Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 20.04.2012 exempellösningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 20.04.2012 exempellösningar."— Presentationens avskrift:

1 1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 20.04.2012 exempellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell här intill) samt en fast monterad reservkompass. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7 o O. Uppgifterna är fristående från varandra och kan således lösas i önskad ordning.

2 2 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift.1. Du styr rätt mot norr. Klockan 13.20 är Norrudd havsfyr tvärs om styrbord på en sjömils avstånd. När är Norrbådans känningsbåk rätt i öster och vilka är då koordinaterna, då båtens fart är 6 knop? Distans=1,7M Fart= 6 kn Körtid= = 17 min 1,7M 6 kn Framme kl. 13.37 1M K= 000° öster=B=090° B=090° 1,7M Tvärs om styrbord  B=K+sv=000°+090°=090° 63°55,63’N 25°37,80’O

3 3 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift. 2. a)Du beslutar att kontrollera reservkompassens deviation. Du kör i 4.5m farleden exakt mot linjetavlorna i Skogböle och reservkompassen visar 164°. Vad är reservkompassens deviation för den styrda kursen? K = 177 o m =(+)-7 o Km = 170 o -Kk = 164 o d = + 6 o d=Km-Kk b) Ett närbeläget fartyg anger fem (.....) korta ljudsignaler. Vad betyder det? Jag är tveksam över dina avsikter! Regel 34 d. K=177°

4 4 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 3. Du kör i 4,5 meters farleden mot norr. Då styrbords sidvinkel till Viira havsfyr är 70° tar du ny kompasskurs 300° på vilken du kör 2 sjömil. a) Vilka är koordinaterna vid kursändringen? Viira K = 357° Sv =+ 070° B = 067° b) Vilka är den inseglade ortens koordinater? Kk = 300 o d = + 4 o Km = 304 o m = +7 o K = 311 o K=357° K=311° B=067° 63°55,91’N 25°45,12’O 63°57,21’N 25°41,70’O 2M

5 5 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift. 4. Du befinner dig öster om Marudden. Du beslutar att bestämma din position med hjälp av en handpejlkompass. Du pejlar Möyly sektorfyr i kompassbäring 046° och Viira havsfyr i kompassbäring 268°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? Viira Bk = 268 o d = - Bm = 268 o m = + 7 o B = 275 o Möyly Bk = 046 o d = - Bm= 046 o m = + 7 o B = 053 o B=275 o B=053 o Lat 63 o 56,90’N Lon 25 o,53,71’O

6 6 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift 5. Kl. 15.20 är du i 5,2 m farleden och har Viira havsfyr tvärs om styrbord. Från denna punkt kör du 2,3 M på Kk 106° med 5 knops fart. a) Vilken är körtiden? Kk = 106 o d = -2 o Km = 104 o m = + 7 o K = 111 o 2,3M K=111 o b) I vilken kompassbäring (pejlad med handpejlkompass) och på vilket avstånd befinner du dig från Möyly sektorfyr efter den körda distansen? B=188° 1,48M B= 188° m= (+)-7° Bm= 181° d= - Bk= 181 

7 7 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift 5. c. Under färden ser du ett fartyg som visar vidstående signalfigurer. Vad betyder det? Fartyg med begränsad manöverförmåga. Regel 27 b2.

8 8 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 6. Du avgår från Vilniemi båthamn med avsikt att köra till Norrbådans känningsbåk. Rita in i examenssjökortet din planerade rutt och märk ut de linjer, säkerhetsgränser och girpunkter du använder för att tryggt komma fram. Märk också ut farliga objekt. Linje mot Norrudd havsfyr

9 9 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift. 7. a) Två segelfartyg, med vinden in på olika sidor, närmar sig varandra så att fara för sammanstötning kan uppstå. Vilketdera skall enligt sjövägsreglerna hålla undan för det andra? b) Vad bestämmer sjövägsreglerna beträffande ett icke väjningsskyldigt fartygs åtgärder? Det fartyg som har vinden in på barbordssida håller undan för det andra. Regel 12 a)1). c) Vad avses enligt sjövägsreglerna med icke manöverfärdigt fartyg? Ett fartyg som till följd av någon särskild omständighet är ur stånd att manövrera i överensstämmelse med dessa reger och därför inte kan hålla ur vägen för andra fartyg. Regel 3 f). 1 1. Så vitt möjligt, behålla sin kurs och fart 2. Vidta åtgärder för att undvika sammanstötning, så snart det står klart för detta, att det fartyg, som är skyldigt att hålla undan, inte vidtar erforderliga åtgärder enligt dessa regler. Regel 17.

10 10 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift. 8. a) Nämn minst fyra faktorer som enligt sjövägsreglerna skall beaktas vid bedömning av vad som kan anses vara säker fart!  Siktförhållanden  Trafiktätheten  Fartygets manörveregenskaper  Bakgrundsljus vid mörker  Vind-, sjö- och strömförhållanden samt närheten av navigatoriska faror  Fartygets djupgående i förhållande till tillgängligt vattendjup Regel 6 a) b Vad gör du, då du ser vidstående sjötrafikmärken? Jag kör med högst 9 km/h (n. 4,8kn) och undviker att orsaka svall.

11 11 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift. 9. Ange med kryss i rutan rätt alternativ: Rätt Fel a) En 16-åring får framföra en registrerad motorbåt b) Mercatorsprojektionen förvränger ytor c) Västprickens ljuskaraktär är VQ(9)10s

12 12 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppgift. 10. a) Vilka fartyg skall hålla undan för fartyg sysselsatt med fiske? b) Vilka ljus och signalfigurer skall, enligt sjövägsreglerna, ett under 50 m långt fartyg visa då det ligger till ankars? c) Vad är syftet med sjövägsreglerna? Maskindrivet fartyg Segelfartyg Regel 18 a) och b) Ett runtlysande vitt ljus eller svart klot. Regel 30 a) och b) Förhindrande av sammanstötning till sjöss Reglernas officella namn: internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss (COLREG 1972).


Ladda ner ppt "1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 20.04.2012 exempellösningar."

Liknande presentationer


Google-annonser