Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till medlemsmöte med Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 2010-08-19 Södra Nordanvägens Samfällighetsförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till medlemsmöte med Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 2010-08-19 Södra Nordanvägens Samfällighetsförening."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till medlemsmöte med Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 2010-08-19 Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

2 Agenda - Info från styrelsen - Samfällighetsförening - Avtalet med Comhem - Medlemskap i samfällighetsföreningen - Kapacitet i nätet - Gruppavtal Bredband - Nätombyggnaden - Prisjämförelse - Frågor och svar - Avslutning Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

3 Vad är en samfällighetsförening? Från Lantmäteriets hemsida (länk öppnas i slideshow-vy, annars http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=8613 ) :Lantmäteriets hemsidahttp://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=8613 Förvaltning enligt lagen om förvaltning av samfälligheter En gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen innebär en för framtiden bestående samverkan mellan flera fastigheter när det gäller deras gemensamma behov. Anläggningen förvaltas normalt av en samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningar förekommer i en mängd olika former både i tätorter och på landsbygden. Det kan gälla lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilvägar, båtbryggor m.m. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen blir samverkan med grannfastigheterna ordnad på ett rättsligt bindande sätt och delägarna får klart för sig bl.a. vilka fastigheter som ska ingå i gemenskapen vilka skyldigheter de har att bidra till olika kostnader vilka behov som skall lösas gemensamt.

4 Södra Nordanvägens Samfällighetsförening Från Lantmäteriets hemsida (länk öppnas i slideshow-vy):Lantmäteriets hemsida

5 Avtalet med Comhem - Comhem åtog sig i våras att åtgärda/uppgradera vårt kabelnät för ca 600.000 kr - I gengäld skrev föreningen på ett nytt 5-årigt serviceavtal i mars 2010 - Samma kostnadsnivå som utgående avtal (79:- + moms per fastighet och månad) - Börjar gälla 2010-09-15 - Gäller för 103 anslutna fastigheter - Nätet kommer då att ”hålla” åtminstone i ytterligare 20 år - F.n inte aktuellt med att ersätta coax med fiber - Comhem kommer att se till att man har en konkurrenskraftig plattform även i framtiden, men vill inte binda sig för t ex fiber i framtiden. Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

6 Medlemskap i samfällighetsföreningen - I princip så är föreningen ansvarig för att avgiften för 103 fastigheter betalas under avtalsperioden - Det innebär att skulle någon vilja gå ur avtalet, så måste man lösa sig ur den kvarvarande perioden. - Å andra sidan så sjunker troligen kostnaden för medlemmarna om fler medlemmar ansluter sig - Comhem är intresserade av att få in fler medlemmar från ”medlemsgatorna” och kan tänka sig att subventionera servicekostnaderna för föreningen om fler ansluter sig. - Styrelsen planerar en riktad information till icke-medlemmar på våra medlems-gator - Om flera fastigheter går med samtidigt kan det medföra väldigt konkurenskraftiga priser för anslutning. Alla nya får dock betala faktiskt pris för anslutning och subventioneras inte av föreningen eller Comhem. Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

7 Kapacitet i nätet - Fysisk (teoretisk) kapacitet i dagens nät är 5Gb/s (5000 Mb/s) till varje uttag - Halva kapaciteten är utnyttjad idag - Bandbredd idag 800 MHz - Går att bygga ut till 2 GHz - Maximal tjänst från Comhem idag är 100Mb/10Mb - Man bygger ut denna efter behov, genom att flytta noder (anslutningspunkter) närmare uttagen Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

8 Gruppavtal på bredband - Alla hushåll kan ansluta sig via föreningen till Bredband medium (10Mb) - Kostnad blir då 121 kr per månad per hushåll - Kostnaden tas ut från föreningen - För 19 kr extra kan varje hushåll välja att uppgradera till 25 Mb - Alla får ett startpaket med modem/trådlös router/telefoni utan extra kostnad - 36 månaders bindningstid - Alla i föreningen måste ansluta sig - Kostnad idag för 10 Mb är 279 kr - Kostnad idag för 25Mb är 299 kr Södra Nordanvägens Samfällighetsförening

9 Nätombyggnaden - De flesta fastigheter är nu åtgärdade och det återstår bara ett fåtal fastigheter på Gullrisvägen. - När vi nu får vårt nät uppdaterat är det av största vikt att veta att det inte går för sig att rodda omkring i nätet och göra egna anslutningar. - Skall flera rum anslutas skall det jobbet utföras av Wikmans. - I det fall man kopplar in felaktigt eller använder undermåligt material kan inte bara den egna fastigheten få försämrade signaler utan även alla efterföljande i slingan. Då är vi tillbaka där vi började igen. Södra Nordanvägens Samfällighetsförening


Ladda ner ppt "Välkomna till medlemsmöte med Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 2010-08-19 Södra Nordanvägens Samfällighetsförening."

Liknande presentationer


Google-annonser