kan delta under hösten 2003 Inbjudan att delta kommer till skolcheferna

2 www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare

3 Bilder från utvärderingen av pilotomgången ”IT för skolledare” 2003

4 Till hur stor del har du deltagit i kompetensutvecklingen? A 100% B ca 80% C ca 60% D ca 40% E Mindre än 40% 40.4 %43.3% 9.6% 1.9% 4.8%

5 Jag upplever att kompetensutvecklingen har fått den tid som har krävts i vårt kalendarium: Instämmer..helt..till stor del..delvis..inte alls

6 A...har ökat B...är på samma nivå som tidigare Jag anser att min IT kompetens... 81.7% 18.3 %

7 Efter höstens kompetensutveckling upplever jag att mina behov av att lära mig mer om IT är: A Mycket stora B Stora C Små D Mycket små

8 Hur har dina förväntningar på utbildningen infriats? A. Jag var positiv inför starten och förväntningarna har infriats B. Jag var positiv inför starten men utbildningen lever inte upp till mina förväntningar C. Jag var negativ från början men utbildningen är bättre än förväntat D. Jag var negativ från början och mina förväntningar har bekräftats 52.9% 23.1% 22.1% 1.9%

9 Studiematerialet har varit väl anpassat för mina behov JA NEJ

10 Seminarierna/föreläsningarna har passat bra in i vår utbildning... A Instämmer B Instämmer inte C Tveksam 88.3% 1% 10.7%

11 Jag anser att jag nu har fått bättre förutsättningar att driva skolutveckling med stöd av IT : JA NEJ

12 Förslag fas 2 år 2003 – ”Ringar på vattnet” Syfte Att testa och undersöka kompetensutvecklingen/utbildningens möjligheter till skalbarhet. Att utveckla nuvarande modell både till innehåll och form.

13 Modell Centralt Samordning Norr NS+processförare Lycksele/Luleå Syd NS+processförare Hörby/Landskrona Öst NS+processförare Finspång Väst NS+processförare Kristinehamn/Tibro Nuvarande partnerskap i ägandet av kompetensutvecklingen bibehålls: Skolledar- förbunden, KK-stiftelsen, Kommunförbundet och Skolutvecklings- myndigheten

14 Roll- och ansvarsfördelning Kommunerna - Processförare, ansvarar för tidsplanering och förutsättningar, LS-ledare Nätverkssamordnarna och tidigare lokala processförare - Processtöd / bollplank - Resursbank Skolutvecklingsmyndigheten - Guide / bollplank för NS - Utveckling - Uppföljning

15 Kostnader Kommunal nivå –Tid för skolledarna –Processförare, Samtalsledare –Kostnader för två seminarieledare Regional nivå –NS stöd vid planering –Tidigare processförare (erfarenheter - nätverk) Nationell nivå –Projektledarskap, underhåll, uppföljning, utveckling av studiematerial, webbplats –Kostnader för två seminarieledare

16 Rapporter från 260 kommuner 60% svarat att det finns en plan för vad som ska hända med datorerna efter tre år Det vanligaste alternativet är att datorn disponeras av läraren och är kvar i kommunens ägo och med kommunalt ägaransvar i tre år Efter garantitidens slut disponeras datorn av läraren fortsättningsvis endast så länge den fungerar och skrotas därefter. region Östergötland ITiS-datorer


Ladda ner ppt "Region Östergötland Nätverk för IT och lärande Mjölby den 19 mars 2003 Verksamhet med NätverkSamordnare 2003 ingår nu i nya myndigheten för skolutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser