Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolutveckling och IT inom FFS – för ett vidgat lärande och maximala resultat KSVU:s uppdrag: ”att balan$era IT-verksamheten” KSVU 29 maj 2012 ”IT-verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolutveckling och IT inom FFS – för ett vidgat lärande och maximala resultat KSVU:s uppdrag: ”att balan$era IT-verksamheten” KSVU 29 maj 2012 ”IT-verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 Skolutveckling och IT inom FFS – för ett vidgat lärande och maximala resultat KSVU:s uppdrag: ”att balan$era IT-verksamheten” KSVU 29 maj 2012 ”IT-verksamheten i skolan” 2012-05-29

2 Tänkt innehåll Om att ”balansera IT-verksamheten” inom FFS Om en komplex helhet, kring skolutveckling och IT Om det vi kallar ”Merit” Om framgångsfaktorer för ”en digitaliserad skola” 2012-05-29

3 Att balan$era IT-verksamheten Ärendet ”KSVU uppdrog åt FFS och SLK att gemensamt återkomma till KSVU vid sammanträdet den 24 april med en rapport över vilka åtgärder som bör utredas resp. vidtas för att skolornas IT- verksamhet ska kunna utvecklas på ett balanserat sätt.” – Inkommen tjänsteskrivelse – FFS kompletterande muntliga information (här och nu) 2012-05-29

4 Styrningen – FFS skolutveckling, lärande och IT EU – ”Digital kompetens”. En av EU:s åtta nyckelkompetenser Staten – IT i de nya läroplanerna och kursplaner – vikten av att eleverna lär sig använda informationsteknik – ska tillägna sig ett källkritiskt synsätt Politiken Nacka – ”Varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som ger möjlighet till maximal utveckling.” – ”Varje elev har rätt till en verksamhet som stimulerar till ständiga förbättringar i sitt lärande och sin utveckling.” – ”En dator per elev” 2013 FFS – Skolan ska vara framtiden. Vi arbetar mot ett ständigt rörligt mål. – Likvärdighet, en skola för alla elever samt ”individualiserade studier”. – Vi nätverkar och delar – Vi vågar göra 2012-05-29

5 Forskningsnära utvecklingsarbete FFS Internt 1:1-försök 2008-2012 – Stockholms Universitet, prof. Staffan Selander – Fem skolor inom FFS Nationellt forskningsprojekt ”Unos Uno” 2010-2013 – Nacka samt ett tiotal kommuner, SKL – Prof. Åke Grönlund, Högskolan i Örebro Internationellt samarbete ”digital literacy”, 2008- – Prof. Mark Warschauer, Univ. Irvine/CA – Prof. Lee, Kyungnam Univ. Korea Och nu själva ”kärnan” >>> 2012-05-29

6 En komplex helhet > lärande och IT nytta + krav + funktion = kostnad IT-arbetsplats (dator + skrivare) Atea (Trådlöst) nät Tieto Program, system Systemförvaltning Digitala lärresurser Dela/Nätverka Utbildning/Fortbildning/Kompetensutveckling Bandbredd Telia Ergonomi Elevadministrativt IT-stöd Vårdnadshavare Omvärld Säkerhet, Försäkringar Service, Support, Garanti Källkritik Etiskt filter Telefoni Telenor Lärande & IT

7 Att balan$era IT-verksamheten Pågående och framtida insatser och åtgärder som görs inom FFS, för att framöver stärka IT-stödet, för elever och medarbetare, men också för att sänka IT-kostnaderna totalt sett inom FFS. Nästa bild >>> 2012-05-29

8 Uppdraget från KSVU – ex på FFS aktiviteter Aktivitet (kostnadssänkande)UtredasVidtasKommentar Upphandling nytt elevadministrativt IT-stöd grundskolan (elevhistorik, betyg, IUP, omdömen, ämnesprov, frånvaro mm) Pågår 2012FFS, från ca 2½ till ca 1 Mkr/år i drifts- kostnader. (1½ Mkr/år) Tre system avvecklas under lå 2012/2013 Översyn FFS lärplattform (”skolportalen”) Idag ca 25 000 användare Pågår VT12 Förslag till beslut juni 2013 Besparing om ½-1 Mkr/år Övergång från gamla ”EDU” till Google Apps / Microsoft Live (Office 365 for education) Pågår VT12 HT12-VT13Besparing om ½-1 Mkr/år. Främst lagringskostnader Tieto Koncerngemensamma inköp av kompensatoriska program samt ”strömmande media” PågåendeCa 250-500 tkr/år (Outsourcing)avtalen med Atea och Tieto2012-2015Arbeta mer affärs- mässigt. SLA, viten mm. ”Pressa”. Vi går allt mer från laptops till pekplattor, billigare bärbara samt sk ”Bring Your Own Device”. Lägre kostnader, mer robusta. 2012-2015Sänka kostnaderna per ”dator” med ca 30-70%. Underhåll och service. Allt fler öppna/fria tjänster och programFrån 2011

9 Om det vi kallar ”Merit” FFS skolledare på plats. Diskussion. – Monica Alfredsson, förskolechef Chrysoliten och Källan – Anne Sjö, rektor Sigfridsborgs skola och förskolor – Jarl Axelsson, rektor Nacka gymnasium – Jimmy Svensson, skol-IT-strateg FFS Enkät inom FFS i april (här selekterat Grundskolorna, 25 svar) >>> 2012-05-29

10 Intern enkät (april) FFS skolor – ”Merit”

11

12 Mer på: http://proof.nacka.se/go/merit Lösen: Merit 2012-05-29

13 Att skapa en framgångsrik ”digitalisering av skolan”, inom FFS – vad krävs? Jo, bl a: 1.En pedagogisk vision – en gemensam vilja 2.Föredömen – ledare 3.Infrastruktur och utrustning – som alltid fungerar 4.Ständig kompetensutveckling 5.Digitala lärresurser samt kommunikationsytor 6.Våga göra – våga ta bort 7.En sund ekonomi i balans 8.… 2012-05-29 $

14 Fler frågor? Nästa steg? 2012-05-29

15 Och som sagt, själva kärnan: ”…en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som ger möjlighet till maximal utveckling.” 2012-05-29


Ladda ner ppt "Skolutveckling och IT inom FFS – för ett vidgat lärande och maximala resultat KSVU:s uppdrag: ”att balan$era IT-verksamheten” KSVU 29 maj 2012 ”IT-verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser